Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1) - Trịnh Thị Ngà

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1) - Trịnh Thị Ngà

Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1)

KHỞI ĐỘNG

Em hãy đếm từ 0 đến 10 ?

Em hãy đếm từ 10 về 0 ?

1 . Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại:

2a) Đếm và gọi tên 9 đồ vật:

b) Lấy từ bộ đồ dùng học toán của em 7 đồ vật:

3) Số ?

pptx 8 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 632Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1) - Trịnh Thị Ngà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : TOÁN. 
Giáo viên : Trịnh Thị Ngà 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 1) 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT 
Lớp 1 B 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : 
Em hãy đếm từ 0 đến 10 ? 
Em hãy đếm từ 10 về 0 ? 
KHỞI ĐỘNG 
1 . Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại: 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1) 
2a) Đếm và gọi tên 9 đồ vật : 
b) Lấy từ bộ đồ dùng học toán của em 7 đồ vật : 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1) 
3) Số ? 
5 gồm 
3 và 2 
4 gồm 
2 và 2 
6 gồm 
1 và 5 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1) 
8 gồm 
5 và 3 
7 gồm 
2 và 5 
9 gồm 
4 và 5 
3) Số ? 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1) 
VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM 
Em hãy viết các số từ 0 đến 5 
( có dấu thích hợp giữa các số ) ? 
Thứ b a, ngày 1 9 tháng 10 năm 2021 
Môn : Toán 
Bài : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1) 
CHÚC CÁC EM LUÔN VUI VẺ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_em_on_lai_nhung_gi_da_hoc_tiet_1_tr.pptx