Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi năm học: 2008 – 2009 môn: Toán lớp 1

Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi năm học: 2008 – 2009 môn: Toán lớp 1

Bài 1 ( 2 điểm ) Cho các số 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.

a . Tìm trong dãy số trên : - Các số có 1 chữ số là: .

 - Các số có 2 chữ số : .

 - Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào:

 - Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào: .

b. Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần ?

 .

 .

Bài 2 (2 điểm) Tính :

 40 + 14 – 3 = 36 - 26 + 20 =

 64 + 5 - 20 = 44 - 42 + 23 =

Bài 3 ( 2 điểm ) : Số nào ?

a . 16 + 42 <>< 22="" +="" 40="">

b. - 12 + 36 - 45

Bài 4 ( 2,5 điểm ) Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 8. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10.

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi năm học: 2008 – 2009 môn: Toán lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd & đt hưng hà
Trường tiểu học hiệp hoà
đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi
Năm học: 2008 – 2009
Môn: Toán lớp 1 - Thời gian làm bài: 40’
Họ và tên:...........................................................Lớp: .........................................................
Bài 1 ( 2 điểm ) Cho các số 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . Tìm trong dãy số trên : - Các số có 1 chữ số là:..
 - Các số có 2 chữ số :.. 
 - Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào:
 - Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào:.
b. Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần ? 
.
.
Bài 2 (2 điểm) Tính : 
 40 + 14 – 3 = 36 - 26 + 20 = 
 64 + 5 - 20 = 44 - 42 + 23 = 
Bài 3 ( 2 điểm ) : Số nào ? 
a . 16 + 42 < 	 < 22 + 40 
79999
b. - 12 + 36 - 45	 	 	
Bài 4 ( 2,5 điểm ) Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 8. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10.
.
.
.
.
.
.
Bài 6 ( 2 điểm ) . Hình vẽ dưới đây có đoạn thẳng.
B
A
 Có hình tam giác .	
	 E	
	 B
C
D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HSG LOP 1.doc