Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 5 năm học 2010

Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 5 năm học 2010

TUẦN 5:

 HỌC VẦN: Bài 17: u- ư

I- Mục tiêu:

- Đọc được: u, ư, nụ, thư; từ vàg câu ứng dụng.

- Viết được : u,ư, nụ thư.

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Thủ đô.

II- Đồ dùng: Bộ đồ dùng , tranh sgk.

III- Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 5 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Thứ 2 ngày 20 tháng 9 năm 2010
Tuần 5:	
	Học Vần:	Bài 17: u- ư
I- Mục tiêu: 
- Đọc được: u, ư, nụ, thư; từ vàg câu ứng dụng.
- Viết được : u,ư, nụ thư.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Thủ đô.
II- Đồ dùng: Bộ đồ dùng , tranh sgk.
III- Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra: Gọi hs đọc bài 16 sgk
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 17, ghi bảng
- lắng nghe
HĐ2: Dạy chữ ghi âm
Âm u: 
- Ghi bảng âmut, cho hs nhận diện, tìm và lấy âm u trong bộ chữ.
- thực hiện y/c
- Hdẫn rồi cho hs luyện phát âm:u
- luyện phát âm (ca- n – cl)
- Y/c hs ghép thêm âm n để có tiếng: nụ
- ghép tiếng: nụ
- Nhận xét, ghi bảng: nụ và cho hs phân tích, đánh vần.
- pt, đánh vần theo y/c
- Cho hs qsát tranh sgk rồi giới thiệu tiếng khoá: nụ
- quan sát
- Cho hs đọc : nụ
- đọc theo y/c
- Cho hs đọc cũng cố:nờ – u – nu – nặng-nụ => nụ 
- đọc cn- n- cl
Âm ư: Quy trình tương tự âm u
HĐ3: Luyện viết bảng con
- Hướng dẫn hs nêu quy trình và tập viết
u, ư, nụ, thư
- viết theo hướng dẫn
- Nhận xét, sửa sai cho hs
* Giải lao giữa tiết
HĐ4: Đọc tiếng ứng dụng
- Ghi sẵn các tiếng ở sgk lên bảng, hd hs phân tích rồi đọc cn- n- cl
- đọc theo hướng dẫn
- Nhận xét, bổ sung
Tiết2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc bài theo y/c
- Nhận xét, cho điểm
- Đọc câu ứng dụng sgk
- Luyện đọc sgk: gọi 1 số hs đọc
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết vở tập viết
- Cho hs mở vở tập viết, đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Hd hs viết vào vở bài 17
- viết bài
- Chấm một số bài, nhận xét
HĐ3: Luyện nói
Y/ hs quan sát tranh, đọc chủ đề.
- quan sát tranh, đọc
- Nêu các câu hỏi gợi ý hs tập nói.
- Nhận xét, bổ sung
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Số 7
I- Mục tiêu:
- Biết 6 thêm 1 được 7, viết só 7 ,đọc đếm được từ 1 đến 7
- Biết so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7
II- Đồ dùng:
- Bộ đồ dùng toán, sgk.
III- Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra:
- Y/c hs đọc các số từ 1 đến 6 và ngược lại
- đọc theo y/c
- Ghi bảng: 1, 2, 3, 4, 5,6,
2. bài mới:
HĐ1:Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2: Giới thiệu số 7:
+ Lập số 7: 
- Đưa 6 quyển vở rồi hỏi hs: Cô có mấy quyển vở? Thêm 1 quyển vở nữa và y/c hs cho biết có tất cả mấy q/ vở?
- q/s trả lời
- Kết luận chung
- Y/c hs lấy 6 que tính rồi lấy them 1 que tính nữa và cho biết có bao nhiêu que tính?
- thực hiện y/c rồi trả lời
- Gắn các chấm tròn như hình ở sgk và hỏi tương tự trên.
- q/sát, trả lời
Hỏi: Vậy tiếp theo số 6 là số nào?
