Giáo án Toán 1 - Tiết 62 - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giáo án Toán 1 - Tiết 62 - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Tiết: 62

Tuần: 16

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Môn: Toán

Bài: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Ngày dạy:

Lớp: 1

I.MỤC TIÊU:

 -Kiến thức: Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

 Tiếp tục củng cố kĩ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán, rồi giải bài toán.

-Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

 -Thái độ: Ham Thích học Toán.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 2, bảng phụ ghi BT 1, 2,3,4.

 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 2 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 675Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Tiết 62 - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 62
Tuần: 16
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Toán 
Bài: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Ngày dạy:
Lớp: 1
@&?
I.MỤC TIÊU:
 -Kiến thức: Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 
 Tiếp tục củng cố kĩ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán, rồi giải bài toán.
-Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 
 -Thái độ: Ham Thích học Toán.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 2, bảng phụ ghi BT 1, 2,3,4.
 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/. ỔN ĐỊNH 
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Luyện tập
- Yêu cầu 
- Nhận xét - đánh giá 
3/. BÀI MỚI: 
- GV ghi tựa: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
* HĐ 1: Đọc được các phép tính cộng trừ trong các phạm vi đã học 
- GV yêu cầu 
( GV lần lượt gắn bảng các bảng phép tính cộng trong phạm vi HS đọc được ) 
- GV nhận xét chung 
- GV hướng dẫn để HS nhận biết quy luật sắp xếp các công thức
- GV yêu cầu 
* Lưu ý: HS cần ghi nhớ bảng cộng, trừ để áp dụng tính nhẩm 
* HĐ 2: Ghi nhớ bảng cộng trừ trong phạm vi 10
- GV giới thiệu bảng cộng trong phạm vi 10 ( như ở sách giáo khoa ) 
- GV yêu cầu 
+ Ở phép cộng các số đứng trước dấu cộng như thế nào ? Số đứng sau dấu cộng như thế nào ?
+ Kết quả ở bảng trừ như thế nào ?
- GV hướng dẫn 
* HĐ 3 Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 
Bài 1: Tính
- GV nêu yêu cầu - yêu cầu ( câu a )
( GV theo dõi - lần lượt đưa kết quả đúng )
- GV nhận xét chung 
+ Khi thực hiện phép tính theo cột dọc, ta cần lưu ý điều gì? 
- GV tổ chức trò chơi ( câu b)
à Nhận xét bảng 
Nhận xét chung - đánh giá 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp 
( Theo dõi – hướng dẫn HS )
Sửa bài ở bảng 
Nhận xét chung 
4/. CỦNG CỐ - DẶN DÒ 
- GV tổ chức trò chơi “ Tiếp sức” ( câu b )
- GV nêu cách thực hiện - luật chơi
( GV có thể kể câu chuyện toán học )
GV nhận xét - đánh giá trò chơi
Về nhà học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Hoàn thành bài tập ở VBT
- Chuẩn bị : Bài “ Luyện tập”
- Nhận xét tiết học
Hát vui 
- 3HS thực hành bảng lớp - lớp làm bảng con
4 + 6 = 10 10 - 7 = 3 
Lắng nghe - nhắc lại
Cá nhân
- Cá nhân xung phong đọc các bảng cộng, trừ trong phạm vi các số đã học ( phạm vi 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10 )
( Lớp theo dõi - nhận xét - bổ xung )
- HS quan sát nhận diện 
+ Ở bảng cộng đổi vị trí các số trong phép cộng ( kết quả không đổi )
+ Số thứ nhất trong phép cộng giảm dần và số thứ hai tăng dần
+ Ở bảng trừ: từ phép cộng viết được phép trừ tương ứng dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
- Cá nhân thực hành tính nhẩm một số phép tính ( trong phạm vi 10 )
Nhóm đôi
- Theo dõi - nhóm đôi thảo luận 
- Từng đại diện xung phong đọc tuần tự các kết quả của từng phép cộng 
( lớp theo dõi - nhận xét - bổ xung )
- HS từ kết quả của phép cộng đọc nhanh kết quả của phép trừ
+ Số đứng trước tăng dần , số đứng sau giảm dần
+ Số đứng sau dấu trừ tăng dần, kết quả giảm dần 
- HS ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
Nhóm đôi 
- Nhóm đôi thực hành đố vui
3+7=10 4+5=9 7-2=5 8-1=7
6+3=9 10-5=5 6+4=10 9-4=5
 ( Lớp theo dõi - nhận xét - sửa sai )
+ Ta cần phải viết số thẳng cột 
-Thực hiện trò chơi rung chuông vàng 
- Tự sửa sai - đọc phép tính 
Nhóm 
Nêu yêu cầu bài toán 
Thực hiện ở phiếu ( đại diện làm bảng lớp )
4
+
3
=
7
- HS tự kiểm phiếu 
- Theo dõi 
- Nhóm chọn số - đính phép tính 
10
-
3
=
7
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc
- Nhận việc 
- Nhận xét tiết học
Hiệu trưởng	Khối trưởng	 Người soạn

Tài liệu đính kèm:

  • docToan1-tuan16-Cong_tru_trong_pham_vi_10.doc