Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 1: Cơ thể của chúng ta

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 1: Cơ thể của chúng ta

MỤC TIÊU

SAU GIỜ HỌC HỌC SINH BIẾT

-Kể tên và chỉ đúng 3 bộ phận chính của cơ thể là đầu, mình và chân tay.
-Biết một số bộ phận của đầu, mình, tay và chân

Hoạt động 1 :Quan sát tranh tìm các bộ phận bên ngoài của cơ thể

HOẠT ĐỘNG 3: TẬP THỂ DỤC

pptx 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 1: Cơ thể của chúng ta", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TN-XH 
CƠ THỂ CỦA CHÚNG TA 
 -Kể tên và chỉ đ úng 3 bộ phận chính của c ơ thể là đ ầu, mình và chân tay.-Biết một số bộ phận của đ ầu, mình, tay và chân  
SAU GIỜ HỌC HỌC SINH BIẾT 
MỤC TIÊU 
Hoạt đ ộng 1 : Quan sát tranh tìm các bộ phận bên ngoài của c ơ thể 
Hoạt đ ộng 1 : Các bộ phận bên ngoài của c ơ thể ng ư ời gồm 
Đầu ? 
Mình ? 
Chân tay ? 
LÀM VIỆC NHÓM ĐÔI 
HOẠT ĐỘNG 3: TẬP THỂ DỤC 
GV h ư ớng dẫn các em vừa hát vừa làm theo lời bài hát: “Đ ư a tay ra nào (Tay đư a ra đ ằng tr ư ớc hai tay song song với nhau). Nắm lấy cái tai (Hai tay nắm lấy hai tai). Lắc l ư cái đ ầu nào (Đầu lắc sang phải rồi lắc sang trái theo nhịp hát). Đ ư a tay ra nào (Hai tay lại đư a ra). Nắm lấy cái eo (Hai tay chống hông). Lắc l ư cái mình nào (Quay ng ư ời sang trái rồi sang phải). Đ ư a tay ra nào (Hai tay lại đư a ra). Nắm lấy cái chân (Hai tay chống đ ầu gối). Lắc l ư cái chân nào, lắc l ư cái chân nào (Dậm hai chân).” 
Tổ chức cho học sinh vừa hát vừa tập thể dục nhiều lần 
Xin chào tạm biệt 
Và 
Hẹn gặp lại 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_1_co_the_cua_chung_ta.pptx