Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 5: Mấy và mấy

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 5: Mấy và mấy

MỤC TIÊU:

- Biết đếm số và tính kết quả

- Vận dụng bài đã được học áp dụng vào cuộc sống và thực tiễn

- Vận dụng kiến thức bài để làm các bài tập một cách hiệu quả và chính xác

ppt 15 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 5: Mấy và mấy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5 
MẤY VÀ MẤY 
(Tiết 1 ) 
 Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2020 
 Môn: Toán 
2 
4 
2 
4 
6 
3 
4 
3 
4 
7 
5 
3 
5 
3 
8 
5 
6 
4 
8 
9 
Bài 5 
MẤY VÀ MẤY 
(Tiết 2 ) 
Đếm cá theo màu sắc 
1 
 SỐ ? 
Đếm cá theo kích cỡ (to, nhỏ) 
3 
Đếm cá theo kích cỡ (to, nhỏ) 
3 
3 
1 
Đếm cá theo kích cỡ (to, nhỏ) 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
 SỐ ? 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
5 
5 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_5_may_va_may.ppt