Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 15

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 15

I. Mục tiêu: HS

- Đọc được: om, am, làng xóm, rừng tràm ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nói lời cảm ơn

II. Các hoạt động dạy học: Tiết 1

Giáo viên

I, Kiểm tra bài cũ:

HS viết, đọc: Bình minh, nhà rông, nắng chang chang.

HS đọc bài 59.

 GV nhận xét; ghi điểm.

II. Dạy - học bài mới:

1. Giới thiệu bài: (Trực tiếp)

2. Dạy vần:

 *Ôn vần om.

a.Ôn vần

- GV ghi vần om.

-Yêu cầu HS phân tích vần

b.Ôn tiếng mới

-GV ghi bảng tiếng mới. xóm

-Yêu cầu HS phân tích tiếng

-GV ghép mẫu tiếng

c.Giới thiệu từ khoá

-GV ghi từ khoá lên bảng. làng xóm.

-GV giải nghĩa từ

Dạy vần am: (Quy trình tương tự)

*Yêu cầu HS so sánh hai vần om - am.

* HS hoạt động thư giản

d. Ôn từ ứng dụng:

- GV ghi từ ứng dụng lên bản

- GV giải nghĩa từ đơn giản

* Phát triển kỉ năng đọc : GV chuẩn bị mỗi vần 10 tiếng , từ cho HS luyện đọc

* Phát triển vốn từ : Cho HS phát hiện một số tiếng từ chứa vần mới ngoài bài ,GV ghi bảng yêu cầu HS đọc.

Tiết 2

1. Luyện đọc :

a- Luyện đọc ở bảng lớp :

+ Đọc lại bài tiết 1

- GV chỉ không theo TT cho HS đọc.

- GVnhận xét, chỉnh sửa.

+ Đọc câu ứng dụng:

- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi:

- Tranh vẽ gì ?

-GV ghi bảng.

- GV theo dõi, chỉnh sửa, phát âm cho HS.

- Tìm cho cô tiếng có vần om, am có trong các câu trên ?

- GV đọc mẫu câu.

b. Luyện đọc ở SGK :

-Yêu cầu HS luyện đọc ở SGK

2- Luyện viết:

- GV HD HS viết om, am, làng xóm, rừng tràm vào vở.

 - GV viết mẫu và nêu quy trình viết.

Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu.

- GV theo dõi, uốn nắn, chỉnh sửa

3. Luyện nói:

GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng.

GV ghi chủ đề luyện nói: Nói lời cảm ơn.

 HS đọc chủ đề luyện nói: Nói lời cảm ơn.

GV gợi ý:

 + Bức tranh vẽ gì?

 + Những người trong tranh đang làm gì?

+ Tại sao bé lại cảm ơn chị?

 + Em đã bao giờ nói: “Em xin cảm ơn” chưa?

 + Khi nào ta phải cảm ơn?

HS thảo luận nhóm đôi. Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò (3'):

HS đọc lại toàn bài 1 lần.

Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới học.

Nhắc HS yếu về đọc lại bài 2 lần. HS giỏi về ôn lại bài và xem trước bài sau.

 *. Đọc, viết: s Học sinh

- Mỗi học sinh viết 1 từ vào bảng con( theo nhóm )

- 3 HS đọc

-Cả lớp theo dõi

-HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân

- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân

-HS thực hiện

-HS theo dõi

--HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân

- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân

-HS thực hiện

-Cả lớp theo dõi , ghép lại

-HS sinh theo dõi

- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân

-HS lắng nghe

-HS phát biểu ý kiến

- Cả lớp theo dõi

- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân.

- HS đọc lớp , nhóm , cá nhân.

-HS trả lời

- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân

- HS tìm và đọc.

- 2 HS đọc lại.

- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân

- HS viết bài vào vở ô ly

- HS tập viết trong vở theo HD.

-HS đọc.

-HS thảo luận theo nhóm đôi.

-Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét bổ sung.

