Giáo án Tập viết lớp 1 - Học kì 1

Giáo án Tập viết lớp 1 - Học kì 1

Môn: Tập viết

Tiết 1

 TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN

I/ Mục tiêu:

 - Học sinh viết được các nét cơ bản

 - Tạo cơ sở ban đầu để các em biết được các nét cơ bản.

 - Rèn cho HS có thói quen cẩn thận, ngồi viết đúng tư thế.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, vở tập viết.

 - Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết, bút chì.

III/ Đồ dùng dạy học:

 1/ Khởi động:Hát vui (1 phút)

 2/ Kiểm tra: (2 phút)

 - Yêu cầu HS đặt bảng con, vở tập viết lên bàn

 - GV hướng dẫn cách sử dụng bảng, vở

 3/ Bài mới:

 - Giới thiệu bài: Tô các nét cơ bản

 

doc 34 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 30/01/2021 Lượt xem 367Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập viết lớp 1 - Học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:25/8/2007 Ngày dạy: T5-30/8/2007
Môn: Tập viết
Tiết 1
 TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN
I/ Mục tiêu:
	- Học sinh viết được các nét cơ bản
	- Tạo cơ sở ban đầu để các em biết được các nét cơ bản.
	- Rèn cho HS có thói quen cẩn thận, ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết, bút chì.
III/ Đồ dùng dạy học:
	1/ Khởi động:Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra: (2 phút)
	- Yêu cầu HS đặt bảng con, vở tập viết lên bàn
	- GV hướng dẫn cách sử dụng bảng, vở
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: Tô các nét cơ bản
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
6-7 phút
15-18 phút
* Hoạt động 1: Giới thiệu các nét cơ bản
* Mục tiêu:HS bước đầu biết được các nét cơ bản
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các nét cơ bản: nét ngang, nét sổ,(trên bảng phụ)
- GV giới thiệu từng nét cho các em biết
- Yêu cầu HS nhắc tên các nét cơ bản.
* Hoạt động 2: Dạy viết
* Mục tiêu:Rèn viết đúng các nét cơ bản
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nét mẫu, viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết
- Theo dõi, uốn nắn cho HS
- Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế.
- Yêu cầu 1/3 HS nộp bài 
- Quan sát
- Vài HS khá, giỏi nêu
- Quan sát và viết vào bảng con
- HS viết bài
- Ngồi viết đúng tư thế
	4/ Củng cố: (4 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS nêu tên các nét cơ bản vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (2 phút)
	- Về tập viết lại các nét cơ bản chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
 Ngày soạn: 25/8/2007 Ngày dạy: T6-31/8/2007
Môn: Tập viết
Tiết 2
Tập tô: e b bé
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
	- HS viết đúng chữ e, b, bé
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu 4 HS lên bảng viết các nét cơ bản
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: e, b, bé
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ viết mẫu e, b, bé
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các chữ viết mẫu ở bảng phụ.
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng e, b, bé
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vào bảng con
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào vở tập viết
* Mục tiêu:HS viết đúng chữ e, b, bé vào vở tập viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- HS viết bảng
- Ngồi viết đúng tư thế
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS nêu tên các nét cơ bản vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
Ngày soạn: 8/9/2007 Ngày dạy: T5-13/9/2007
Môn: Tập viết
Tiết 3
lễ, cọ, bờ, hổ
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
	- HS viết đúng chữ : lễ, cọ, bờ, hổ.
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu 4 HS lên bảng viết e, b, be.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: lễ, cọ, bờ, hổ.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ viết mẫu lễ,cọ, bờ, hổ.
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các chữ viết mẫu ở bảng phụ.
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng lễ, cọ, bờ, hổ.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vào bảng con
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào vở tập viết
* Mục tiêu:HS viết đúng chữ lễ, cọ,bờ, hổ vào vở tập viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- HS viết bảng
- Ngồi viết đúng tư thế
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học.
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
Ngày soạn: 8/9/2007 Ngày dạy: T6-14/9/2007
Môn: Tập viết
Tiết 4
 mơ, do, ta, thơ
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
	- HS viết đúng chữ : mơ, do, ta, thơ.
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu 4 HS viết bảng con các chữ: lễ, bờ, hổ.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: mơ, do, ta, thơ
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ viết mẫu mơ, do, ta, thơ.
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các chữ viết mẫu ở bảng phụ.
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết: mơ, do, ta, thơ.
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng mơ, do, ta, thơ.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào vở tập viết
* Mục tiêu:HS viết đúng chữ mơ, do, ta thơ vào vở tập viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- HS viết bảng
- HS ngồi viết đúng tư thế
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
Ngày soạn: 30/9/2007 Ngày dạy: T5-4/10/2007
Môn: Tập viết
Tiết 5
 Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
	- HS viết đúng từ ngữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu 4 HS viết bảng con các chữ: mơ, do, ta.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ viết mẫu cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát các chữ viết mẫu ở bảng phụ.
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô. 
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nội dung bài lên bảng.
