Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 26)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 26)

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 26)

B. Thực hành luyện

Bài 1. >, <, = ?

Bài 3. Xếp các số sau: 4, 8, 5

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

ppt 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 531Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 26)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LINH 
 
 
 
 
 
 
 
LỚP 1A5 
KÍNH CHÀO QUí THẦY Cễ TỚI THĂM LỚP 
 ôn bài 
Toán 
A. Khởi động 
3 5 
4 2 
 4 5 
5 5 
5 2 
 4 1 
5 3 
1 1 
< 
< 
> 
> 
> 
= 
> 
= 
Toán 
Luyện tập ( Tr 26) 
B. Thực hành luyện tập 
Bài 1. >, <, = ? 
5 ? 3 
4 ? 6 
7 ? 4 
5 > 3 
4 < 6 
7 > 4 
Toán 
Luyện tập ( Tr 26) 
Bài 2. >, <, = ? 
4 7 
0 7 
 6 3 
1 8 
10 2 
 9 9 
8 3 
5 5 
< 
> 
> 
= 
< 
< 
> 
= 
Toán 
Luyện tập ( Tr 26) 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
4, 
Bài 3. Xếp các số sau: 4, 8, 5 
5, 
8 
8, 
5, 
4 
Toán 
Luyện tập ( Tr 26) 
Bài 4. Bạn nào có ít viên bi nhất 
C. Hoạt động vận dụng 
E. Củng cố dặn dò 
Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các con ! 
Baứi hoùc ủeỏn ủaõy keỏt thuực 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_luyen_tap_trang_26.ppt