-1 vài em lần lượt đọc trong SGK

-HS nghe và ghi nhớ

 

doc 24 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 931Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 2 ngày 29 tháng 11 năm 2010 
 Tuần 15
 Học vần: Ôn : om – am
I. Mục tiêu: HS 
- Đọc được: om, am, làng xóm, rừng tràm ; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm. 
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nói lời cảm ơn
II. Các hoạt động dạy học: Tiết 1
Giáo viên
I, Kiểm tra bài cũ:
HS viết, đọc: Bình minh, nhà rông, nắng chang chang.
HS đọc bài 59. 
 GV nhận xét; ghi điểm. 
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài: (Trực tiếp)
2. Dạy vần:	
 *Ôn vần om.
a.Ôn vần
- GV ghi vần om.
-Yêu cầu HS phân tích vần 
b.Ôn tiếng mới
-GV ghi bảng tiếng mới. xóm
-Yêu cầu HS phân tích tiếng
-GV ghép mẫu tiếng 
c.Giới thiệu từ khoá 
-GV ghi từ khoá lên bảng. làng xóm. 
-GV giải nghĩa từ
Dạy vần am: (Quy trình tương tự)
*Yêu cầu HS so sánh hai vần om - am. 
* HS hoạt động thư giản
d. Ôn từ ứng dụng:
- GV ghi từ ứng dụng lên bản
- GV giải nghĩa từ đơn giản 
* Phát triển kỉ năng đọc : GV chuẩn bị mỗi vần 10 tiếng , từ cho HS luyện đọc
* Phát triển vốn từ : Cho HS phát hiện một số tiếng từ chứa vần mới ngoài bài ,GV ghi bảng yêu cầu HS đọc. 
Tiết 2
1. Luyện đọc :
a- Luyện đọc ở bảng lớp :
+ Đọc lại bài tiết 1
- GV chỉ không theo TT cho HS đọc.
- GVnhận xét, chỉnh sửa.
+ Đọc câu ứng dụng:
- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi:
- Tranh vẽ gì ?
-GV ghi bảng.
- GV theo dõi, chỉnh sửa, phát âm cho HS.
- Tìm cho cô tiếng có vần om, am có trong các câu trên ?
- GV đọc mẫu câu.
b. Luyện đọc ở SGK :
-Yêu cầu HS luyện đọc ở SGK
2- Luyện viết:
- GV HD HS viết om, am, làng xóm, rừng tràm vào vở.
 - GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu.
- GV theo dõi, uốn nắn, chỉnh sửa
3. Luyện nói: 
GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng.
GV ghi chủ đề luyện nói: Nói lời cảm ơn. 
 HS đọc chủ đề luyện nói: Nói lời cảm ơn.	 
GV gợi ý: 
 + Bức tranh vẽ gì?
 + Những người trong tranh đang làm gì? 
+ Tại sao bé lại cảm ơn chị?
 + Em đã bao giờ nói: “Em xin cảm ơn” chưa?
 + Khi nào ta phải cảm ơn?
HS thảo luận nhóm đôi. Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét. 
4. Củng cố, dặn dò (3'): 
HS đọc lại toàn bài 1 lần. 
Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới học. 
Nhắc HS yếu về đọc lại bài 2 lần. HS giỏi về ôn lại bài và xem trước bài sau. 
 *. Đọc, viết: s 
Học sinh
- Mỗi học sinh viết 1 từ vào bảng con( theo nhóm )
- 3 HS đọc
-Cả lớp theo dõi 
-HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân 
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân 
-HS thực hiện
-HS theo dõi
--HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân
-HS thực hiện
-Cả lớp theo dõi , ghép lại
-HS sinh theo dõi
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân
-HS lắng nghe 
-HS phát biểu ý kiến
- Cả lớp theo dõi 
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân.
- HS đọc lớp , nhóm , cá nhân.
