Giáo án Khối 1 - Tuần 19 - 2 buổi

Giáo án Khối 1 - Tuần 19 - 2 buổi

Tiếng việt : BÀI 76 : ĂC-ÂC

I. Mục tiêu

- Đọc được ăc, âc, mắc áo, quả gấc; ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được : ăc, âc, mắc áo, quả gấc.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ruộng bậc thang

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 : ăc- õc

1. Kiểm tra bài cũ

- Đọc bài 76, viết bảng con : hạt thúc , bản nhạc

 - GV nhận xét , ghi điểm .

2. Bài mới :

HĐ1: Nhận diện vần: ăc

a) Nhận diện vần:

- Gọi 1 H phân tích vần ăc.

- Cho H cả lớp cài vần ăc.

- GV nhận xét .

b) Đánh vần:

- Có vÇn ăc, muốn có tiếng mắc ta làm thế nào?

- Cho H cài tiếng mắc.

- GV nhận xét và ghi bảng tiếng mắc.

- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.

- Dùng tranh giới thiệu từ “mắc áo”.

- Gọi đánh vần tiếng mắc , đọc trơn từ mắc áo.

* Vần âc : (Tiến hành tương tự)

 

doc 36 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 01/02/2021 Lượt xem 192Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 - Tuần 19 - 2 buổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2011
Tiếng việt : BÀI 76 : ĂC-ÂC 
I. Mục tiêu
- Đọc được ăc, õc, mắc ỏo, quả gấc; ; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : ăc, õc, mắc ỏo, quả gấc.
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Ruộng bậc thang
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 : ăc- õc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 76, viết bảng con : hạt thúc , bản nhạc
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ăc.
- Cho H cả lớp cài vần ăc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ăc, muốn cú tiếng mắc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng mắc.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng mắc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “mắc ỏo”.
- Gọi đỏnh vần tiếng mắc , đọc trơn từ mắc ỏo.
* Vần õc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ăc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng mắc.
- 1 H phõn tớch tiếng mắc
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 3,4 cõu về chủ đề: Ruộng bậc thang.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: Mười một, mười hai 
I. MỤC TIấU 
 - Nhận biết được cấu tạo cỏc số mườỡ một, mười hai;biết đọc, viết cỏc số đú; bước đầu nhận biết số cú hai chữ số; Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.
 Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
-Bài tập 1, 2, 3.
 - HS tớch cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 -bộ ĐDHT toỏn 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ 
- HS lờn bảng điền số vào vạch của tia số tia số 
- Nhận xột
 2 . Bài mới 
a. Giới thiệu số 11
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
-GV lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 1 que tớnh nữa 
- 10 que tớnh thờm 1 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV ghi bảng: 11
- GV hỏi: 10 cũn gọi là mấy chục?
 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV giới thiệu cỏch viết: Số 11 gồm cú 2 chữ 1 viết liền nhau.
GV nhận xột sửa sai.
b. Giới thiệu số 12
 Cỏch làm tương tự số 11 
Lưu ý: Số 12 gồm 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 2 viết sau.
c. Thực hành
Bài 1 Điền số thớch hợp vào ụ trống
- Trước khi điền số vào ụ trống ta phải làm gỡ?
GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- HS, GV nhận xột.
Bài 2 Vẽ thờm chấm trũn( theo mẫu)
- GV treo bảng phụ và nờu yờu cầu
- Yờu cầu 1 hs khỏ giải thớch mẫu
GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- GV,HS nhận xột.
Bài 3 Tụ màu vào 11 hỡnh tam giỏc và 12 hỡnh vuụng
- Yờu cầu HS đổi chộo vở kiểm tra lẫn nhau.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Hỏi về cấu tạo số 11,12 và cỏch viết số 12.
- GV nhận xột tiết học. Về nhà xem lại bài, làm bài tập 4.
*1 em đọc thuộc.
-Hs lấy 10 que tớnh, lấy thờm 1 que tớnh 
 HS trả lời
- số HS nhắc lại:10 que tớnh thờm 1 que tớnh là 11 que tớnh
- HS đọc số: mười một( cỏ nhõn, đồng thanh)
-Hs nhắc lại: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
-- HS thực hành viết số 11 vào bảng con. 
- HS nờu yờu cầu
- HS tự làm bài. 
- Hs đọc kết quả của mỡnh.
- HS làm bài vào SGK toỏn. 
- 2 hs lờn bảng chữa bài.
- HS nờu yờu cầu 
- HS tự làm bài vào SGK toỏn.
