Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về phép trừ trong phạm vi 6/ 60.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 , máy tính

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

pptx 6 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN - LỚP 1A1 
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 (TIẾP THEO) (tiết 1 ) (SỐ TIẾT 2) 
Ngày 16 tháng 11 năm 2021 
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 1. Năng lực 
- Củng cố về phép trừ trong phạm vi 6/ 60. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 
- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề 
2. Phẩm chất 
- Phát triển các NL toán học. 
II . CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
 - GV: SGK, máy tính 
 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 , máy tính 
2 . Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi đáp 
- KT: động não, tia chớp 
KHỞI ĐỘNG 
VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM 
Em hãy suy nghĩ, nêu 
phép trừ trong phạm vi 6 ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_phep_tru_trong_pham_vi_6_tie.pptx