-HS trả lời
- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân
- HS tìm và đọc.
- 2 HS đọc lại.
- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân
- HS viết bài vào vở ô ly 
- HS tập viết trong vở theo HD.
-HS đọc.
-HS thảo luận theo nhóm đôi.
-Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét bổ sung. 
-1 vài em lần lượt đọc trong SGK
-HS nghe và ghi nhớ
Toán : 
Luyện tập
I.Mục tiêu: HS
 - Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
 - Có thái độ thích học Toán.
II. Các hoạt động dạy học:
 A. Khởi động: ổn định tổ chức (1phút). 
 B. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Bài cũ học bài gì? (Phép trừ trong phạm vi 9) - 1HS trả lời.
 Làm bài tập 2/79:(Tính) 
 ( HS làm bảng lớp - cả lớp làm bảng con : (Đội a: làm cột 1, 2 Đội b: làm cột 3, 4).
 GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
C. Bài mới:
 Giáo viên
 Học sinh
1.Giới thiệu bài. (1phút).
2. Luyện tập (15 phút).
Hướng dẫn HS làm các bài tập .
 *Bài tập1: HS làm vở Toán ô ly 
 Hướng dẫn HS HS tính nhẩm rồi ghi kết quả phép tính, có thể cho HS nhận xét tính chất của phép cộng 
8 + 1 = 1 + 8, và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 1 + 8 = 9 , 9 – 1 = 8 , 9 – 8 = 1
GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.
*Bài 2: Cả lớp làm phiếu học tập.
HD HS cách làm ( chẳng hạn: 5 + = 9, vì 5 + 4 = 9 nên ta điền số 4 vào chỗ chấm.)
 GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.
 * Bài 3: Cả lớp làm phiếu học tập
 Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn:5 + 4 = 9, ta lấy 5 + 4 = 9, lấy 9 so sánh với 9, vì 9 = 9 nên ta viết dấu = vào chỗ chấm, ta có: 5 + 4 = 9)
GV chấm điểm, nhận xét bài viết của HS.
3.Trò chơi.( 5 phút)
+Mục tiêu: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
+ Cách tiến hành:
 Làm bài tập 4 HS ghép bìa cài.
HD HS nêu cách làm bài: 
Đội nào nêu nhiều bài toán và giải đúng phép tính ứng với bài toán, đội đó thắng.
GV nhận xét thi đua của hai đội.
Bài 5 : ( KG ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
 8 - .. + .. = 9 
 9 - . + .. = 6
 7 + + = 9
 9 - . + = 0
- GV nhận xét cho điểm HS 
4. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học 
- Chuẩn bị bài sau 
Đọc yêu cầu bài1:” Tính”.
8 +1 = 6 +3 = 5 + 4 = 
1 + 8 = 3 + 6 = 4 + 5 =
9 – 8 = 9 – 6 = 9 – 5 =
9 – 1 = 9 – 3 = 9 – 4 =
HS tính nhẩm, rồi ghi kết quả. Đổi vở để chữa bài: HS đọc kết quả của phép tính.
-1HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.
5 + = 9 + 6 = 9
9 - = 6 . + 9 = 9
5 + . = 9 9 - .. = 9
1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở ô ly , rồi đổi vở chữa bài, đọc kết quả vừa làm được.
1 HS đọc yêu cầu bài 3:” Điền dấu ,=”.
6 . 5 + 3 9 – 0 8
9 5 +1 4 + 5 .. 5 + 4 
 3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm phiếu, rồi đổi phiếu để chữa bài.
HS nghỉ giải lao 5’
HS đọc yêu cầu bài 4/80:” Viết phép tính thích hợp”.
HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi ghép kết quả : 9 - 3 = 6
 (hoặc 6 + 3 = 9). 
 Đọc đề bài và làm bàivào vở .
