Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 3: Thanh sắc - Đào Thu Hiền

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 3: Thanh sắc - Đào Thu Hiền

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết thanh sắc

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 25 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 861Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 3: Thanh sắc - Đào Thu Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẮT B Ư ỚM 
1 
Đội A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 
3 
1 
2 
1 
Đội B 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
CHÚC MỪNG 
ĐỘI A 
CHÚC MỪNG 
ĐỘI B 
PIPI 
1. bà 
Tiếng nào có âm b ? 
2. me 
3. ve 
4. xe 
GO HOME 
1 . bê 
Tiếng nào có âm e ? 
2 . bà 
3 . bóng 
4 . xe 
GO HOME 
1 
Trong cụm từ sau có mấy âm b ? 
 bố bế bé 
3 
2 
4 
GO HOME 
2 
Trong cụm từ sau có mấy âm e ? 
 bé vẽ bê 
3 
1 
4 
GO HOME 
 Bài 3: 
 Thanh sắc 
Giáo Viên HD: Đào Thu Hiền 
bé 
´ 
khế 
´ 
chó 
´ 
lá 
´ 
cá 
´ 
bé 
cá 
lá 
chó 
Khế 
´ 
´ 
´ 
´ 
´ 
Bé tập viết 
Thanh sắc 
be 
bé 
´ 
bé 
be 
´ 
Luyện nói 
bé 
ó 
 o 
Ò 
 o 
´ 
lá 
na 
lọ 
trứng 
dứa 
nước 
Tiếng nào có thanh sắc? 
1 
4 
2 
3 
6 
5 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_3_thanh_sac_dao_thu_hien.pptx