Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 47 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 47 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

MÔN TOÁN

BÀI : phép trừ trong phạm vi 6 Tiết : 47

 TGDK : 35’

A -. MỤC TIÊU :

-Thuộc bảng trừ,biết làm tính trừ trong phạm vi 6,biết viết phép tính thích với tình huống trong hình vẽ.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-GV: Tranh trong SGK, mẫu vật. -HS: Bộ học Toán 1.

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ: ( 5 phút ) phép cộng trong phạm vi 6.

5 – 1 + 2 = 3 – 3 + 6 = 4 – 2 + 4 = 2 – 1 + 5 =

-Đọc bảng cộng trong phạm vi 6.- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới: ( 25 phút )

*Hoạt động 1: Thành lập bảng trừ trong phạm vi 6.-Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ và nêu đề toán -Tất cả có 6 hình tam giác, bớt đi 1 hình. Hỏi còn mấy hình tam giác? -HS tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ -Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.

-GV viết bảng: 6 – 1 = 5.

6 – 5 = ? 6 – 4 = ? 6 – 2 = ? 6 – 3 = ?

-Hướng dẫn HS học thuộc công thức.

*Nghỉ giữa tiết:

*Hoạt động 2: Thực hành: Làm bài tập SGK.

Bài 1: Tính:

 6 Lưu ý: Viết các số thật

 - 3 thẳng cột.

 

doc 1 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 849Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 47 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN
BÀI : phép trừ trong phạm vi 6 Tiết : 47
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
-Thuộc bảng trừ,biết làm tính trừ trong phạm vi 6,biết viết phép tính thích với tình huống trong hình vẽ.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-GV: Tranh trong SGK, mẫu vật. -HS: Bộ học Toán 1.
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: ( 5 phút ) phép cộng trong phạm vi 6.
5 – 1 + 2 =	3 – 3 + 6 =	4 – 2 + 4 =	2 – 1 + 5 =
-Đọc bảng cộng trong phạm vi 6.- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới: ( 25 phút )
*Hoạt động 1: Thành lập bảng trừ trong phạm vi 6.-Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ và nêu đề toán -Tất cả có 6 hình tam giác, bớt đi 1 hình. Hỏi còn mấy hình tam giác? -HS tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ -Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
-GV viết bảng: 6 – 1 = 5.
6 – 5 = ?	6 – 4 = ?	6 – 2 = ? 6 – 3 = ?
-Hướng dẫn HS học thuộc công thức.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Thực hành: Làm bài tập SGK.
Bài 1: Tính:
 6	Lưu ý: Viết các số thật 
 - 3 	thẳng cột.
Bài 2: Tính: 5 + 1 =	 6 – 5 = 	 6 – 1 = 
Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Bài 3: Tính: 6 – 4 – 2 =
Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 
-Hướng dẫn HS xem tranh và nêu đề toán.-Thu chấm, nhận xét.
3. Củng cố , dặn dò: ( 5 phút )
Chơi trò chơi: Tiếp sứa+Hai đội lên thi đua. Nối số theo đường thẳng để ra kết quả ở giữa.
2
3
1
6
4
2
5
3
4
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docphép trừ trong phạm vi 6.doc