2 HS lên bảng làm .
 Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2010
Học vần:
 Bài 61: ăm - âm
I. Mục tiêu: HS
- Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm.
*. Đọc, viết: r.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bộ ghép chữ TV + Bảng cài.
- HS: Bộ đồ dùng TV1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Giáo viên
I, Kiểm tra bài cũ:
HS viết, đọc: Chòm râu, quả trám, trái cam.
HS đọc bài 60. 
 GV nhận xét; ghi điểm. 
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài: (Trực tiếp)
2. Dạy vần:	
 *Dạy vần ăm.
a.Giới thiệu vần
- GV ghi vầnăm.
-GV đánh vần mẫu 
- GV đọc trơn vần
-Yêu cầu HS phân tích vần 
b.Giới thiệu tiếng mới
-GV ghi bảng tiếng mới. Tằm.
 -GV đánh vần tiếng
-GV đọc trơn tiếng
-Yêu cầu HS phân tích tiếng
-GV ghép mẫu tiếng 
c.Giới thiệu từ khoá 
-GV ghi từ khoá lên bảng. nuôi tằm.
-GV đọc mẫu từ khoá 
-GV giải nghĩa từ
Dạy vần âm: (Quy trình tương tự)
*Yêu cầu HS so sánh hai vần ăm- âm.
* HS hoạt động thư giản
d. Đọc từ ứng dụng:
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng 
- GV đọc mẫu 
- GV giải nghĩa từ đơn giản 
* Phát triển kỉ năng đọc : GV chuẩn bị mỗi vần 10 tiếng , từ cho HS luyện đọc
* Phát triển vốn từ : Cho HS phát hiện một số tiếng từ chứa vần mới ngoài bài ,GV ghi bảng yêu cầu HS đọc. 
Tiết 2
1. Luyện đọc :
a- Luyện đọc ở bảng lớp :
+ Đọc lại bài tiết 1
- GV chỉ không theo TT cho HS đọc.
- GVnhận xét, chỉnh sửa.
+ Đọc câu ứng dụng:
- GV treo tranh cho HS quan sát và hỏi:
- Tranh vẽ gì ?
-GV ghi bảng câu ứng dụng.
- GV theo dõi, chỉnh sửa, phát âm cho HS.
- Tìm cho cô tiếng có vần ăm, âmcó trong câu trên ?
- GV đọc mẫu câu.
b. Luyện đọc ở SGK : 
-Yêu cầu HS luyện đọc ở SGK
2- Luyện viết:
- GV HD HS viết ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm vào vở.
 - GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu.
- GV theo dõi, uốn nắn, chỉnh sửa
3. Luyện nói: 
GV ghi chủ đề luyện nói lên bảng.
 HS đọc tên bài luyện nói: Thứ ngày tháng năm
GV gợi ý: 
 + Bức tranh vẽ gì?
 + Những vật trong tranh nói lên điều gì chung?
 + Em hãy đọc thời khoá biểu của lớp em?
 + Ngày chủ nhật em thường làm gì?
 + Khi nào đến Tết?
 + Em thích nhất ngày nào trong tuần? Vì sao?
 HS mở SGK quan sát tranh. HS thảo luận nhóm đôi. Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét. 
 4. Củng cố, dặn dò: 
HS đọc lại bài, nhắc lại vần vừa học. 
Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần mới học. 
Nhắc HS yếu về đọc lại bài 2 lần. HS giỏi về ôn lại bài và xem trước bài sau. 
 *. Đọc, viết: r. 
Học sinh
- Mỗi học sinh viết 1 từ vào bảng con
( theo nhóm )
- 3 HS đọc
-Cả lớp theo dõi 
-HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân 
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân 
-HS thực hiện
-HS theo dõi
--HS đánh vần : Lớp , nhóm , cá nhân
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân
-HS thực hiện
-Cả lớp theo dõi , ghép lại
-HS sinh theo dõi
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân
