Giáo án Tập viết 1 - Tuần 4, 5 , 6 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

Giáo án Tập viết 1 - Tuần 4, 5 , 6 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

TUẦN 4

 TẬP VIẾT: Lễ, cọ, bờ, hổ

 I.Mục tiêu:

 - Giúp học sinh viết được chữ : lễ , cọ, bờ, hổ

 - Rèn cách cầm bút, ngồi viết đúng tư thế.

 - Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.

 II.Chuẩn bị: - Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con.

 - Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn. - Vở tập viết mẫu.

 III.Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

- Cho HS viết: e, b, bé

- GV nhận xét bảng con, bài viết của lớp ở tiết học trước

3. Bài mới

 a.Giới thiệu bài: lễ, cọ, bờ hổ

 b.HD HS viết bảng con:

*Chữ : lễ

- GV đính chữ lên bảng và gọi HS đọc

- GV hỏi chữ lễ được ghép bởi mấy chữ cái?

- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ.

- Lưu ý HS viết liền nét chữ l với chữ ê

- GV viết lên bảng: vừa viết vừa nêu quy trình viết. Điểm ĐB của chữ l nằm trên ĐK2 kéo qua chữ e, điểm DB dưới ĐK 2 một tí, lia bút lên viết dấu ê và dấu ngã.

- GV treo bảng con đã viết sẵn chữ lễ.

