Giáo án Toán 1 - Tuần 26, Bài 97: Các số có hai chữ số

Giáo án Toán 1 - Tuần 26, Bài 97: Các số có hai chữ số

A- Mục tiêu:

 Bước đầu giúp hs:

 - Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 50.

 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50.

B- Đồ dùng dạy học:

 - Bộ đồ dùng toán.

 - 4 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời.

 

doc 2 trang Người đăng truonggiang69 Lượt xem 1240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Tuần 26, Bài 97: Các số có hai chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 
Toán
Bài 97: Các số có hai chữ số
A- Mục tiêu:
 Bước đầu giúp hs:
 - Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 50.
 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50.
B- Đồ dùng dạy học:
 - Bộ đồ dùng toán.
 - 4 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời.
C- Các hoạt động dạy học:
I- Kiểm tra bài cũ:
 Gv chữa bài kiểm tra và nhận xét.
II- Bài mới:
 1. Giới thiệu các số từ 20 đến 30:
 - Gv hướng dẫn hs lấy 2 chục que tính rồi lấy thêm 3 que tính nữa.
 - Gv giới thiệu: Hai chục và ba là hai mươi ba.
 - Gv giới thiệu cách viết số: 23
 - Gọi hs đọc.
 - Tương tự gv hướng dẫn hs nhận ra số lượng, đọc, viết các số từ 21 đến 30.
 - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 1:
 + Phần b chỉ yêu cầu hs viết các số từ 19 đến 30.
 + Gọi hs đọc các số từ 19 đến 30 và từ 30 đến 19.
 2. Giới thiệu các số từ 30 đến 40:
 - Gv hướng dẫn hs nhận biết số lượng, đọc, viết, nhận biết thứ tự các số từ 30 đến 40 tương tự như với các số từ 20 đến 30.
 - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 2.
 + Yêu cầu hs viết số từ 30 đến 39.
 + Gọi hs đọc bài. Lưu ý cách đọc các số: 31, 34, 35.
 3. Giới thiệu các số từ 40 đến 50:
 - Gv hướng dẫn hs nhận biết số lượng, đọc, viết, nhận biết thứ tự các số từ 40 đến 50 tượng tự như với các số từ 20 đến 30.
 - Gv hướng dẫn hs làm bài tập 3:
 + Yêu cầu hs viết các số từ 40 đến 50.
 + Đọc các số trong bài. Lưu ý cách đọc các số: 41, 44, 45.
 + Yêu cầu hs kiểm tra bài.
 - Bài tập 4:
 + Đọc yêu cầu.
 - Yêu cầu hs tự viết các số vào ô trống.
 - Đọc các dãy số theo thứ tự xuôi, ngược.
III- Củng cố, dặn dò:
 - Gv nnhận xét giờ học.
 - Dặn hs về nhà làm bài tập.
- Hs tự lấy.
- Vài hs đọc.
- Hs nêu số và đọc số.
- 1 hs nêu yêu cầu.
- Hs tự làm bài.
- 1 hs lên bảng làm.
- Vài hs đọc.
- Hs nêu và đọc số.
- Hs tự làm bài.
- Vài hs đọc.
- Hs nêu và đọc số.
- Hs tự làm bài.
- Vài hs đọc.
- Hs đổi vở kiểm tra.
- 1 hs đọc.
- Hs làm bài tập.
- 3 hs lên bảng làm.
- Vài hs đọc.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 97 cac con so co hai chu so.doc