Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4,5 - Trường TH&THCS Vĩnh Phước

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4,5 - Trường TH&THCS Vĩnh Phước

- Tìm hiểu bài

- Làm quen

- Quan sát bài và làm theo hướng dẫn của giáo viên

- Tách và nói theo tranh

- Dặn dò:

pptx 17 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 4,5 - Trường TH&THCS Vĩnh Phước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng TH&THCS VĨNH PHƯỚC 
MOÂN TOAÙN LÔÙP 1 
Baøi: caùc soá 4,5 
Khôûi ñoäng 
4 
Số 4 
bốn 
Tập viết số 4 
5 
Số 5 
năm 
Tập viết số 5 
Điền số vào dấu ? 
? 
5 
? 
4 
? 
3 
? 
2 
? 
1 
Tách và nói. 
Tách và nói. 
Bốn gồm ba và một 
Tách 
Nói 
Tách và nói. 
Bốn gồm một và ba 
Tách 
Nói 
Tách và nói. 
Bốn gồm hai và hai 
Tách 
Nói 
Gộp và nói. 
Gộp và nói. 
Gộp ba và một được bốn 
Gộp 
Nói 
Gộp và nói. 
Gộp một và ba được bốn 
Gộp 
Nói 
Gộp và nói. 
Gộp hai và hai được bốn 
Gộp 
Nói 
Chaøo taïm bieät caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_bai_cac_so_45_truong_ththcs_vinh_phuoc.pptx