Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 6: Luyện tập (Tiết 1) - Hoàng Thị Hương

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 6: Luyện tập (Tiết 1) - Hoàng Thị Hương

Bài : Tìm số

Bài 2: Đếm

Bài 3: Nối số với hình tương ứng

Bài 4: Tìm số

Toán

Luyện tập

(Tiết 2)

 

ppt 22 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 6: Luyện tập (Tiết 1) - Hoàng Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIÊN: Hoàng Thị Hương 
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT 
TOÁN LỚP 1 
Bài 6 
Luyện tập tiết 1 
Bài : Tìm số 
a 
b 
e 
d 
c 
g 
h 
k 
Bài 2: Đếm 
3 
0 
5 
2 
1 
4 
Bài 3: Nối số với hình tương ứng 
a 
b 
c 
d 
e 
Bài 4: Tìm số 
2 
4 
5 
Toán 
Luyện tập 
(Tiết 2) 
4 
5 
8 
9 
1 
3 
4 
8 
1 
5 
5 
7 
9 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
5 
4 
3 
6 
5 
Bạn giỏi quá 
Toán 
Luyện tập 
(Tiết 3) 
< 
> 
< 
> 
= 
> 
7 
6 
8 
9 
10 
9 
> 
< 
> 
Toán 
Luyện tập 
(Tiết 4) 
10 
4 
8 
9 
7 
5 
4 
3 
8 
7 
6 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_6_luyen_tap_tiet_1_hoang_thi_huong.ppt