Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Lê Thị Trúc Phương

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Lê Thị Trúc Phương

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về các số đếm 1,2,3

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về số đếm 1,2,3 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến các số 1,2,3

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

 

ppt 8 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Lê Thị Trúc Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em 
đến với lớp học online 
Tr ường Tiểu học Nguyễn Văn Kết 
Lớp 1. 
GVCN: Lê Thị Trúc Ph ươ ng 
TOÁN 
CÁC SỐ 1, 2, 3 
Nhiệm vụ: Hãy viết: 
hai dòng số 1 
hai dòng số 2 
hai dòng số 3 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_cac_so_123_le_thi_truc_phuong.ppt