Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 14: An toàn khi ở nhà

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 14: An toàn khi ở nhà

Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận.

+ Cần phải cẩn thận khi dùng những vật sắc nhọn.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4

+ Không được để đèn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay để gần những đồ dễ bắt lửa.

+ Khi sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm, ổ điện, dây dẫn đề phòng chúng bị hở. Điện giật có thể gây chết người.

 

pptx 10 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 14: An toàn khi ở nhà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 1: Quan sát tranh và thảo luận. 
An toàn khi ở nhà 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 1: Quan sát tranh và thảo luận. 
An toàn khi ở nhà 
+ Cần phải cẩn thận khi dùng những vật sắc nhọn. 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 1: Quan sát tranh và thảo luận. 
An toàn khi ở nhà 
+ Cần phải cẩn thận khi dùng những vật dễ vỡ . 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 2: 
An toàn khi ở nhà 
Thảo luận nhóm 4 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 2: 
An toàn khi ở nhà 
Thảo luận nhóm 
114 
+ Không đư ợc đ ể đ èn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay đ ể gần những đ ồ dễ bắt lửa. 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 2: 
An toàn khi ở nhà 
Thảo luận nhóm 
+ Nên tránh xa các vật và những n ơ i có thể gây bỏng và cháy. 
Tự nhiên và Xã hội 
Hoạt đ ộng 2: 
An toàn khi ở nhà 
Thảo luận nhóm 
+ Khi sử dụng đ ồ đ iện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm, ổ đ iện, dây dẫn đ ề phòng chúng bị hở. Điện giật có thể gây chết ng ư ời. 
Tự nhiên và Xã hội 
An toàn khi ở nhà 
Trò chơi: Hái hoa 
Chúc các thầy giáo cô giáo mạnh khoẻ! 
 Chúc các em ch ă m ngoan học giỏi! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_14_an_toan_khi_o_nha.pptx