Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài: Trời nắng, trời mưa

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài: Trời nắng, trời mưa

Trời nắng, trời mưa

Khi trời nắng bầu trời như thế nào?

Đám mây thế nào? Mặt trời, mọi vật ra sao?

Khi trời nắng, bầu trời trong xanh, có mây trắng. Mặt Trời sáng chói, nắng vàng chiếu xuống mọi cảnh vật, đường khô ráo

 

pptx 17 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 292Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài: Trời nắng, trời mưa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kể tên một số loại cây rau mà em biết? 
Kể tên một số con vật mà em biết? 
Tự nhiên xã hội 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
H1 
H2 
Hình nào cho biết trời nắng? Hình nào cho biết trời m ư a? 
Trời nắng 
Trời m ư a 
Khi trời nắng bầu trời nh ư thế nào? 
Đám mây thế nào? Mặt trời, mọi vật ra sao? 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Khi trời nắng, bầu trời trong xanh, có mây trắng. Mặt Trời sáng chói, nắng vàng chiếu xuống mọi cảnh vật, đư ờng khô ráo 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Khi trời m ư a bầu trời nh ư thế nào? 
Đám mây thế nào? Mọi vật ra sao? 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Khi trời m ư a, có nhiều giọt n ư ớc m ư a r ơ i, bầu trời u ám, mây đ en xám phủ kín không có Mặt Trời, n ư ớc m ư a làm ư ớt mọi vật ngoài trời 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
Trời nắng 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
H1 
H5 
H3 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
Trời m ư a 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
H4 
H6 
H2 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Em thấy trời nắng khác trời m ư a nh ư thế nào? 
Trêi n¾ng 
Trêi m­a 
BÇu trêi 
M©y 
MÆt trêi 
Mäi vËt 
trong xanh 
u ám 
trắng 
xám, đ en 
sáng chói 
không thấy mặt trời 
khô ráo 
ư ớt 
Tranh 2 
Tranh 1 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Tranh 4 
Tranh 3 
 Em hãy nêu nội dung của từng tranh? 
Bức tranh nào thể hiện việc làm có lợi cho sức khỏe? Vì sao? 
Tranh 2 
Tranh 1 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Tranh 4 
Tranh 3 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Tại sao khi đ i d ư ới trời nắng, em phải nhớ đ ội mũ nón? 
Khi đ i d ư ới trời nắng, phải đ ội mũ, nón đ ể không bị ốm (nhức đ ầu, sổ mũi, ) 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Để không bị ư ớt, khi đ i d ư ới trời m ư a, em phải nhớ làm gì? 
Khi đ i d ư ới trời m ư a, phải nhớ mặc áo m ư a, đ ội nón hoặc che ô đ ể không bị ư ớt. 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 
Khi trời nắng, bầu trời trong xanh, có mây trắng. Mặt Trời sáng chói, nắng vàng chiếu xuống mọi cảnh vật, đư ờng khô ráo 
Khi trời m ư a, có nhiều giọt n ư ớc m ư a r ơ i, bầu trời u ám, mây đ en xám phủ kín không có Mặt Trời, n ư ớc m ư a làm ư ớt mọi vật ngoài trời 
Tự nhiên xã hội 
Trời nắng, trời m ư a 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_troi_nang_troi_mua.pptx