Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 10 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 10 - Nguyễn Thị Cẩm Vân

Kiểm tra bài cũ

Viết bảng con số 0

Đếm từ 1 đến 9; từ 9 đến 1

4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại:

 

ppt 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 347Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 10 - Nguyễn Thị Cẩm Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
Giáo viên : Nguyễn Thị Cẩm Vân 
Lớp : 1.7 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
KiÓm tra bµi cò 
V iết bảng con số 0 
Đ ếm từ 1 đến 9; từ 9 đến 1 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
8 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
9 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
10 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
8 
9 
10 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
b.Chọn số thích hợp: 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
0 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
7 
5 
4 
2 
1 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại: 
 SỐ 10 
Thứ hai, ngày 1 8 tháng 10 năm 2021 
Toán 
TẬP TOÁN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHÂM 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_so_10_nguyen_thi_cam_van.ppt