Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Trừ các số tròn chục

Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Trừ các số tròn chục

Trừ các số tròn chục

0 trừ 0 bằng 0, viết 0

5 trừ 2 bằng 3, viết 3

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính nhẩm

50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục

 Vậy: 50 - 30 = 20

Bài 3:

 An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An

có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

pptx 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học Lớp 1 - Bài: Trừ các số tròn chục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán 
Bài : Trừ các số tròn chục 
Lớp 1 
Đặt tính rồi tính 
40 + 30 
30 + 50 
40 + 10 
BÀI CŨ 
70 
80 
50 
Toán 
Trừ các số tròn chục 
Chục 
Đơn vị 
- 
50 
20 
3 
0 trừ 0 bằng 0, viết 0 
5 trừ 2 bằng 3, viết 3 
- 
0 
50 - 20 = 
30 
0 
3 
0 
2 
0 
5 
 NGHỈ GIỮA TIẾT 
Toán 
Trừ các số tròn chục 
Bài 1 : Tính 
1 
0 
 3 
0 
 4 
0 
 6 
0 
 0 
0 
Bài 2 : Tính nhẩm 
 50 - 30 = ? 
Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục 
 Vậy: 50 - 30 = 20 
 	 40 - 30 = 	 80 - 40 = 	 
 	 	70 - 20 = 	 90 - 60 = 	 	 
 	90 - 10 = 	 50 - 50 = 	 	 
Toán 
Trừ các số tròn chục 
10 
50 
 0 
 30 
 40 
80 
Toán 
Trừ các số tròn chục 
Bài 3: 
 An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An 
có tất cả bao nhiêu cái kẹo? 
Tóm tắt: 
Có: 30 cái kẹo 
Thêm: 10 cái kẹo 
Có tất cả:..cái kẹo? 
Bài giải 
Số cái kẹo An có tất cả là: 
 30 + 10 = 40 (cái kẹo) 
 Đáp số: 40 cái kẹo 
Toán 
Trừ các số tròn chục 
Bài 4 
> 
< 
= 
? 
 50 – 10 20 
 40 – 10 40 
30 50 - 20 
> 
< 
= 
NHẬN XÉT – DẶN DÒ 
Về nhà xem lại bài 
Xem bài tiếp theo 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_hoc_lop_1_bai_tru_cac_so_tron_chuc.pptx