Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán lớp 1 - Trường TH Phước Hòa

Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán lớp 1 - Trường TH Phước Hòa

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN : TOÁN. LỚP 1

Bài 1: Viết và đọc số: (2đ)

a. Viết số theo thứ tự từ 0 đến 10

b. Đọc các số

4: Bốn 7: . 5:

6: . 10: .

Bài 2: Tính (2đ)

a. 4 + 2 + 4 = .; 10 - 0 -5 =

b. 3 9

 6 6

Bài 3: (1đ)

Viết các số 8, 2, 5, 4, 6

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

 

doc 2 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 523Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán lớp 1 - Trường TH Phước Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT GÒ DẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHƯỚC HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 @&?
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN : TOÁN. LỚP 1
Bài 1: Viết và đọc số: (2đ)
Viết số theo thứ tự từ 0 đến 10
Đọc các số
4: Bốn	7:..	5:
6:..	10:..
Bài 2: Tính (2đ)
a. 4 + 2 + 4 = ..;	10 - 0 -5 = 
-
+
b.	 3	9
 	 6 	6
Bài 3: (1đ)
Viết các số 8, 2, 5, 4, 6
Theo thứ tự từ bé đến lớn
Theo thứ tự từ lớn đến bé
Bài 4: (1đ) Hình ?
Hình Hình Hình
Bài 5: (1đ)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các bài tính sau:
¨ 5+ 0 = 5	 	¨ 6 - 5 = 2
¨ 9 + 0 = 10 	¨10 - 0 = 10 
Bài 6:(1đ)
Điền số thích hợp vào ô trống
4 + ¨ = 7	8 - ¨ = 4
 ¨ + 5 = 9 6 - 0 = ¨
Bài 7:((2đ)
Viết phép tính thích hợp 
Có: 10 nhãn vở
Cho: 4 nhãn vở 
Còn: ? nhãn vở

Tài liệu đính kèm:

  • docKTĐK CHKI TOAN 1.doc