Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 22: Cắt, dán hình hàng rào đơn giản

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 22: Cắt, dán hình hàng rào đơn giản

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Kẻ và cắt 2 hình chữ nhật

Hình 1. Kẻ và cắt hai hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy màu

Bước 2: cắt 2 hình chữ nhật thành các nan giấy

Hình 2. Dùng kéo cắt thành:

 Bốn nan dài 6 ô rộng 1 ô.

Hai nan dài 9 ô rộng 1 ô

Bước 3: Dán hàng rào

Hình 3. Kẻ đường chuẩn. Dán bốn nan đứng cách nhau 1 ô

 

pptx 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 22: Cắt, dán hình hàng rào đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công 
Cắt, dán hình hàng rào đơn giản 
4 ô 
2 ô 
6 ô 
9 ô 
 
 
2. Cắt các nan giấy 
3. Dán hàng rào 
1. Kẻ và cắt 2 hình chữ nhật 
Quy trình thực hiện 
6 ô 
4 ô 
2 ô 
9 ô 
Hình 1. Kẻ và cắt hai hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy màu 
 
 
 
 
 
Quy trình thực hiện: 
Bước 1: Kẻ và cắt 2 hình chữ nhật 
Bước 2: cắt 2 hình chữ nhật thành các nan giấy 
 
 
 
 
Hình 2. Dùng kéo cắt thành: 
 Bốn nan dài 6 ô rộng 1 ô. 
Hai nan dài 9 ô rộng 1 ô 
 
Hình 3 . Kẻ đường chuẩn. Dán bốn nan đứng cách nhau 1 ô 
Bước 3: Dán hàng rào 
Bước 3: Dán hàng rào 
Hình 4. Dán hai nan ngang: Nan thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô. Nan thứ 2 cách đường chuẩn 4 ô 
4 ô 
2 ô 
6 ô 
9 ô 
 
 
2. Cắt các nan giấy 
3. Dán hàng rào 
1. Kẻ và cắt 2 hình chữ nhật 
 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 
CHÚC QUÝ THẦY, CÔ GIÁO SỨC KHOẺ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_22_cat_dan_hinh_hang_rao_don_gi.pptx