Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 6 - Sách Chân trời sáng tạo

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 6 - Sách Chân trời sáng tạo

Mục Tiêu

- Tìm hiểu và biết về số 6

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về số 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Giải các bài toán liên quan đến số 6

pptx 18 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Số 6 - Sách Chân trời sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MÔN TOÁN  BÀI: số 6 
CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG 
Số 6 
Chủ đề 2: Các số đến 10 
6 
Số 6 
sáu 
Tập viết số 6 
Đếm số 6 
qua ngón tay 
Đếm số 6 
qua ngón tay 
Tách và nói. 
6 gồm 5 và 1 
6 gồm 1 và 5 
Tách và nói. 
6 gồm 4 và 2 
6 gồm 2 và 4 
Tách và nói. 
6 gồm 3 và 3 
Luyện tập 
1. Số ? 
a) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Luyện tập 
1. Số ? 
 Dãy số 1,2,3,4,5 là dãy số được xếp thứ tự nào? 
Từ bé đếnlớn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 b) Từ lớn đến bé 
Luyện tập 
1. Số? 
b) 
6 
4 
3 
6 
5 
2 
2 
4 
3 
6 
4 
3 
? 
Luyện tập 
1. Số ? 
c) Số nào nhỏ hơn 6 ? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
< 
6 
Luyện tập 
2. Tìm số và giải thích cách làm. 
Theo loại xe 
Theo màu sắc xe 
Theo làn xe đi 
6 gồm mấy và mấy? 
2. Tìm số và giải thích cách làm. 
Theo kích thước xe 
6 
3 
3 
2 . Tìm số và giải thích cách làm. 
Theo màu sắc xe 
6 
1 
5 
2. Tìm số và giải thích cách làm. 
Theo làn xe đi 
6 
2 
4 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_so_6_sach_chan_troi_sang_tao.pptx