Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Bùi Thị Xuân

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Bùi Thị Xuân

MỤC TIÊU:

- Biết kết quả so sánh hai số với nhau

- Vận dụng bài so sánh số có hai chữ số đã được học áp dụng vào cuộc sống và thực tiễn

- Vận dụng kiến thức bài so sánh số có hai chữ đề làm các bài tập một cách hiệu quả và chính xác

pptx 10 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Bùi Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 22: 
SO SÁNH SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
Giáo viên: Bùi Thị Xuân 
Tiết 1 
25 
1 5 
> 
14 
16 
< 
20 
20 
= 
> 
< 
= 
< 
> 
< 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_22_so_sanh_so_co_hai_chu_so.pptx