-HS lắng nghe 
-HS phát biểu ý kiến
- Cả lớp theo dõi 
- HS đọc : Lớp , nhóm , cá nhân.
- HS đọc lớp , nhóm , cá nhân.
-HS trả lời
- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân
- HS tìm và đọc.
- 2 HS đọc lại.
- HS đọc lớp,nhóm,cá nhân
- HS tập viết trong vở theo HD.
-HS đọc.
-HS thảo luận theo nhóm đôi.
-Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét bổ sung. 
-1 vài em lần lượt đọc trong SGK
-HS nghe và ghi nhớ
Toán:
 Phép cộng trong phạm vi 10 
I.Mục tiêu: HS 
- Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10.
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
 - Có thái độ thích học toán.
 II. Đồdùng dạy học:
 -GV: Phiếu học tập BT 2, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 
 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. Bảng con.Vở Toán
III. Các hoạt động dạy học:
 A. Khởi động: ổn định tổ chức (1phút). 
 B. Kiểm tra bài cũ:( 4 phút) Bài cũ học bài gì? (Luyện tập ) - 1HS trả lời.
 Làm bài tập 2/80:(Điền số). (3 HS lên bảng lớp làm, cả lớp làm bảng con)
 GV nhận xét ghi điểm. Nhận xét KTBC:
C. Bài mới:
 Giáo viên
 Học sinh
1.Giới thiệu bài.(1phút).
2. Tìm hiểu bài. (10 phút)
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 10. +Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng cộng trong pv10 
+Cách tiến hành :
a,Giới thiệu lần lượt các phép cộng 9 + 1 = 10 ;
1 + 9 =10 ; 8 + 2 = 10 ; 2 + 8 = 10 ; 7 + 3 = 10; 
3 + 7 =10 ; 6 + 4 = 10 ; 4 + 6 = 10 ; 5 + 5 = 10.
-Hướng dẫn HS quan sát số hình tròn ở hàng thứ nhất trên bảng: Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự nêu phép tính.
Gọi HS trả lời:
-GV vừa ... các nếp gấp ?
- Giữa quạt mẫu có dán hồ
- Em còn có NX gì nữa ?
- Có sợi dây len buộc ở chính giữa.
3- Giáo viên hướng dẫn mẫu:
+ Bước 1: GV đặt giấy màu lên mặt bàn và gấp các nếp gấp cách đều.
- HS theo dõi và thực hành gấp trên giấy có kẻ ô
- GV theo dõi, uốn nắn thêm.
+ Bước 2:
- Gấp đôi hình vừa gấp để lấy đờng dấu giữa, sau đó dùng chỉ hay len buộc chặt phần giữa và phết mầu lên nền gấp ngoài cùng.
- HS theo dõi và thực hành theo hướng dẫn.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu.
+ Bước 3:
Gấp đôi, dùng tay ép chặt để hai phần đã phết hồ dính sát vào nhau. Khi hồ khô mở ra ta được chiếc quạt.
- Theo dõi, uốn nắn thêm cho HS.
4- Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét về tinh thần học tập và sự chuẩn bị của HS.
- HS nghe và ghi nhớ.
ờ: - Tập gấp quạt trên giấy nháp
 - Chuẩn bị cho tiết sau
Chiều 
Học vần: Luyện tập 
I.Mục tiêu: HS 
-Đọc được :om, am, ăm, âm, ôm, ơm ; từ và các câu ứng dụng có chứa vần trên
-Viết được: ôm, ơm, chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm , bữa cơm, bánh cốm, cái nơm
 II.Các hoạt động dạy học: 
1.giới thiệu bài :
2.luyện đọc:
 GV ghi bảng: ôm, ơm, chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm , bữa cơm, bánh cốm, cái nơm, ốm yếu, chó xồm, đường hầm, rau sam, mua sắm
- HS đọc cá nhân ,nhóm ,lớp 
3.Luyện viết : 
