Bài giảng Toán Lớp 1 - - Bài: Các số 1, 2, 3 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài giảng Toán Lớp 1 - - Bài: Các số 1, 2, 3 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài giảng Toán Lớp 1 -

 - Bài: Các số 1, 2, 3 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Kiểm tra bài cũ

Gọi HS kể tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.

 

ppt 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 401Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - - Bài: Các số 1, 2, 3 - Nguyễn Thị Cẩm Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
Giáo viên : Nguyễn Thị Cẩm Vân 
Lớp : 1.7 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
KiÓm tra bµi cò 
Gọi HS kể tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác. 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
CÁC SỐ 1, 2, 3 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
2 
3 
1 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
2 
1 
3 
3 
2 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
3 
1 
2 
3 
Thứ sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cac_so_1_2_3_nguyen_thi_cam_van.ppt