Giáo án Toán lớp 1: 29 + 5

Giáo án Toán lớp 1: 29 + 5

Toán

 29 + 5

I/ Mục tiêu:

 1/ Kiến thức:

 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5

 - Biết số hạng, tổng.

 - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.

 - Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

 2/ Kỹ năng:

 - Rèn tính đúng,đặt tính chính xác qua các bài tập.

 3/ Thái độ:

 - Yêu thích môn Toán.

 

doc 2 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 614Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1: 29 + 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
 29 + 5
I/ Mục tiêu:
 1/ Kiến thức: 
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5
 - Biết số hạng, tổng.
 - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
 - Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
 2/ Kỹ năng:
 - Rèn tính đúng,đặt tính chính xác qua các bài tập.
 3/ Thái đợ:
 - Yêu thích mơn Toán.
II/ Đồ dùng:
 - GV: B¶ng phơ, phiÕu häc tËp, que tính.
 - HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy - học:
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
32’
5’
1/ Bài cũ :
2/ Bài mới :
 *Giới thiệu bµi:
v H§ 1:
 Giới thiệu phép cộng 29 + 5
v H§ 2:
Thực hành
Bài 1: (C 1-2-3)
Cá nhân.
Bài 2: (a,b)
- Thảo luận nhóm
Bài 3:
C¸ nh©n
3/ Củng cố-Dặn dò :
- 9 cộng với 1 số.
- Gọi HS lên làm:
 9 9 9
 + 3 + 5 + 7
 12 14 16
- GV nhậận xét.
- GV giíi thiƯu, ghi tªn bµi.
- Học phép cộng 29 + 5
- Nêu bài toán (vừa nêu vừa đính bảng). Có 29 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
- GV đính 5 que tính rời dưới 9 que tính rời của 29
- 9 que tính với 5 que tính được 1 chục (1 bó) và 4 que tính 2 chục (2 bó) thêm 1 chục (1 bó) là 3 chục (3 bó) và thêm 4 que tính nữa. Có tất cả 34 que tính..
à Khi tính ta phải nhớ 1 (chục) sang hàng chục như cách tính dọc.
 +
 29 	 9 + 5 = 14, viết, nhớ 1
 5	 2 thêm 1 là 3 viết 3 
34
Tính
- Lưu ý cách đặt tính cho đúng, viết các chữ số thẳng cột.
- GV nhËn xÐt
- Đặt phép cộng rồi tính tổng, biết số hạng
- Nêu đề bài
- Chốt: Nêu được tên gọi: Số hạng, tổng
- Chú ý nối các đoạn thẳng để thành hình
- GV chấm mợt sớ bài nhận xét.
- Tởng kết bài.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị: 49 + 25
-3 HS lên bảng làm.
- HS khác nhận xét.
- HS đọc bảng công thức 9 cộng với 1 số
- L¾ng nghe.
- Hoạt động lớp.
- HS quan sát và thao tác theo .
- HS nhắc lại cách thực hiện tính.
- HS nªu
- HS làm bảng con
+
+
+
+
 59	 79	 69 
 5	 2	 3	 
 64	 81	 72	 
- HS nhËn xÐt bỉ sung.
- HS nêu – đặt tiùnh
+
+
+
 59	 19
 6	 7	 
 65	 26	
- HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS đọc đề.
- HS làm bài sửa bài.

Tài liệu đính kèm:

  • doc295.doc