HS viết ở vở ô ly: ôm, ơm, chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm , bữa cơm, bánh cốm, cái nơm
4.Làm bài tập ở VBT 
5.Củng cố dặn dò:nhận xétgiờ học 
Toán : Luyện tập 
 I. Mục tiêu:
 Sau bài học học sinh được củng cố khắc sâu về:
- Phép cộng trong phạm vi 10
- Viết phép tính thích hợp với tình huống 
- Cấu tạo số 10
 II- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Giáo viên
HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng 
10 + 0 = 10 7 + 3 = 10
	 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10
- 1 vài em
- Gọi 2 HS lên bảng làm BT
10 + 0 = 7 + 3 =
6 + 4 = 5 + 5 =
- Gọi HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10
- GV nhận xét, cho điểm.
B . Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài (trực tiếp)
2- Hướng dẫn HS làm các BT 
Bài 1:
- Bài Y/c gì ?
- Tính và ghi kq' của phép tính
- Cho cả lớp làm bài sau đó lần lượt đứng lên đọc kq'
 9 + 1 = 10
 1 + 9 = 10
- Cho HS qs các phép tính ở từng cột để khắc 
sâu hơn tính chất của phép cộng.
Bài 2: 
- Cho HS nêu Y/c của BT.
- Thực hiện phép tính theo cột 
- Với Y/c đó chúng ta cần chú ý gì khi làm 
dọc
bài ?
- Khi viết các số phải thật thẳng cột:
- GV cho cả lớp làm bài và lần lượt từng HS 
+
+
 4 5
đứng lên đọc phép tính và kq'
 5 5
(Mỗi em một phép tính)
 9 10
Bài 3: 
- Bài y/c gì ?
- Điền số thích hợp vào chỗ trống
- Y/c HS nêu cách làm
- Cho HS làm trong vở ô ly 
- Gọi HS lên bảng chữa bài
- GV nhận xét, cho điểm
- GV đặt câu hỏi để củng cố
- Vậy số 10 được tạo nên bởi những số nào ?
Bài 4:
- Bài y/c gì ?
- Y/c HS nêu cách làm ?
- Cho HS làm rồi lần lượt HS đọc kết quả và nêu cách tính.
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 5:
- Cho HS quan sát tranh, đặt đề toán và viết phép tính tương ứng.
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- Ta điền số vào chỗ chấm sao cho số đó cộng với số trong HCN được tổng = 10
- 1 HS lên bảng dùng phấn màu để điền
- Số 10 được tạo nên từ 1&9; 3&7; 6&4; 0&10; 5&5; 8&2
- Tính nhẩm và ghi kết quả.
- Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.
5 + 3 + 2 = 10
4 + 4 + 1 = 9 
- HS làm BT rồi lên bảng chữa "Có 3 con gà thêm 7 con gà đang chạy đến. Hỏi tất cả có mấy con gà ? 
3 + 7 = 10
Bài 6 : ( KG )
ở hình bên có .hình vuông 
 Có hình tam giác 
3. Củng cố - Dặn dò:
+ Trò chơi: Lập các phép tính đúng
- Nhận xét chung giờ học
ờ: - Học thuộc các bảng +, - đã học 
 - Làm BT trong SGK (VBT)
- Các tổ cử đại diện lên chơi thi
- HS nghe và ghi nhớ
Đọc đề bài .làm bài 
Nêu bài vừa làm .
Mỹ thuật: 
 Vẽ cây
I. Mục tiêu: HS
- Nhận biết được hình dáng màu sắc và vẻ đẹp của cây và nhà .
 - Biết cách vẽ cây và nhà .
	- Vẽ được bức tranh đơn giản có cây , có nhà và vẽ màu theo ý thích hình cây và tô được màu theo ý thích .
 - Yêu thích cái đẹp.
II . Đồ dùng dạy - học:
1- Giáo viên: - Một số tranh ảnh về các loại cây
- Hình vẽ các loại cây
- Hình HD cách vẽ.
2- Học sinh: Vở tập vẽ 1
	- Bút chì, bút màu.
III. Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên 
Học sinh 
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho tiết học