- trả lời
- Ghi tiếp vào dãy số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
=> Giới thiệu số 7 in và viết
- Cho hs đọc : bảy 
- đọc cn- cl
- Y/c hs cầm que tính, lần lượt đếm từ 1 que đến 7 que
- đếm
H: số 7 đứng ngay sau số nào? những số nào đứng trước số 7?
- t/lời
- Cho hs đếm xuôi, ngược từ 1- 7
- đếm cn- cl
HĐ3: Luyện tập
Y/c hs mở sgk t. 28, 2 9
Bài 1: viết số 7: H/dẫn hs viết bảng con
- viết số 7
Bài 2: số
- Cho hs nêu y/c rồi ch biết muốn điền được số vào ô trống thì phải làm gì?
- trả lời
- cho hs làm, nêu miệng kết quả
- chữa bài
- hỏi hs 7 gồm mấy và mấy?
- cho cả lớp đọc.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
- trả lời
- Kẻ sẵn ô như sgk, cho hs nêu miệng cách làm, n/x, ghi bảng
- nêu miệng theo y/c
H: trong các số từ 1- 7 số nào bé nhất, lớn nhất?
- trả lời
- Cho hs làm 2 câu còn lại, n/x
IV- Cũng cố, nhận xét
- Gọi 1 hs đếm các số từ 1 đến 7
- đếm xuôi, ngược
- về nhà làm bài trong vbt toán
	 Chiều thứ 2 ngày 21 tháng 9 năm 
 Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 17: u, ư
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc trơn, trôi chảy nội dung bài 17
- Đọc và nhận biết thêm các tiếng ngoài bài có âm u, ư.
II- Đồ dùng:
- sgk TV1
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc sgk
- Y/c hs mở sgk, tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm.
- đọc theo y/c
- Theo dõi hs đọc bài
- Gọi các hs yếu đọc bài
- đọc cá nhân, nhận xét bạn đọc
- Cho hs khác n/x
- Gọi hs đọc thi nhau theo nhóm
- thi đọc theo nhóm
- n/x cho điểm
HĐ2: Luyện đọc ngoài bài
- Ghi các từ và câu lên bảng, y/c hs tự nhẩm đọc.
- tự đọc
- Gọi 1 số hs đọc,n/ xét
- đọc theo y/c
- N/ xét, bổ sung, đọc mẫu
- Cho hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
* Bài đọc:
thú dữ, tủ cũ, cú vọ, tu hú, củ từ
Thứ tư, bé tú đi thi vẽ.
Tiết 2: Luyện viết
HĐ1: Quan sát ,nhận xét mẫu
- Treo bảng phụ ghi nội dung bài viết
- Gọi 1 hs đọc bài 
- lắng nghe
- Gọi 2 hs nêu lại quy trình viết
Hỏi; giữa 2 tiếng trong từ cách nhau mấy 
- nêu quy trình
ô ly
Giữa 2 từ với nhau cách nhau mấy ô ly
- trả lời
HĐ2: Cho hs viíet vào vở
- Nhắc nhở hs tư thế ngồi và cho hs viết
- lắng nghe
Các từ: thú dữ, tủ cũ,củ từ
Câu: Thứ tơ, bé Hà thi vẽ
Hs viết mỗi từ một hàng 
- viết bài vào vở
- HS đổi vở kiểm tra lẫn nhau
- Chấm một số bài –nhận xét
HĐ3: Trò chơi: Thi viết chữ đẹp
- Y/c 1 nhóm cử 1 bạn lên thi viết từ: thú dữ
- thi theo nhóm
- Cho hs viết thi vào bảng con
- lớp cổ vũ
* Gv nhận xét- tuyên dương 
IV. Nhận xét giờ học
 Thứ 3 ngày 21 tháng 9 năm 2010.
	Học Vần: Bài 18: x- ch
I- Mục tiêu: 
- Đọc được: x, ch, xe, chó ; từ và câu ứng dụmg.
- Viết được : x,ch, xe, chó.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : xe bò, xe lu, xe ô tô.
II- Đồ dùng: Bộ đồ dùng , tranh sgk.
III- Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra: Gọi hs đọc bài 17 sgk
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 18, ghi bảng
- lắng nghe
HĐ2: Dạy chữ ghi âm
Âm x: 
- Ghi bảng âm x, cho hs nhận diện, tìm và lấy âm x trong bộ chữ.