- Cho HS nhắc về độ cao các chữ.
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào VTV1
* Mục tiêu:HS viết đúng chữ cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô vào vở tập viết
* C ... i nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- Quan sát 
- Vài HS trả lời.
- HS viết bảng
- HS ngồi viết
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
..
Ngày soạn:28/11/2008 Ngày dạy: T5-4/12/2008
Môn: Tập viết
Tiết 13
 Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
- HS viết đúng từ: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, .
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu HS viết bảng con các từ: cây thông, củ gừng.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: nhà trường, buôn làng, hiền lành,.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ mẫu nhà trường, buôn làng,.
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu chữ mẫu:
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng từ nhà trường, buôn làng, hiền lành,
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nội dung bài lên bảng.
- Cho HS nhắc về độ cao các chữ.
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào VTV1
* Mục tiêu:HS viết đúng từ nhà trường, buôn làng,vào vở tập viết.
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- Quan sát 
- Vài HS trả lời.
- HS viết bảng
- HS ngồi viết
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
..
Ngày soạn:28/11/2008 Ngày dạy:T6-5/12/2008 
Môn: Tập viết
Tiết 14
 Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, 
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
- HS viết đúng từ: Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, 
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu HS viết bảng con các từ: buôn làng, bệnh viện.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, 
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ mẫu đỏ thắm, mầm non, chôm chôm,
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu chữ mẫu:
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng từ đỏ thắm, mầm non, chôm chôm,
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nội dung bài lên bảng.
- Cho HS nhắc về độ cao các chữ.
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào VTV1
* Mục tiêu:HS viết đúng từ các đỏ thắm, mầm non,vào vở tập viết.
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- Quan sát 
- Vài HS trả lời.
- HS viết bảng
- HS ngồi viết
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
..
Ngày soạn: Ngày dạy: T5 
Môn: Tập viết
Tiết 15
 Thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, 
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
- HS viết đúng từ: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, 
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu HS viết bảng con các từ: mầm non, trẻ em, ghế đệm
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, 
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ mẫu thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm,
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu chữ mẫu:
- Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng từ thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm,.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nội dung bài lên bảng.
- Cho HS nhắc về độ cao các chữ.
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào VTV1
* Mục tiêu:HS viết đúng từ các, âu yếm, thanh kiếm ao chuôm,vào vở tập viết.
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- Quan sát 
- Vài HS trả lời.
- HS viết bảng
- HS ngồi viết
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
..
Ngày soạn: Ngày dạy: T6- 
Môn: Tập viết
Tiết 16
 Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, 
I/ Mục tiêu:
	- HS nắm được cấu tạo từng con chữ, biết cách lia bút để nối liền các con chữ.
- HS viết đúng từ: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, 
	- HS có thói quen cẩn thận và ngồi viết đúng tư thế.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ có kẻ ô li, chữ viết mẫu, vở tập viết.
	- Học sinh: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Kiểm tra một số vở viết của HS
	- Yêu cầu HS viết bảng con các từ: âu yếm, bánh ngọt.
	- GV nhận xét
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, 
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4 phút
7 phút
14 phút
* Hoạt động 1:Giới thiệu chữ mẫu Xay bột, nét chữ, kết bạn,
* Mục tiêu:HS nhận biết về về nội dung bài viết
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu chữ mẫu:
 - Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài tập viết
- GV giới thiệu về độ cao các chữ
* Hoạt động 2: Dạy viết ở bảng 
* Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng từ xay bột, nét chữ, kết bạn,
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu nội dung bài lên bảng.
- Cho HS nhắc về độ cao các chữ.
- Hướng dẫn HS viết từng chữ vào bảng con.
- Giúp đỡ HS lúng túng
- Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế.
* Hoạt động 3: Dạy viết vào VTV1
* Mục tiêu:HS viết đúng từ các xay bột, nét chữ, kết bạn,vào VTV1
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc lại nội dung bài viết
- Hướng dẫn HS viết vào VTV
+ Nhắc HS chú ý độ cao, nét nối
+ GV hướng dẫn cách trình bày 
- Quan sát chữ viết mẫu
- Vài HS khá, giỏi đọc
- Quan sát 
- Quan sát 
- Vài HS trả lời.
- HS viết bảng
- HS ngồi viết
- 1HS đọc bài
- HS viết bài vào VTV
- HS viết theo hướng dẫn của GV.
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Chấm điểm vở viết của HS
	- Nhận xét bài viết: viết đúng, viết đẹp
	- HS đọc lại nội dung bài vừa học
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về tập viết lại các chữ viết chưa đẹp ở bảng con
	-Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:. ..
..
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTap viet 1.doc