Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng trừ trong phạm vi 10

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng trừ trong phạm vi 10

I, Khám phá

II, Thực hành

Bài 1: Tính

Bài 2: <, >, =

Bài 3: Số?

Bài 4: Quan sát tranh và viết phép tính thích hợp

III, Vận dụng

pptx 27 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng trừ trong phạm vi 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
Thứ ngày tháng năm 2021 
Toán 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
KHÁM PHÁ 
Bài 49 
BẢNG CÔNG, BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
10 - 1 = 9 
10 - 2 = 8 
10 - 3 = 7 
10 - 4 = 6 
10 - 5 = 5 
10 - 6 = 4 
10 - 7 = 3 
10 - 8 = 2 
10 - 9 = 1 
10 - 10 = 0 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
 10 - 1 = 9 
 10 - 3 = 7 
10 - 4 = 6 
 10 - 2 = 8 
10 - 5 = 5 
 10 - 6 = 4 
 10 - 7 = 3 
 10 - 8 = 2 
 10 - 9 = 1 
 10 - 10 = 0 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
 10 - 1 = 9 
 10 - 3 = 7 
10 - 4 = 6 
 10 - 2 = 8 
10 - 5 = 5 
 10 - 6 = 4 
 10 - 7 = 3 
 10 - 8 = 2 
 10 - 9 = 1 
 10 - 10 = 0 
Bảng trừ trong phạm vi 10 
 10 - 1 = 9 
 10 - 3 = 7 
10 - 4 = 6 
 10 - 2 = 8 
10 - 5 = 5 
 10 - 6 = 4 
 10 - 7 = 3 
 10 - 8 = 2 
 10 - 9 = 1 
 10 - 10 = 0 
Toán  Bảng trừ trong phạm vi 10 
THỰC HÀNH 
Bài 1: Tính 
10 - 4 = 
6 
10 - 1 = 
10 - 2 = 
10 - 8 = 
10 - 6 = 
10 - 9 = 
9 
8 
2 
4 
1 
Toán  Bảng trừ trong phạm vi 10 
, = 
Bài 2 : ? 
 9 10 - 1 
 10 - 3 8 
9 - 2 10 - 4 
Toán  Bảng trừ trong phạm vi 10 
> 
< 
> 
Bài 3 : Số ? 
Toán  Bảng trừ trong phạm vi 10 
? 
5 
? 
8 
? 
7 
Toán  Bảng trừ trong phạm vi 10 
Bài 4 : Quan sát tranh và viết phép tính thích hợp : 
? 
? 
? 
? 
? 
10 
- 
2 
= 
8 
VẬN DỤNG 
Trò chơi: Thủ Môn Xuất Xắc 
Vào 
(đúng ) 
Không vào 
(sai ) 
Về 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
Thủ Môn Xuất sắc 
1 
10 - 3= ? 
7 
2 
4 
7 
2 
10 - 8 = ? 
2 
3 
5 
2 
3 
10 - ? = 6 
4 
3 
5 
4 
4 
10 - 10 = ? 
0 
7 
2 
0 
5 
10 - ? = 7 
3 
6 
4 
3 
6 
 10 – 5 = ? 
5 
3 
8 
5 
CHÚC CÁC EM 
CHĂM NGOAN, HỌC TỐT ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_bai_bang_tru_trong_pham_vi_10.pptx