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 574Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 4, 5 , 6 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
 TẬP VIẾT: Lễ, cọ, bờ, hổ
 I.Mục tiêu:
 - Giúp học sinh viết được chữ : lễ , cọ, bờ, hổ
 - Rèn cách cầm bút, ngồi viết đúng tư thế.
 - Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.
 II.Chuẩn bị: - Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con. 
 - Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn. - Vở tập viết mẫu. 
 III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 
- Cho HS viết: e, b, bé
- GV nhận xét bảng con, bài viết của lớp ở tiết học trước
3. Bài mới 
 a.Giới thiệu bài: lễ, cọ, bờ hổ
 b.HD HS viết bảng con:
*Chữ : lễ
- GV đính chữ lên bảng và gọi HS đọc
- GV hỏi chữ lễ được ghép bởi mấy chữ cái?
- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ. 
- Lưu ý HS viết liền nét chữ l với chữ ê
- GV viết lên bảng: vừa viết vừa nêu quy trình viết. Điểm ĐB của chữ l nằm trên ĐK2 kéo qua chữ e, điểm DB dưới ĐK 2 một tí, lia bút lên viết dấu ê và dấu ngã.
- GV treo bảng con đã viết sẵn chữ lễ. 
*Chữ cọ: 
- GV đính chữ cọ lên bảng.
- GV hỏi chữ cọ được ghép bởi mấy chữ cái?
- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ.
- GV vừa viết vừa nêu quy trình: Điểm ĐB dưới ĐK3 một tí viết nét cong hở phải, lia bút viết nét cong kín ta được chữ o, thêm dấu nặng dưới chữ o ta được chữ cọ
- GV treo BC đã viết sẵn chữ mẫu 
 - GV nhận xét
* Chữ bờ:-Tiến hành tương tự như các chữ trên
- GV HD qui trình :ĐB trên ĐK2 một tí viết chữ b, lia bút viết chữ o, đánh dấu râu trên chữ o và dấu huyền ta được chữ bờ
-GV treo bảng con đã viết sẵn chữ 
* Chữ hổ :
- GV treo tranh con hổ lên bảng và hỏi HS : Đây là con gì?
- GV giảng thêm: Hổ là con vật hung dữ, thuộc họ nhà mèo, sống ở rừng xanh
- GV đính chữ hổ lên bảng
- Khi viết các em chú ý độ cao giữa chữ h và chữ ô
- GV vừa viết vừa nêu QT: ĐB ngay trên ĐK2 viết chữ h, lia bút lên dưới ĐK3 nhấc bút đánh dấu ô và dấu hỏi ta được chữ hổ
- GV treo BC đã viết sẵn chữ hổ. 
 c. HD HS viết vào vở tập viết:
- Cho HS xem bài viết mẫu. Lưu ý HS về khoảng cách giữa các từ. GV nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vở.
- GV HDHS viết từng dòng và theo dõi HS viết
* GV chấm, chữa bài, nhận xét
4.Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học
- Biểu dương những bài viết đúng và đẹp
- Về xem trước bài TV T4.
- HS lên bảng viết
Cả lớp viết bảng con
- HS đọc
- HS trả lời
- HS quan sát, nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lên viết bảng , cả lớp viết bảng con
- HS trả lời 
- HS quan sát, nhận xét
- HS viết bảng , lớp BC.
- 1 HS lên bảng viết và cả lớp viết BC
-HS trả lời
-HS chú ý lắng nghe
-HS viết BC
-Hs viết bài
TUẦN 4
TẬP VIẾT
 mơ-do-ta-thơ
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh viết được chữ : mơ, do, ta, thơ
- Rèn cách cầm bút, ngồi viết đúng tư thế.
- Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.
II.Chuẩn bị:
- Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con. 
- Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn.
- Vở TV mẫu
III.Các hoạt động dạy và học:
 Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 
- Cho HS viết: lễ, cọ, bờ, hổ
- GV nhận xét bài viết của lớp ở tiết học trước
3. Bài mới 
 a.Giới thiệu bài: mơ, do, ta, thơ
 b.HD HS viết bảng con:
*Chữ : mơ
- GV đính chữ lên bảng và gọi HS đọc
- Hỏi: chữ mơ được ghép bởi mấy chữ cái?
- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ. 
- Lưu ý cách nối nét giữa chữ m với chữ ơ
- GV vừa viết vừa nêu QT viết: trên ĐK2 , ĐB viết chữ m, lia bút viết chữ o, độ cao 2 chữ là 2 li, đánh dấu râu ta được chữ mơ.
- GV treo bảng con đã viết sẵn chữ mơ. 
*Chữ do: - GV đính chữ do lên bảng.
- GV hỏi chữ do được ghép bởi mấy chữ cái?
- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ.
- GV vừa viết vừa nêu quy trình :viết nét cong kín và đưa bút lên 5 dòng li viết nét móc dưới ta được chữ d sau đó ta lia bút viết chữ o ta được chữ do
- GV treo BC đã viết sẵn chữ mẫu và 
* Chữ ta:
-Tiến hành tương tự như các chữ trên
- GV HD qui trình :ĐB trên ĐK2, lia bút lên ĐK4 viết nét móc dưới, lia bút viết nét cong kín, lia bút lên ngay ĐK3 viết nét móc dưới, viết nét móc ngang của chữ t được chữ ta.
-GV treo BC đã viết sẵn chữ ta. - GV nhận xét.
* Chữ thơ :
- GV đính chữ thơ lên bảng
- Khi viết các em chú ý độ cao giữa các chữ .
- Lưu ý: chữ t và chữ h viết liền nét.
- GV vừa viết vừa nêu QT: ĐB ngay trên ĐK2 viết chữ t, viết liền nét với chữ h, lia bút đến dưới ĐK2 một tí viết chữ o, nhấc bút lên đánh dấu râu ta được chữ thơ.
- GV treo BC đã viết sẵn chữ thơ. 
 c. HD HS viết vào vở tập viết:
- Cho HS xem bài viết mẫu. Lưu ý HS về khoảng cách giữa các từ
- GV nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vở.
* GV chấm, chữa bài
4.Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học
- Biểu dương những bài viết đúng và đẹp
- Về xem trước bài TV tiết5.
- HS lên bảng viết, lớp viết BC
-HS đọc
-HS đọc
- HS trả lời
- HS nêu
- HS lắng nghe
- HS viết bảng con
- HS quan sát 
- HS trả lời 
- HS lắng nghe
-1 HS lên viết bảng lớn, cả lớp viết BC
- HS quan sát và lắng nghe
- 1 HS viết BC, lớp viết bảng
-HS lắng nghe
-Hs viết BC
-HS viết từng dòng vào vở theo hiệu lệnh của Gv

Tài liệu đính kèm:

  • doctapviet4-5-6.doc