Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (3 tiết)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (3 tiết)

1. Làm quen

2. Khám phá

3. Luyện tập

- Hoàn thành bảng cộng

- Hoàn thành bảng trừ

4. Trò chơi

5. Dặn dò

 

pptx 15 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (3 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1 – 2 - 3 
Thứ hai, ngày 03 tháng 01 năm 2022 
GV: Nguyễn Thị Thu Thủy 
TH Phong Tân – GR - BL 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
9 
10 
8 
9 
10 
8 
9 
10 
Tiết 2 – Bảng trừ 
Thứ tư, ngày 05 tháng 01 năm 2022 
4 
3 
2 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
Tiết 3 – Luyện tập 
Thứ năm, ngày 06 tháng 01 năm 2022 
7 
7 
4 
3 
3 
8 
5 
8 
5 
3 
3 
5 
9 
5 
6 
8 
10 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_bai_12_bang_cong_bang_tru_trong_pham_vi_1.pptx