2 Hs lờn bảng làm bài.
ĐẠO ĐỨC Lễ phộp võng lời thầy giỏo, cụ giỏo (tiết1) 
I . MỤC TIấU 
- Nờu được một số biểu hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Biết vỡ sao phải lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Thực hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
-Giỏo dục cho HS kĩ năng giao tiếp,ứng xử lễ phộp với thầy,cụ giỏo.
- HS biết vận dụng tốt vào thực tế đời sống .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 -Tranh một số bài tập đó học . 
 -Sỏch BTĐĐ 1 . Hệ thống cõu hỏi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra sỏch vở của HS
2. Bài mới 
Hoạt động 1: Đúng vai
- GV chia lớp thành 3 nhúm và yờu cầu 2 nhúm đúng 1 tỡnh huống ở bài tập 1.
- GV nờu cõu hỏi hs thảo luận
-Nhúm nào đó thể hiện được lễ phộp và võng lời thầy, cụ giỏo? Nhúm nào chưa làm được?
-Cần làm gỡ khi gặp thầy, cụ giỏo?
-Cần làm gỡ khi đưa hoặc nhận sỏch vở từ tay thầy, cụ giỏo?
- GV kết luận: Khi gặp thầy, cụ giỏo cần chào hỏi lễ phộp.
 Khi đưa hoặc nhận vật gỡ từ thầy, cụ giỏo cần đưa bằng 2 tay và núi lời
Khi đưa: Thưa cụ (thầy) đõy ạ!
Khi nhận: Em cỏm ơn thầy (cụ) ạ!
Hoạt động 2: quan sỏt tranh bài tập 2 và thảo luận
- GV treo tranh yờu cầu hs quan sỏt và thảo luận theo cặp: Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết võng lời thầy giỏo, cụ giỏo?
- GV kết luận: Thầy, cụ giỏo đó khụng quản khú nhọc chăm súc, dạy dỗ cỏc em. Để tỏ lũng biết ơn thầy, cụ giỏo, cỏc em cần lễ phộp, lắng nghe và làm theo lời thầy, cụ giỏo.
Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà chuẩn bị 1 cõu chuyện về một bạn biết lễ phộp và võng lời thầy giỏo, cụ giỏo.
- Cỏc nhúm thảo luận chuẩn bị đúng vai 3’.
- Cỏc nhúm đúng vai trước lớp, cỏc nhúm khỏc bổ sung.
-Hs quan sỏt và thảo luận 3’
- Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
- Cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
- Lớp đọc cõu ghi nhớ cuối bài.
Buổi chiều 
GĐ BD tiếng việt : Bài 77 : ăc-õc
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ăc,õc
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 77.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 76.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2 Điền ăc hay õc.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3 Điền bậc thang hoặc miền nỳi hoặc khụ cạn.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4 Viết mặc ỏo: 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò: GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T Việt: Tiết 1: ăc-õc
I.MỤC TIấU
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ăc,õc. Tìm đúng tiếng có chứa vần ăc,õc.
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 3,4 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần ăc,õc .
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2 Đọc Cõy bàng.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần ăc,õc có trong bài.
Bài 3: Viết : Mưa rắc bụi trờn cành
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
ễL THỂ DỤC: TRề CHƠI VẬN ĐỘNG 
I. MỤC TIấU 
 -HS ụn một số kỹ năng ĐHĐN ;Biết thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng cơ bản đó học.ễn trũ chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS cú kỹ năng thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc, tham gia trũ chơi chủ động
 - HS nghiờm tỳc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu bài học.	
- Đứng vỗ tay, hỏt Tỡm bạn thõn
- Giậm chõn tại chỗ hoặc chạy nhẹ nhàng 40 - 50 m, sau đú vừa đi vừa hớt thở sõu.
2. Phần cơ bản
*Trũ chơi: Nhảy ụ tiếp sức.
- Gv nờu tờn trũ chơi, chỉ tay trờn hỡnh giải thớch cỏch chơi, làm mẫu.
+Nhảy chụm chõn vào ụ 1, nhảy 2 chõn vào ụ 2, 3 . Nhảy chụm chõn vào ụ 4
+ Bạn thứ nhất nhảy xong đến bạn thứ 2 nhảy tiếp cho đến hết .
- GV nhận xột, 
* Đi thường theo nhịp 2 x 4 hàng dọc và hỏt.
3. Phần kết thỳc
- GV cựng HS hệ thống bài học.
 - Nhận xột giờ học và giao bài tập về nhà
-HS lắng nghe 
-Cả lớp hỏt
-HS thực hiện
-Lắng nghe
- 1 HS chơi thử.
- 1 nhúm 2 - 3 HS chơi thử.
- Cả lớp chơi thử..
- HS chơi lần thứ hai cú phõn thắng thua, thưởng phạt.
Thứ ba ngày 11 t ... ung quanh.
 -KNS: Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Quan sỏt về cảnh vật và hoạt động sinh sống của người dõn địa phương.
 - Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Phõn tớch, so sỏnh cuộc sống của thành thị và nụng thụn.