- thực hiện y/c
- Hdẫn rồi cho hs luyện phát âm:xờ
- luyện phát âm (ca- n – cl)
- Y/c hs ghép thêm âm e để có tiếng: xe
- ghép tiếng: nụ
- Nhận xét, ghi bảng: xe và cho hs phân tích, đánh vần.
- pt, đánh vần theo y/c
- Cho hs qsát tranh sgk rồi giới thiệu tiếng khoá: xe
- quan sát
- Cho hs đọc : xe
- đọc theo y/c
- Cho hs đọc cũng cố:xờ – e – xe => xe 
- đọc cn- n- cl
Âm ch: Quy trình tương tự âm x
HĐ3: Luyện viết bảng con
- Hướng dẫn hs nêu quy trình và tập viết
x, ch, xe, chó
- viết theo hướng dẫn
- Nhận xét, sửa sai cho hs
* Giải lao giữa tiết
HĐ4: Đọc tiếng ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, hd hs phân tích rồi đọc cn- n- cl
- đọc theo hướng dẫn
- Nhận xét, bổ sung
Tiết2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc bài theo y/c
- Nhận xét, cho điểm
- Đọc câu ứng dụng sgk
- Luyện đọc sgk: gọi 1 số hs đọc
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết vở tập viết
- Cho hs mở vở tập viết, đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Hd hs viết vào vở bài 18
- viết bài
- Chấm một số bài, nhận xét
HĐ3: Luyện nói
Y/ hs quan sát tranh, đọc chủ đề.
- quan sát tranh, đọc
- Nêu các câu hỏi gợi ý hs tập nói.
- Nhận xét, bổ sung
IV- Nhận xét giờ học: ch hs tìm tiếng ngoài bài có âm x, ch
- tìm, nêu miệng
Luyện Tiếng Việt: Luyện Viết
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng viết đúng, viết đẹp một số chữ đã học theo mẫu.
II- Đồ dùng:
- Bảng phụ viết mẫu: da thỏ, thợ nề, đu đủ, cử tạ, ti vi.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện viết bảng con
- Treo bảng phụ , gọi 1 số hs đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Cho cả lớp đọc đồng thanh
- Y/c hs quan sát mẫu, nhớ lại cách viết.
- Lần lượt gọi hs nêu quy trình viết các từ ở mục I và viết vào bảng con.
- làm theo y/c
- Mỗi lần viết xong một từ, cho hs n/ xét sau đó gv kết luận và víêt lại trên bảng lớp.
- quan sát
* Giải lao
Tiết 2: Luyện viết vở ô ly:
- Cho hs nhắc lại các từ cần viết trên bảng.
- đọc lại bài viết
- Y/c hs nhắc lại các y/c khi ngồi viết?
- nhắc lại theo y/c
- H/ dẫn chung, cho hs viết bài vào vở mỗi từ 1 hàng.
- viết bài
- Theo dõi, chấm bài
- Nhận xét, sửa sai cho hs nếu có.
IV- Nhận xét giờ học:
	 Thứ 4 ngày 23 tháng 9 năm 2009.
 Học Vần: Bài 19: s- r
I- Mục tiêu: 
- Đọc được: s, r, sẻ, rễ ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : s,r,sẻ ,rễ.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : rổ rá.
II- Đồ dùng: Bộ đồ dùng , tranh sgk.
III- Hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Kiểm tra: Gọi hs đọc bài 18 sgk
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 19, ghi bảng
- lắng nghe
HĐ2: Dạy chữ ghi âm
Âm s: 
- Ghi bảng âm s, cho hs nhận diện, tìm và lấy âm s trong bộ chữ.
- thực hiện y/c
- Hdẫn rồi cho hs luyện phát âm:sờ
- luyện phát âm (ca- n – cl)
- Y/c hs ghép thêm âm e, thanh hỏi để có tiếng:sẻ
- ghép tiếng: nụ
- Nhận xét, ghi bảng: sẻ và cho hs phân tích, đánh vần.
