Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 105: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 105: Luyện tập

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết đọc viết so sánh các số có hai chữ số, biết tìm số liền sau của một số, biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và đơn vị.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, viết so sánh số có hai chữ số

 3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

B. Đồ dùng:

1. Đồ dùng dạy học

- Học sinh:

- Giáo viên:

 

doc 2 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1721Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Tiết 105: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 4: Toán ( 3-5/)
Tiết 105: Luyện tập
Những KT HS đã biết liên quan đến bài học
Những KT mới cần hình thành cho HS
- Biết so sánh các số có hai chữ số
A. Mục tiêu: 	
1. Kiến thức: 
- Biết đọc viết so sánh các số có hai chữ số, biết tìm số liền sau của một số, biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và đơn vị.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc, viết so sánh số có hai chữ số
	3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
B. Đồ dùng:
1. Đồ dùng dạy học
- Học sinh: 	 
- Giáo viên: 
2. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thực hành ...
C. Các hoạt động dạy học:
HĐ1 KTBC(3-5/)
- Gọi HS lên bảng điền dấu.
	46......34	; 71.....93	; 39.....70
- Yêu cầu HS nêu cách so sánh 2 số có 2 chữ số ?
- GV nhận xét, cho điểm
HĐ 2 Thực hành: (23-25/)
Bài 1: (bảng)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài ?
- GV đọc số, yêu cầu HS viết
 - Gọi HS chữa bài và đọc số
- GV nhận xét, cho điểm
Bài 2: (sách)
H: Bài yêu cầu gì ?
H: Muốn tìm số liền sau của 1 số ta làm như thế nào ?
- Gọi HS nhận xét, sửa sai
Bài: 3: (phiếu)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài
- GV phát phiếu và giao việc
H: Bài kiến thức gì ?
Bài 4: (sách)
- GV hướng dẫn và giao việc
- Cho HS nhận xét, chữa bài
HĐ 3Củng cố - dặn dò: (3-5/)
- Cho HS đếm từ 1 đến 99 và ngược lại.
- Nhận xét chung giờ học
- 3 HS lên bảng
- 1 vài em
- HS nêu
- 3 HS lên bảng, lớp viết vào bảng con.
a- 30, 13, 12, 21
b- 77, 44....
c- 81, 10, 99...
- Viết theo mẫu
- Ta thêm 1 vào số đó 
- HS làm vào sách sau đó 2 HS lên bảng làm
- Điền dấu >, <, =
- HS làm theo hướng dẫn
34 < 50
78 > 69
 về cách so sánh số và điền dấu.
HS tự đọc yêu cầu và làm bài theo mẫu.
- 87 gồm 8 chung và 7 đơn vị ta viết: 87 = 80 + 7

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc