Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 3: Xé dán hình vuông, hình tròn

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 3: Xé dán hình vuông, hình tròn

 XÉ HÌNH VUÔNG

Lật mặt sau của tờ giấy thủ công màu sẫm, đánh dấu đếm Ô, vẽ hình vuông có cạnh 8 Ô.

Xé, tách hình vuông khỏi tờ giấy. Tiếp đến lần lượt xé 4 góc của hình vuông như đã đánh dấu.

Xé dần nắn xửa thành hình tròn.

 

pptx 15 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 3: Xé dán hình vuông, hình tròn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xé dán hình vuông, hình tròn 
Xé dán hình vuông 
Lật mặt sau tờ giấy thủ công màu sẫm 
 XÉ HÌNH VUÔNG 
 XÉ HÌNH VUÔNG 
Đánh dấu đ ếm Ô, vẽ hình vuông có cạnh 8 Ô. 
 8 Ô 
 8Ô 
 XÉ HÌNH VUÔNG 
Xé từng cạnh 
Xé dán hình tròn 
 XÉ HÌNH VUÔNG 
Lật mặt sau của tờ giấy thủ công màu sẫm, đ ánh dấu đ ếm Ô, vẽ hình vuông có cạnh 8 Ô. 
 8 Ô 
 8Ô 
Xé, tách hình vuông khỏi tờ giấy. Tiếp đ ến lần l ư ợt xé 4 góc của hình vuông nh ư đ ã đ ánh dấu. 
Xé dần nắn xửa thành hình tròn. 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_3_xe_dan_hinh_vuong_hinh_tron.pptx