- pt, đánh vần theo y/c
- Cho hs qsát tranh sgk rồi giới thiệu tiếng khoá: sẻ
- quan sát
- Cho hs đọc : sẻ
- đọc theo y/c
- Cho hs đọc cũng cố:sờ – e – se- hỏi => sẻ 
- đọc cn- n- cl
Âm r: Quy trình tương tự âm s
HĐ3: Luyện viết bảng con
- Hướng dẫn hs nêu quy trình và tập viết
s, r, sẻ, rễ
- viết theo hướng dẫn
- Nhận xét, sửa sai cho hs
* Giải lao giữa tiết
HĐ4: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, hd hs phân tích rồi đọc cn- n- cl
- đọc theo hướng dẫn
- Nhận xét, bổ sung, giải thích các từ đó
- lắng nghe
Tiết2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc bài theo y/c
- Nhận xét, cho điểm
- Đọc câu ứng dụng sgk
- Luyện đọc sgk: gọi 1 số hs đọc
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết vở tập viết
- Cho hs mở vở tập viết, đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Hd hs viết vào vở bài 19
- viết bài
- Chấm một số bài, nhận xét
HĐ3: Luyện nói
Y/ hs quan sát tranh, đọc chủ đề.
- quan sát tranh, đọc
- Nêu các câu hỏi gợi ý hs tập nói.
- nói 2-3 câu theo gợi ý
- Nhận xét, bổ sung
IV- Nhận xét giờ học: ch hs tìm tiếng ngoài bài có ăngs,r
- tìm, nêu miệng
 Toán: Số 8
I- Mục tiêu:
- Biết 7 thêm 1 được 8, viết số 8; đọc ,đếm được từ 1 đến 8.
- Biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
II- Đồ dùng:
- Bộ đồ dùng toán, sgk.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Y/c hs đọc các số từ 1 đến 7 và ngược lại
- đọc theo y/c
- Ghi bảng: 1, 2, 3, 4, 5,6,7,
2. bài mới:
HĐ1:Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2: Giới thiệu số 8:
+ Lập số 8: 
- Đưa 7 quyển vở rồi hỏi hs: Cô có mấy quyển vở? Thêm ... 
=> Giới thiệu số 9 in và viết
- Cho hs đọc :chín 
- đọc cn- cl
- Y/c hs cầm que tính, lần lượt đếm từ 1 que đến 9 que
- đếm
H: số 9 đứng ngay sau số nào? những số nào đứng trước số 9?
- t/lời
- Cho hs đếm xuôi, ngược từ 1- 9
- đếm cn- cl
HĐ3: Luyện tập
Y/c hs mở sgk t. 32, 33
Bài 1: viết số 9: H/dẫn hs viết bảng con
- viết số 8
Bài 2: số
- Cho hs nêu y/c rồi ch biết muốn điền được số vào ô trống thì phải làm gì?
- trả lời
- cho hs làm, nêu miệng kết quả
- chữa bài
- hỏi hs 9 gồm mấy và mấy?
- cho cả lớp đọc.
Bài 3: ,= ?
- trả lời
- cho hs nêu y/c, làm bài vào sgk, gọi 2hs lên bảng làm bài, lớp n/x
- nêu miệng theo y/c
H: trong các số từ 1- 8 số nào bé nhất, lớn nhất?
- trả lời
Bài 4: số?
- Cho hs nêu y/ c, làm bài, gọi 2 hs lên bảng làm
- chữa bài – nhận xét 
- chữa bài, n/x
IV- Cũng cố, nhận xét
- Gọi 1 hs đếm các số từ 1 đến 9
- đếm xuôi, ngược
- về nhà làm bài trong vbt toán
Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 19: s,r
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc trơn, trôi chảy nội dung bài 19
- Đọc và nhận biết thêm các tiếng ngoài bài có âm s,r
II- Đồ dùng:
- sgk TV1
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc sgk
- Y/c hs mở sgk, tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm.
- đọc theo y/c
- Theo dõi hs đọc bài
- Gọi các hs yếu đọc bài
- đọc cá nhân, nhận xét bạn đọc
- Cho hs khác n/x
- Gọi hs đọc thi nhau theo nhóm
- thi đọc theo nhóm
- n/x cho điểm
HĐ2: Luyện đọc ngoài bài
- Ghi các từ và câu lên bảng, y/c hs tự nhẩm đọc.
- tự đọc
- Gọi 1 số hs đọc,n/ xét
- đọc theo y/c
- N/ xét, bổ sung, đọc mẫu
- Cho hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
* Bài đọc:
Củ sả, chim sẻ,rễ cây,rổ cá
Tiết 2: Luyện viết
HĐ1: Quan sát ,nhận xét mẫu
- Treo bảng phụ ghi nội dung bài viết
- Gọi 1 hs đọc bài 
- lắng nghe
- Gọi 2 hs nêu lại quy trình viết
Hỏi; giữa 2 tiếng trong từ cách nhau mấy 
- nêu quy trình
ô ly
Giữa 2 từ với nhau cách nhau mấy ô ly
- trả lời
HĐ2: Cho hs viíet vào vở
- Nhắc nhở hs tư thế ngồi và cho hs viết
- lắng nghe
Các từ đã đọc ở trên
Hs viết mỗi từ một hàng
- HS đổi vở kiểm tra lẫn nhau
- viết bài vào vở
- Chấm một số bài –nhận xét
IV. Củng cố-nhận xét giờ hoc.
	 Thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2009.
 Học Vần: Bài 20: k- kh
I- Mục tiêu: 
- Đọc được: k, kh, kẻ, khế ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: k, kh ,kẻ ,khế.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo,vù vù, ro ro, tu tu.
II- Đồ dùng: Bộ đồ dùng , tranh sgk.
III- Hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Kiểm tra: Gọi hs đọc bài 20 sgk
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 20, ghi bảng
- lắng nghe
HĐ2: Dạy chữ ghi âm
Âm k: 
- Ghi bảng âm k, cho hs nhận diện, tìm và lấy âm k trong bộ chữ.
- thực hiện y/c
- Hdẫn rồi cho hs luyện phát âm ca
- luyện phát âm (ca- n – cl)
- Y/c hs ghép thêm âm e, thanh hỏi để có tiếng:kẻ
- ghép tiếng: nụ
- Nhận xét, ghi bảng: kẻ và cho hs phân tích, đánh vần.
- pt, đánh vần theo y/c
- Cho hs qsát tranh sgk rồi giới thiệu tiếng khoá: kẻ
- quan sát
- Cho hs đọc : kẻ
- đọc theo y/c
- Cho hs đọc cũng cố:ca – e – ke- hỏi => kẻ 
- đọc cn- n- cl
Âm kh: Quy trình tương tự âm k
HĐ3: Luyện viết bảng con
- Hướng dẫn hs nêu quy trình và tập viết
k, kgh, kẻ,khế
- viết theo hướng dẫn
- Nhận xét, sửa sai cho hs
* Giải lao giữa tiết
HĐ4: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, hd hs phân tích rồi đọc cn- n- cl
- đọc theo hướng dẫn
- Nhận xét, bổ sung, giải thích các từ đó
- lắng nghe
Tiết2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc bài theo y/c
- Nhận xét, cho điểm
- Đọc câu ứng dụng sgk
- Luyện đọc sgk: gọi 1 số hs đọc
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết vở tập viết
- Cho hs mở vở tập viết, đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Hd hs viết vào vở bài 20
- viết bài
- Chấm một số bài, nhận xét
HĐ3: Luyện nói
Y/ hs quan sát tranh, đọc chủ đề.
- quan sát tranh, đọc
- Nêu các câu hỏi gợi ý hs tập nói.
- nói 2-3 câu theo gợi ý
- Nhận xét, bổ sung
IV- Nhận xét giờ học: ch hs chơi trò chơi tìm tiếng có âm k, kh 
- chơi theo hướng dẫn
Luyện Toán
Ôn luyện các số từ 1 đến 9
I- Mục tiêu:
- Cũng cố và nâng cao kiến thức đã học các số từ 1 đến 9 về cấu tạo số và so sánh số.
II- Đồ dùng:
- bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Gọi hs đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 9 và ngược lại.