 - Phỏt triển kĩ năng sống hợp tỏc trong cụng việc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Một số đồ dựng và dụng cụ như: chổi cú cỏn, khẩu trang, khăn lau, hốt rỏc, kộo, bỳt màu...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động 1 Tham quan hoạt động sinh sống của nhõn dõn khu vực xung quanh trường.
a. Bước 1: GV giao nhiệm vụ quan sỏt, phổ biến nội quy khi đi thăm quan.
b. Bước 2: Đưa HS đi thăm quan. GV quyết định điểm dừng để cho HS quan sỏt.
c. Bước 3:
Đưa HS về lớp
2. Hoạt động 2 Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhõn dõn
a. B1: Thảo luận nhúm
b. B2: Đại diện nhúm lờn trỡnh bày.
3. Hoạt động 3 Làm việc theo nhúm với SGK.
*KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nụng thụn và bức tranh ở bài 19 vễ về cuộc sống ở thành phố.
3. Củng cố dặn dũ 
-Về nhà ụn lại bài, chuẩn bị bài tiết sau học tiếp.
-HS tập quan sỏt thực tế đường sỏ, nhà ở, cửa hàng, cỏc cơ quan, chợ, cỏc cơ sở sản xuất, ở khu vực xung quanh trường...
-HS phải luụn bảo đảm hàng ngũ, khụng đi tự do, phải trật tự, nghe theo HD của GV.
-HS xếp 2 hàng đi xung quanh khu vực trường đúng.
-HS quan sỏt kỹ và núi với nhau về những gỡ cỏc em trụng thấy.
-HS núi những nột nổi bật về cỏc cụng việc sản xuất, buụn bỏn của nhõn dõn địa phương.
-Đại diện nhúm lờn núi với cả lớp xem cỏc em đó phỏt hiện được những cụng việc chủ yếu nào mà đa số nhõn dõn ở địa phương làm.
-Liờn hệ những cụng việc mà bố mẹ hoặc những người khỏc trong gia đỡnh em làm hàng ngày để nuụi gia đỡnh.
-HS phõn biệt 2 bức tranh trong SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở nụng thụn, bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở thành phố.
-HS nhận ra những nột nổi bật về cuộc sống ở địa phương mỡnh, hỡnh thành những biểu tượng ban đầu.
-HS hoạt động trưng bày triển lóm cỏc tranh ảnh giới thiệu cỏc nghề truyền thống của địa phương.
Buổi chiều
TH T. việt Tiết 3: iờc,uục,ươc
I.MỤC TIấU
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần iờc,uục,ươc .Tỡm đỳng tiếng cú chứa vần iờc,uục,ươc .
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành 6.
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : iờc,uục,ươc
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc bài : Quờ hương.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần iờc,ươc cú trong bài.
Bài 3: Viết: Quờ hương là con diều biếc.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lên bảng điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
TH toán: Tiết 2
I. Mục tiêu
 - Biết đọc, viết cỏc số từ 10- 20, vẽ được tia số và điền số thớch hợp vào tia số,biết cỏc số đú gồm mấy chục, mấy đơn vị. 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 8 
Bài 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống 
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Số
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Viết số thớch hợp vào dưới mỗi vạch của tia số
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Viết ( theo mẫu)
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
Bài 5: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm (HS khá giỏi)
3. Củng cố dặn dò- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
* HS lờn bảng làm
Sinh hoạt : Nhận xét cuối tuần 	 
I.MỤC TIấU
- Giỳp H nhận ra khuyết điểm của bản thõn, từ đú nờu ra hướng giải quyết phự hợp
- Rốn tớnh tự giỏc, mạnh dạn, tự tin
- Giỏo dục thần đoàn kết,hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn
II.HOẠT ĐỘNG LấN LỚP
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức
- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài.
2. Nhận xét tình hình hoạt động tuần 19:
*Ưu điểm:
- Đa số các em thực hiện các hoạt động tốt. Trang phục đúng quy định.Vệ sinh cá nhân khá sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhiều em có ý thức học và làm bài trước khi đến lớp. Trong giờ học sôi nổi xây dựng bài.
- Tham gia các hoạt động đầu buổi, giữa buổi nhanh nhẹn, có chất lượng
*Nhược điểm:
-Một số em ý thức tự giác chưa cao, còn lười học, chữ viết xấu, cẩu thả.
3. Kế hoạch tuần 20.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Giáo dục cho HS ý thức tự giác kỉ luật trong mọi hoạt động.
-Chăm súc bồn hoa,cõy cảnh.
* Cả lớp hát một bài. 
