Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Hình tam giác

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Hình tam giác

Hãy cùng chia bánh nướng nhé

Bà ngoại cho hai bạn Chích và Bon một chiếc bánh nướng

Chích và Bon rất thích hình tam giác nên muốn chia chiếc bánh thành hai phần có hình tam giác, mỗi bạn một phần.

Em hãy giúp hai bạn chia bánh nhé

 

pptx 7 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 216Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Hình tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình tam giác 
Em có biết mái nhà của ngôi nhà bên cạnh có hình gì không? Khoanh tòn vào những hình có hình dạng mái nhà như hình bên nhé. 
Hình tam giác có: 
3 cạnh 
3 đỉnh 
Khoanh tròn những vật có dạng hình tam giác 
Hãy cùng chia bánh nướng nhé 
Bà ngoại cho hai bạn Chích và Bon một chiếc bánh nướng 
Chích và Bon rất thích hình tam giác nên muốn chia chiếc bánh thành hai phần có hình tam giác, mỗi bạn một phần. 
Em hãy giúp hai bạn chia bánh nhé 
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giáckhoanh tròn vào đáp án đúng nhé 
A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình 
A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình 
1 
2 
Hình tam giác : hình 1, hình 2, hình (1 và 2) 
1 
2 
3 
Hình tam giác : hình 1, hình 2, hình 3, hình (1 và 2), hình ( 1, 2 và 3) 
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giáckhoanh tròn vào đáp án đúng nhé 
1 
A. 4 hình B. 5 hình C. 6 hình 
2 
3 
Hình tam giác : hình 1, hình 2, hình 3,hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình ( 1,2 và 3) 
A. 5 hình B. 4 hình C. 6 hình 
1 
2 
3 
4 
Hình tam giác : hình 1, hình 2, hình 3,hình 4, hình (2 và 3) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_hinh_tam_giac.pptx