-đọc theo y/c
Hỏi hs về cấu tạ số 9, số lớn, số bé trong dãy số.
- trả lời miệng
HĐ2: hdẫn hs làm bài tập
Bài 1: , = ?
6.....8 9......1 6.......9
9......7 4......4 9......9
- Cho hs nêu y/c, làm bài vào bảng con 1 lần 2 phép tính.
- làm bài theo y/c, nhận xét
- Kết luận chung
Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
6 < 2 5 < 9 8 < 8
5 = 5 2 8
- Nêu y/c rồi cho hs làm bài vào vở
- Làm bài theo y/c
- Gọi hs lên bảng chữa bài, cho biết vì sao lại điền đ, hoặc s?
- trả lời
- Cho hs n/x, kết luận
Bài 3: 
Khoanh vào số bé nhất: 1, 3, 6, 2
Khoanh vào số lớn nhất: 2, 7, 8, 5
- Nêu y/c cho hs làm bài vào vở
- làm bài theo y/c
Gọi 2 hs lên chữa bài, lớp n/x
- Kết luận chung
Bài 4: Tìm các số:
Lớn hơn 4 và bé hơn 8?
Nhỏ hơn 9 và bé hơn 6?
- Nêu y/c cho hs trả lời miệng
- nghe và trả lời
- Kết luận chung
IV- Nhận xét giờ học:
- Cũng cố chung toàn bài.
 Thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2009.
	Học Vần: Bài 21: Ôn tập
I.Mục tiêu:
- Đọc được: u,ư,x,ch,s,r,k,kh;các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.
- Viết được: u,ư,x,ch,s,r,k,kh các từ ngữ ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.
-Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: thỏ và sư tử.
.II- Đồ dùng: bảng ôn, tranh minh hoạ truyện kể
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1. Kiểm tra: Gọi hs đọc bài 20 sgk
- Đọc bài theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài 21,ghi bảng
- lắng nghe
HĐ2: Hướng dẫn ôn tập
+ Kẻ sẵn bảng ôn như sgk , y/c hs tự ghép các âm lại với nhau theo mẫu để thành tiếng, ghi vào chỗ chấm như sgk
- tự ghép rồi ghi vào chỗ chấm
- Gọi 1 số hs nêu tiếng ghép được
- xung phong trả lời
- Kết luận, ghi bảng
- Cho hs đọc toàn bộ bảng ôn: cn- n- cl
* Bảng ôn2: Cho hs ghép tiếng và dấu thanh
- Gv giải thích một số tiếng
- Cho hs đọc trơn các tiếng
- đọc theo y/c
+ Đọc từ ngữ ứng dụng:
- Ghi sẵn từ như sgk lên bảng, gọi hs đọc, kết hợp phân tích
- đọc theo y/c
- Cho hs luyện đọc cn- n- cl
- luyện đọc
+ Viết từ ứng dụng: hd hs viết bảng con các từ: xe chỉ, củ sả
- viết theo h/dẫn
- Nhận xét
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc theo y/c
- Giới thiệu câu ứng dụng và hs hs đọc trơn
- đọc câu ứng dụng
HĐ2: Luyện viết vở tập viết
- Y/c hs mở vở tập viết, đọc bài 21
- đọc bài viết
- H/dẫn hs cách viết rồi cho hs viết vào vở.
- viết bài 21
- Theo dõi, chấm 1 số bài, n/xét
HĐ3: Kể chuyện: thỏ và sư tử
- Kể chuyện,minh hoạ theo tranh
- lắng nghe
- Nêu câu hỏi gợi ý hs tập kể
- Cho các nhóm thảo luận theo nội dung từng tranh và kể 
- Gọi đại diện 4 nhóm lên kể
- tập kể từng đoạn theo tranh
- Nêu ý nghĩa câu chuyện, cho hs liên hệ thực tế.
- tự liên hệ
IV. Cũng cố, dặn dò: 
- Ghi bảng một số từ , gọi hs đọc
- Dặn hs về nhà làm bài trong vbt TV
- Tuyên dương nhắc nhở hs
- Đọc theo y/c
- Lắng nghe
 Toán : Số 0
I.Mục tiêu:
 - Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 đến 9
- Biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9, nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9.
