Bài giảng Toán - Bài 47: Phép cộng trong phạm vi 7 - Nguyễn Thị Thanh Hương

Bài giảng Toán - Bài 47: Phép cộng trong phạm vi 7 - Nguyễn Thị Thanh Hương

MỤC TIÊU

Giúp học sinh:

-Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng

-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7

-Biết làm tính cộng trong phạm vi 7

 

ppt 11 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán - Bài 47: Phép cộng trong phạm vi 7 - Nguyễn Thị Thanh Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG PHÂN MÔN TOÁN LỚP 1Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh HươngBÀI 47: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7MỤC TIÊU Giúp học sinh:-Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7-Biết làm tính cộng trong phạm vi 7ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 76 + 1 = 71 + 6 = 7ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 75 + 2 = 72 + 5 = 7ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 74 + 3=73 + 4 = 7654+++32===77123+++56===777174ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7Bài 1 (trang 68 SGK): Tính-Các em làm vào vở bài tập sau đó đổi vở và tự chấm cho nhau.-Chú ý viết thẳng cột.ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7Bài 2 (trang 68 SGK) : Tính7 + 0 = 71 + 6 = 70 + 7 = 77 + 0 = 7-Các em về nhà làm tiếp 2 cột còn lạiThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7Bài 3 (trang 68 SGK): Tính5 + 1 + 1 = 3 + 2 + 2 =774 + 2 + 1= 3 + 3 + 1 =772 + 3 + 2 =4 + 0 + 2 =77Bài 4 (trang 68 SGK): Viết phép tính thích hợp a)b)6+1=71+6=74+3=73+4=7ThứngàythángnămTOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7Bài học đến đây là kết thúc các em về nhà học bài và đọc trước bài: Phép trừ trong phạm vi 7.

Tài liệu đính kèm:

  • pptnguyen thi thanh huong.ppt