- Lớp trưởng nhận xét hoạt động trong tuần của lớp.
- Lắng nghe GV nhận xét và có ý kiến bổ sung.
- Nghe GV phổ biến để thực hiện.
TUẦN 19
(Từ ngày 10 / 1 / 2011 đến ngày 14 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 73: T1: ăc-õc
T2:Luyện tập
Mười một, mười hai
Lễ phộp, võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 77: ăc,õc
Tiết 1: ăc, õc
Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 78: T1:uc-ưc
T2: Luyện tập
13,14,15
Gấp mũ ca lụ
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 78: uc,ưc
Tiết 1
Luyện viết: lọ mực,mỏy xỳc,cỳc vạn thọ.Chỳ gà vừa gỏy đỏnh thức mọi người.
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 79:T1: ục-uục
T2:Luyện tập
16,17,18,19
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Luyện viết số: 16,17,18,19
Bài 79:ục,uục
Tiết 2: uc,ưc,ục
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 80: T1: iờc-ươc
T2: Luyện tập
Hai mươi,hai chục
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Tập viết: tuốt lỳa,hạt thúc...
Tập viết: con ốc,đụi guốc,cỏ diếc...
Cuộc sống xung quanh
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: iờc,uục, ươc
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 20
(Từ ngày 17 / 1 / 2011 đến ngày 21 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 81: T1: ach
T2:Luyện tập
Phộp cộng dạng 14 + 3
Lễ phộp, võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 81: ach
Luyện đọc viết: ach
Bài thể dục
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 82: T1:ich-ờch
T2: Luyện tập
Luyện tập
Gấp mũ ca lụ
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 82: ich,ờch
Tiết 1
Tiết 1: ach,ich,ờch
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 83:T1: ễn tập
 T2:ễn tập
Phộp trừ dạng 17 - 3
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Phộp cộng
Bài 83: ễn tập
Luyện viết:Về đớch,thỏc nước, chỳc mừng.Cụng chỳa bật cười và chàng ngốc lấy được nàng.
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 84: T1: op -ap
T2: Luyện tập
Luyện tập
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Bài 85: T1: ăp -õp
T2: Luyện tập
 An toàn trờn đường đi học
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 2: ap,ăp,õp
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 21
(Từ ngày 24 / 1 / 2011 đến ngày 28 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 86: T1: ụp - ơp
T2:Luyện tập
Phộp trừ dạng 17 - 7
Em và cỏc bạn
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 86: ụp,ơp
Tiết 3( Tuần 20)
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 87: T1:ep - ờp
T2: Luyện tập
Luyện tập
ễn tập chương II:Kĩ thuật gấp hỡnh
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 87: ep, ờp
Tiết 1
Tiết 1: ep,ờp
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 88:T1: ip - up
 T2: Luyện tập
Luyện tập chung
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Phộp cộng - phộp trừ
Bài 88: ip,up
Tiết 2: ip,up
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 89: T1: iờp -ươp
T2: Luyện tập
Bài toỏn cú lời văn
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Tập viết: bập bờnh,lợp nhà...
Tập viết: sỏch giỏo khoa,hớ hoỏy...
ễn tập: Xó hội
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: iờp,ươp
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 22
(Từ ngày / 2 / 2011 đến ngày / 2 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 90: T1: ễn tập
T2: ễn tập
Giải toỏn cú lời văn
Em và cỏc bạn
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 90:ễn tập
Luyện đọc viết cỏc vần kết thỳc bởi p
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 91: T1: oa - oe
T2: Luyện tập
Xăng-ti-một.Đo độ dài
Cỏch sử dụng bỳt chỡ, thước, kộo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 91:oa,oe
Tiết 1
Tiết 1: oa,oe
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 92:T1: oai - oay
T2: Luyện tập
Luyện tập
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Giải toỏn cú lời văn
Bài 92: oai,oay
Tiết 2: oai,oay
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 93: T1: oan - oăn
T2: Luyện tập
Luyện tập
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Bài 94: T1: oang - oăng
T2: Luyện tập
Cõy rau
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: oan, oăn; oang,oăng
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN_19_KNS_HA_QT.doc