Giáo án môn Học vần - Tiết: 6, 7 - Bài 69: ăt ât

Giáo án môn Học vần - Tiết: 6, 7 - Bài 69: ăt ât

GIÁO ÁN BÀI DẠY LỚP 1

Tuần 15

Phân môn: Học vần

Tiết: 6, 7

Bài 69: ăt ât

(SCKTKN/19, SGK/140, 141)

I – MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

 

doc 3 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Học vần - Tiết: 6, 7 - Bài 69: ăt ât", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: Thứ tư, 24/11/2010
GIÁO ÁN BÀI DẠY LỚP 1
Tuần 15
Phân môn: Học vần
Tiết: 6, 7
Bài 69: ăt ât
(SCKTKN/19, SGK/140, 141)
I – MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.
II – CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tranh minh hoạ các từ ngữ khóa: rửa mặt, đấu vật.
- Tranh minh họa câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon – Cái chân bé xíu – Lông vàng mát dịu – Mắt đen sáng ngời – Ơi chú gà ơi – Ta yêu chú lắm; phần luyện nói.	
2. Học sinh:
- SGK, vở tập viết, bảng con.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
GIÁO VIÊN (GV)
HỌC SINH (HS)
TIẾT 1
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Hát
 - Cho 2-4 HS đọc và viết: bánh ngọt, bãi cát.
 - Gọi 2 HS đọc câu ứng dụng: Ai trồng cây – Người đó có tiếng hát – Trên vòm cây – Chim hót lời mê say.
- Thực hiện yêu cầu của GV.
- Đọc.
3. Bài mới:
 3.1. Giới thiệu bài:
 - Dán tranh minh họa từ rửa mặt và hướng dẫn hỏi HS các câu hỏi liên quan đến tranh dẫn đến vần mới.
 - Hôm nay chúng ta học vần: ăt.
 - GV viết lên bảng ăt.
 - Cho HS đọc theo.
- Chú ý và trả lời.
 3.2. Dạy vần: 
 3.2.1. Vần “ăt”:
 a) Nhận diện vần:
 - GV viết lại vần “ăt” và nói: vần ăt được tạo nên từ âm ă và âm t.
- Nghe.
 - Yêu cầu HS so sánh ăt với at.
- Trả lời.
 b) Đánh vần:
 - Đánh vần mẫu a – tờ – ắt.
- Nghe.
 - Hướng dẫn HS đánh vần.
 - Cho HS đánh vần theo lớp, dãy, cá nhân.
- Đánh vần vần ăt.
 - Gọi HS phân tích tiếng khoá mặt.
- Âm m đứng trước, vần ăt đứng sau, dấu nặng ở dưới âm ă.
 - Yêu cầu HS tự đánh vần tiếng mặt và đọc trơn từ khoá rửa mặt.
- Đánh vần: a – tờ – ắt – mờ – ắt – mắt – nặng – mặt; đọc trơn: rửa mặt.
 - Chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
 - Yêu cầu HS cài vần ăt.
- Cài bảng.
 - Yêu cầu HS cài tiếng mặt.
- Cài bảng.
 c) Hướng dẫn viết vần, tiếng và từ ngữ ứng dụng:
 - Vừa viết vừa hướng dẫn vần ăt.
- Chú ý.
 - Cho HS viết bảng con vần ăt.
- Viết vần ăt vào bảng con.
 - Nhận xét, sửa lỗi các em viết sai.
 - Cho HS viết vào bảng con tiếng mặt.
- Viết tiếng mặt vào bảng con.
 - Vừa viết vừa hướng dẫn từ tiếng mặt.
- Chú ý.
 - Cho HS viết bảng con từ rửa mặt.
- Viết rửa mặt vào bảng con.
 3.2.2. Vần “ât”:
 - Dán tranh minh họa từ đấu vật và hướng dẫn hỏi HS các câu hỏi liên quan đến tranh dẫn đến vần mới.
 - Hôm nay chúng ta học vần: ât.
 - GV viết lên bảng ât.
 - Cho HS đọc theo.
- Chú ý và trả lời.
Qui trình tương tự dạy vần ăt.
* Đọc từ ngữ ứng dụng: 
 - Đọc mẫu.
- Chú ý nghe.
 - Cho 2, 4 HS đọc từ ngữ ứng dụng.
- Đọc.
 - Giải thích các từ ứng dụng.
- Nghe.
TIẾT 2
 - Cho HS viết vào vở tập viết ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
- Thực hiện yêu cầu của GV.
 - Xuống lớp đi đến từng em sửa chữa.
 3.3. Luyện tập:
 a) Luyện đọc:
 - Yêu cầu HS đọc lại các từ, ngữ ở tiết 1.
- Đọc theo yêu cầu của GV.
 - Cho HS đọc câu ứng dụng theo lớp.
- Đọc.
 - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
 - Đọc mẫu câu ứng dụng.
- Nghe
 - Gọi 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.
- 2, 3 em đọc câu ứng dụng.
 b) Luyện viết:
 - Cho HS viết ăt, ât, rửa mặt, đấu vật vào vở luyện viết.
- Viết vào vở luyện viết.
 - Sửa lỗi cho các em.
 c) Luyện nói:
 - Treo tranh minh họa theo chủ đề, GV giải thích tranh và hướng dẫn cho HS hiểu.
- Nghe và trả lời.
4. Củng cố - Dặn dò:
 - Đánh giá giờ học.
- Ghi nhớ.
 - Dặn HS về nhà ôn lại bài.
Duyệt:
, ngàythángnăm 20
, ngàythángnăm 20
TỔ TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG
? Đóng góp ý kiến:
? Đóng góp ý kiến:

Tài liệu đính kèm:

  • doc6 7 Bai 69 ăt ât 15.doc