Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 42)

Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 42)

Bài 1/ Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 2/Trả lời câu hỏi:

 Số liền sau của 7 là số nào?

 Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

 Số liền sau của 9 là số nào?

 Số liền sau của 9 là 10.

 Số liền sau của 10 là số nào?

 Số liền sau của 10 là 11.

 Số liền sau của 19 là số nào?

 Số liền sau của 19 là 20.

pptx 11 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Luyện tập chung (Trang 42)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: 
 KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tính nh ẩm : 
 10 + 6 = 
 18 – 8 = 
16 
10 
Đặt tính rồi tính: 
 13 - 3 
 KIỂM TRA BÀI CŨ 
13 
 3 
- 
0 
1 
Toán: 
Toán: 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Toán: 
Bài 1/ Điền số vào d ư ới mỗi vạch của tia số: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
20 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Bài 2/Trả lời câu hỏi: 
	 Số liền sau của 7 là số nào? 
	 Mẫu: Số liền sau của 7 là 8. 
	 Số liền sau của 9 là số nào? 
	 Số liền sau của 9 là 10. 
	 Số liền sau của 10 là số nào? 
	 Số liền sau của 10 là 11. 
	 Số liền sau của 19 là số nào? 
	 Số liền sau của 19 là 20. 
Toán: 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Gi ải lao 
Toán: 
Bài 3/Trả lời câu hỏi: 
Số liền tr ư ớc của 8 là số nào? 
 Mẫu: Số liền tr ư ớc của 8 là 7. 
Số liền tr ư ớc của 10 là số nào? 
 S ố liền trước của 10 là 9. 
Số liền tr ư ớc của 11 là số nào? 
 Số liền trước của 11 là 10. 
Số liền tr ư ớc của 1 là số nào? 
 Số liền trước của 1 là 0. 
Toán: 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Toán: 
Bài 4/ Đặt tính rồi tính: 
+ 
- 
11 
 7 
+ 
18 
 7 
- 
 12 + 3 
 15 - 3 
11 + 7 
18 - 7 
15 
 3 
12 
 3 
5 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
Toán: 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Toán: 
 11 + 2 + 3 = 17 - 5 - 1 = 
 12 + 3 + 4 = 17 - 1- 5 = 
Bài 5/ Tính : 
Toán: 
LUYỆN TẬP CHUNG 
16 
19 
11 
11 
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : 
 -Về nhà làm v ở bài tập Toán 1, trang 14 
 -Chuẩn bị tiết sau : Bài toán có lời văn 
 Sách giáo khoa trang 115 - 116 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Toán: 
Tiết học kết thúc 
Chào tạm biệt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_hoc_lop_1_bai_luyen_tap_chung_trang_42.pptx