Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 4, 5 - Nguyễn Văn Hậu

Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 4, 5 - Nguyễn Văn Hậu

Khởi động

CÁC SỐ 4, 5 (Tiết 10,11)

HĐ1: ĐẾM - LẬP SỐ - ĐỌC SỐ -

VIẾT SỐ TRONG PHẠM VI 5.

GV đọc từng số cho HS viết bảng con

HS đếm xuôi

HS đếm ngược

HĐ2: THỰC HÀNH ĐẾM - LẬP SỐ - ĐỌC SỐ -VIẾT SỐ VÀ NHẬN BIẾT THỨ TỰ DÃY SỐ TRONG PHẠM VI 5.

GV vỗ tay lần lượt từ 1 đến 5

 + HS bật ngón tay và đếm

- GV vỗ tay lần lượt từ 5 đến 1. HS thực hành theo

 

pptx 29 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 09/06/2022 Lượt xem 915Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 4, 5 - Nguyễn Văn Hậu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 1BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  BÀI: các số 4, 5 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG LONG A 1 
Giáo viên thực hiện: 
Nguyễn Văn Hậu 
CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG 
Khởi động 
CÁC SỐ 4, 5 ( Tiết 10,11) 
 HĐ1: ĐẾM - LẬP SỐ - ĐỌC SỐ - 
VIẾT SỐ TRONG PHẠM VI 5. 
bốn 
Gv höôùng daãn vieát treân baûng lôùp. 
HS vieát treân baûng con 
năm 
Gv hướng dẫn viết trên bảng lớp. 
1 
2 
3 
4 
5 
GV đọc từng số cho HS viết bảng con 
HS đếm xuôi 
HS đếm ngược 
HĐ2: THỰC HÀNH ĐẾM - LẬP SỐ - ĐỌC SỐ -VIẾT SỐ VÀ NHẬN BIẾT THỨ TỰ DÃY SỐ TRONG PHẠM VI 5. 
1. Viết số 
 - GV vỗ tay lần lượt từ 1 đến 5 
 + HS bật ngón tay và đếm 
- GV vỗ tay lần lượt từ 5 đến 1. HS thực hành theo 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
HS viết nhanh kết quả vào SGK 
HĐ 3: LÀM QUEN TÁCH SỐ, NÓI CẤU TẠO SỐ TRONG PHẠM VI 5. 
4 gồm 3 và 1 
4 gồm 1 và 3 
4 gồm 2 và 2 
4 gồm 3 và 1 
4 gồm 1 và 3 
4 gồm 2 và 2 
Gộp 3 và 1 được 4 
Gộp 1 và 3 được 4 
Gộp 2 và 2 được 4 
Gộp 3 và 1 được 4 
Gộp 1 và 3 được 4 
Gộp 2 và 2 được 4 
HĐ 4: THỰC HÀNH 
Chaøo taïm bieät caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_chan_troi_sang_tao_bai_cac_so_4_5_nguye.pptx