Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Luyện tập

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Luyện tập

Ba trăm mười lăm triệu bảy trăm nghìn tám trăm linh sáu

Tám trăm năm mười triệu ba trăm linh bốn nghìn chín trăm

Cảm ơn các bạn nhiều!

Mời các bạn lên xe lửa nhé!

Lớp mình đông quá, không đủ chỗ ngồi rồi. Các bạn cùng mình nối thêm toa tàu nhé!

 

pptx 30 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 4 
Môn Toán 
Uỷ ban nhân dân Quận 12 
Phòng giáo dục và đào tạo 
Toán 
Ai nhanh hơn? 
Trò chơi 
 A. 69 876 
 B. 770 125 969 
Em hãy chọn số lớn nhất trong các số sau: 
1 
Toán 
 D. 8 132 652 
 C. 9 999 999 
00 
05 
04 
03 
02 
01 
Số: “Mười triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn không trăm linh tám" được viết là: 
2 
00 
05 
04 
03 
02 
01 
 A. 10.542.080 
 B. 1.542.008 
 D. 10.542.008 
 C. 1.542.080 
Toán 
Chúc mừng 
các bạn ! 
Luyện tập 
Toán 
Mời bạn cùng đi xe lửa! 
Mình để lạc hành lý của khách rồi, các bạn tìm giúp mình nhé! 
 Bài 1: Viết (theo mẫu): 
1 
ĐỌC SỐ 
Viết số 
3 
1 
5 
7 
0 
0 
8 
0 
6 
Hàng triệu 
Hàng chục triệu 
Hàng trăm triệu 
Lớp triệu 
Hàng trăm nghìn 
Hàng chục nghìn 
Hàng nghìn 
Hàng trăm 
Hàng chục 
Hàng đơn vị 
Lớp đơn vị 
Lớp nghìn 
315 
403 210 715 
Ba tr ă m mười lăm triệu bảy trăm nghìn tám trăm linh sáu. 
Tám trăm năm mười triệu ba trăm linh bốn nghìn chín trăm 
700 
806 
Cảm ơn các bạn nhiều! 
Mời các bạn lên xe lửa nhé! 
Lớp mình đông quá, không đủ chỗ ngồi rồi. Các bạn cùng mình nối thêm toa tàu nhé! 
Bài 2: Đọc các số sau: 
Toán 
Luyện tập 
32 642 507 
8 500 658 
830 402 960 
85 000 120 
178 320 005 
1 000 001 
Bài 2 : Đọc các số sau: 
Toán 
Luyện tập 
32 642 507 
1 000 001 
Ba mươi hai triệu 
sáu trăm bốn mươi hai nghìn 
năm trăm linh bảy. 
Một triệu không nghìn không trăm linh một . 
 000 
Các bạn hãy trả lời câu đố của mình để lấy vé vào sở thú nhé! 
Bài 3: Viết các số sau: 
Sáu trăm mười ba triệu; 
b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn 
c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba 
Luyện tập 
Toán 
Bài 3: Viết các số sau: 
Toán 
Luyện tập 
Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba 
512 326 103 
Đọc số 
Viết số 
Bài 4: Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau. 
 a. 715 638 	b. 571 638 
Giúp mình vượt chướng ngại vật để về nhà nhé! 
Số 
715 638 
571 638 
Giá trị của chữ số 5 
5000 
500 000 
Bài 4: Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau. 
Toán 
Luyện tập 
Toán 
Luyện tập 
ĐỌC SỐ 
Viết số 
Tám trăm năm mười triệu ba trăm linh bốn nghìn chín trăm 
403 210 715 
Hàng triệu 
Hàng chục triệu 
Hàng trăm triệu 
Lớp triệu 
Hàng trăm nghìn 
Hàng chục nghìn 
Hàng nghìn 
Hàng trăm 
Hàng chục 
Hàng đơn vị 
Lớp đơn vị 
Lớp nghìn 
Bài 1 trang 16: 
Baøi taäp veà nhaø 
Toán 
Luyện tập 
Bài 3 (trang 16) : Viết các số sau : 
Sáu trăm mười ba triệu; 
b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn 
Bài 2 (trang 16) : Đọc các số sau 
8 500 658 
830 402 960 
85 000 120 
178 320 005 
1000 001 
Dặn dò 
- Hoàn thành bài tập 1,2,3 trang 16 
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập (Trang 17) 
Chúc các em 
học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_luyen_tap.pptx