.II- Đồ dùng:
 Bộ đồ dùng toán 1.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra: gọi 1 hs đọc các số từ 1 đến 9
- một hs đọc
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài: điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1....6 , 9....1, 8...8
- 1 hs lên bảng làm, lớp n/x
- Kết luận chung, cho điểm
2. bài mới: 
HĐ1: Giới thiệu
HĐ2: Lập số 0
Đặt 1 ống bút cắm 3 cái bút lên bàn, gọi 1 hs lên lần lượt thao tác theo hd của cô giáo
- làm theo y/c, lớp quan sát
- hỏi: lúc đầu trong ống có mấy cái bút?
- y/c hs lấy đi 1 cái và cho biết còn lại mấy cái trong ống?
- y/c hs lấy tiếp 1 cái nữa, rồi 1 cái nữa và trả lời còn mấy cái bút? 
- trả lời theo câu hỏi của cô giáo
- Tương tự y/c hs cả lớp lấy ra 3 que tính cầm tay rồi lần lượt thả từng que xuống bàn và cho biết còn lại mấy que trên tay?
- cả lớp thực hiện, trả lời
- Cho hs quan sát tranh sgk rồi hỏi tương tự với số con cá.
- quan sát tranh, trả lời
- Kết luận chung, giới thiệu số 0 in và số 0 viết
- Hướng dẫn hs viết số 0 vào bảng con
- viết số 0
HĐ2 Nhận biết vị trí của số 0
- Lần lượt gắn các ô vuông có các chấm tròn như sgk lên bảng, y/c hs đếm các chấm tròn trong từng ô và đọc các số đếm được
- quan sát, đém theo y/c
- Kết luận, ghi bảng rồi cho hs đọc các số từ 0 đến 9 và ngược lại
- đọc cn- n-cl
Hỏi: Trong dãy số từ 0 đến 9 số nào bé nhất, số nào lớn nhất...
- xung phong trả lời
HĐ3: Luyện tập
Bài2: viết số thích hợp vào ô trống
- cho hs nêu y/c rồi cho biết: để viết được số thích hợp vào ô trống thì phải làm thế nào
- trả lời
- cho hs làm bài trong sgk
- cả lớp làm bài
- Gọi 2 hs lên bảng làm
- N/ xét, chữa bài
Bài3: hd tương tự bài 1
Bài4: , = ?
- Cho hs nêu y/c , gọi 1 hs đứng taị chỗ nêu kết quả: 0...1 và cho biết vì sao lại điền được như vậy?
-1 hs nêu, lớp n/x
- Kết luận chung, hd rồi cho hs làm bài
- làm bài 4 vào sgk
- Gọi 3 hs lên bảng chữa bài, chấm 1 số bài, n/x, kết luận
IV- Nhận xét giờ học:
- Gọi 1 hs đọc lại các số từ 0 đến 9
- dặn hs làm bài về nhà trong vở bài tập toán
- chú ý lắng nghe
 Luyện Tiếng Việt: Luyện viết bài ở vở luyện chữ
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng viết chữ đẹp cho hs.
- Giúp hs có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.
II- Đồ dùng:
- Bảng phụ viết chữ mẫu, vở luyện chữ.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Hướng dẫn viết bảng con
- Gắn bảng phụ ghi sẵn chữ mẫu, cho hs đọc bài viết.
- đọc bài theo y/c
-Cho hs lần lượt nêu quy trình viết rồi viết bảng con.
- nêu và viết theo y/c
- Cho hs nhậnh xét một số bài viết rồi kết luận, sửa sai nếu có.
HĐ2: Viết vào vở
- Y/c hs mở vở, đọc bài viết.
- đọc bài viết
- Gọi 1 hs đọc to
_ H/dẫn hs cách viết, trình bày rồi cho hs viết bài
- viết bài vào vở
- Theo dõi, chấm một số bài và n/xét
IV- Nhận xét giờ học:
- Tuyên dương, nhắc nhở hs.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5 lop 1(2).doc