- GV nêu NX sau KT
- HS làm theo Y/c
B. Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài (linh hoạt)
2- Quan sát và nhận xét:
- Cho HS xem một số tranh, ảnh về các loại cây
- Y/c HS quan sát và NX về các bộ phận của cây, tên cây
- HS qs và nhận biết về hình dáng, màu sắc của từng loại cây.
- Hãy kể một số loại cây khác mà em biết ?
+ GVKL: Có rất nhiều các loại cây; mỗi cây đều có lá, thân, cành, quả.
- HS kể: Cây chuối, mít, dừa
3- Hướng dẫn HS cách vẽ cây.
- GV HD và làm mẫu lên bảng
Bước 1: Vẽ thân, cành
Bước 2: Vẽ vòm lá (tán lá)
Bước 3: Vẽ thêm chi tiết
Bước 4: Vẽ màu theo ý thích
- Cho HS xem một số bài vẽ của HS năm trước
- HS theo dõi
- HS quan sát để vận dụng vào bài vẽ của mình.
4- Thực hành:
- Y/c HS nêu lại các bước vẽ
- 2 HS nêu
+ HD HS thực hành:
- Có thể vẽ một cây.
- Có thể vẽ nhiều cây thành hàng cây, vườn cây ăn quả.
- Vẽ hình cây vừa với phần giấy 
- Vẽ mầu theo ý thích
+ Lưu ý:
- Vẽ hình tán lá, thân cây theo sự quan sát, nhận biết ở thiên nhiên.
- Vẽ mầu theo ý thích: xanh non (lá cây mùa xuân): xanh đậm (lá cây mùa hè)
- GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu.
- HS thực hành theo HD.
5- Củng cố - dặn dò:
- Cho HS xem một số bài vẽ đẹp và chưa để NX.
- Em thích bài vẽ nào ? vì sao ?
- NX chung giờ học:
ờ: Quan sát cây ở nơi mình ở về hình dáng và mầu sắc.
- HS qs và NX về hình vẽ, tô màu.
- Một vài em trả lời
 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Học vần : 
 Ôn bài 63:em - êm
I. Mục tiêu: HS 
- HS đọc và viết được: em, êm, con tem, sao đêm. 
 - Đọc được câu ứng dụng: Con cò. . . 
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà. 
II. Các hoạt động dạy - học: 
 1. ổn định tổ chức: 
2. ôn tập: 
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài trực tiếp, GV ghi đầu bài lên bảng, HS nhắc lại. 
 b. Dạy vần
 em
 GV ghi bảng: em. HS nhắc lại: em 
(Giống nhau: Đều kết thúc bằng m
Khác nhau: Vần em bắt đầu bằng e)
GV phát âm và hướng dẫn cách phát âm: em. HS phát âm: em. 
. Đánh vần và đọc tiếng từ: 
HS ghép tiếng: Tem. HS nêu. GV ghi bảng: tem. HS phân tích tiếng: tem (âm t HS đánh vần: tờ - em - tem (cá nhân; nhóm; cả lớp). HS đọc: tem (cá nhân; nhóm; cả lớp). 
 GV ghi từ: con tem. HS đọc: con tem (cá nhân; nhóm; cả lớp)
HS đọc: em - tem - con tem. 
 + Vần mới vừa ôn là vần gì?
 + Tiếng mới vừa ôn là tiếng gì?
HS nêu. GVtô màu. HS đọc xuôi, đọc ngược. 
êm
 Quy trình tương tự vần: em
 Lưu ý êm được tạo nên từ ê và m. 
Sau đó cho HS đọc lại cả hai vần 
Giải lao
 c. Đọc từ ứng dụng: 
GV ghi từ ứng lên bảng: Trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại. 
HS đọc nhẩm và tìm tiếng có vần vừa ôn. HS nêu. GV gạch chân. Gọi HS đọc. HS đọc từ ứng dụng. GV giải nghĩa từ: Trẻ em: (những em bé nói chung). 
GVđọc mẫu từ. Gọi HS đọc lại (cá nhân; nhóm; cả lớp).
d. Luyện nói: 
GVghi tên bài luyện nói: Anh chị em trong nhà. 
HS đọc tên bài luyện nói.
 HS thảo luận nhóm đôi. Gọi đại diện nhóm lên trình bày. HS nhận xét. 
3.củng cố, dặn dò: 
HS đọc lại toàn bài. 
HS nhắc lại vần vừa ôn. 
GV nhận xét giờ học. nhắc HS yếu về đọc, viết lại vần vừa ôn. HS giỏi về xem lại bài và chuẩn bị trước bài giờ sau. 
Toán : ôn phép trừ trong phạm vi 10
I . Mục tiêu:
 Sau bài học HS có thể:
- Khắc sâu được khái niệm
- Tự thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10
- Thực hành đúng phép trừ trong phạm vi 10
- Củng cố cấu tạo số 10 và so sánh các số trong phạm vi 10
II. Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên 
Học sinh 
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng
7 - 2 + 5 = 2 + 8 - 9 = 
5 + 5 - 1 = 4 - 2 + 8 = 
- Gọi HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
- GV NX, cho điểm.
- 2 HS lên bảng mỗi em 1 cột
7 - 2 + 5 = 10 2 + 8 - 9 = 1
5 + 5 - 1 = 9 4 - 2 + 8 = 10
- 3 HS.
 B .Dạy - Học bài mới:
1- Giới thiệu bài (linh hoạt)
2-Ôn và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10.
- GV gắn lên bảng mô hình như SGK
- Y/c HS quan sát, đặt đề toán và ghi phép tính thích hợp.
+ Cho HS đọc thuộc bảng trừ bằng cách xóa dần và thiết lập lại
_ GV nhận xét và cho điểm hs 
- HS tự lập bảng trừ theo HD
10 - 1 = 9 10 - 9 = 1
10 - 2 = 8 10 - 8 = 2
10 - 3 = 7 10 - 7 = 3
10 - 4 = 6 10 - 6 = 4
10 - 5 = 5 10 - 5 = 5
- HS đọc thuộc bảng trừ , nối tiếpnhau lên bảng đọc bảng trừ 
 Tiết 2
3- Thực hành:
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu Y/c của bài tập.
- Thực hiện phép tính theo cột dọc
- GV đọc phép tính cho HS làm theo tổ
- HS ghi vào bảng con và làm
10 10 10
9 2 3
1 8 7 
- Bài Y/c gì ?
- Tính nhẩm
- Cho cả lớp làm vào vở sau đó gọi HS nêu miệng kết quả
- HS làm BT theo hướng dẫn
1 + 9 = 10 5 + 5 = 10 4 + 6 = 10
10 - 1 = 9 10 – 5 = 5 10 – 4 = 6 
- Cho HS quan sát các phép tính trong 1 cột 
10 – 9 = 1 10 – 0 = 0 10 – 6 = 4
tính để khắc sâu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Bài 2:
- Bài Y/c gì ?
- Y/c HS nêu cách làm ?
- Điền số thích hợp vào ô trống
- Ta điền vào ô trống các số sao cho khi lấy các số đó cộng với các số tương ứng ở hàng trên thì được tổng = 10
- HS khác theo dõi, NX, bổ xung
 - Cho HS làm vào vở sau đó gọi HS lên bảng chữa
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 3:
- Cho HS nêu Y/c của bài
- Y/c HS nêu cách làm
- Điền dấu thích hợp vào ô trống
- Tính kết quả của phép tính trước rồi lấy kết quả để so sánh
9 < 10 6 + 4 = 10
3 + 4 < 10 6 = 10 - 4
- Cho HS làm bài rồi gọi 2 HS lên bảng chữa
- GV nhận xét, chỉnh sửa
Bài 4: 
- Cho HS quan hệ tranh, đặt đề toán và ghi phép tính tương ứng.
- Nhận xét, chỉnh sửa
- HS thực hiện theo HD
Bài toán: Có 10 quả bí, mang đi 4 quả. Hỏi còn lại mấy quả ? 
10 - 4 = 6
Bài 5 : ( KG ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
10 - .. . - . = 6 
10 + . - . = 10
6 + - = 7 
10 - - = 0
GV nhận xét cho điểm hs 
4- Củng cố - Dặn dò:
+ Trò chơi: Đúng, sai
- Nhận xét chung giờ học, giao bài cho nhà
- HS chơi theo tổ
- 1 vài em đọc
Đọc đề bài và làm bài vào vở 
2 HS lên bảng làm 

Tài liệu đính kèm:

 • docKe hoach bai day tuan 15 ngay 2 buoi Lop B.doc