Giáo án Toán - Bài: Số 10

Giáo án Toán - Bài: Số 10

BÀI : Số 10 Tiết :21

 TGDK : 35

A -. MỤC TIấU :

 -Biết 9 thêm 1 được 10.

 -Biết đọc, viết các số 10. Biết đếm và so sánh các số trong phạm vi 0 đến10.

 -Biết vị trớ của số 10 trong cỏc số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10.

 -Làm bt 1, 4, 5.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV: + Các nhóm có đến 10 đồ vật cùng loại + Bộ đồ dùng dạy Toỏn 1,

HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, SGK

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ:

 - Chữa bài 4 - Nhận xét đánh giá

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài

b. Nội dung:

- Gv giới thiệu từ các nhóm đồ vật có số lượng là 10.

- Quan sát thảo luận.

- Đếm 9 thêm 1 là 10.

- Hs đọc, nhận dạng số gồm 2 chữ số.

- Hướng dẫn nhận dạng , viết số 10.

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 673Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Bài: Số 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MễN TOÁN
BÀI : Số 10 Tiết :21 
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIấU :
 -Biết 9 thờm 1 được 10. 
 -Biết đọc, viết cỏc số 10. Biết đếm và so sỏnh cỏc số trong phạm vi 0 đến10.
 -Biết vị trớ của số 10 trong cỏc số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10.
 -Làm bt 1, 4, 5.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV: + Cỏc nhúm cú đến 10 đồ vật cựng loại + Bộ đồ dựng dạy Toỏn 1, 
HS: Bộ đồ dựng học Toỏn 1, SGK
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: 
 - Chữa bài 4 - Nhận xét đánh giá
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung:
- Gv giới thiệu từ các nhóm đồ vật có số lượng là 10.
Quan sát thảo luận.
Đếm 9 thêm 1 là 10.
Hs đọc, nhận dạng số gồm 2 chữ số.
- Hướng dẫn nhận dạng , viết số 10.
* Vị trí số 10 trong dãy số.
- Lập dãy số từ 0 đến 9.
- Hôm nay các em được học số nào ?
- Có mấy số có 1 chữ số ?
- Số 10 đứng liền sau số nào ?
* Cấu tạo số : - Hướng dẫn dùng 10 que tính.
10 gồm 1 và 9; 9 và 1.
10 gồm 2 và 8; 8 và 2
10 gồm 3 và 7 ; 7 và 3
10 gồm 4 và 6 ; 6 và 4
10 gồm 5 và 5 ; 5 và 5
 Luyện tập.
- Hướng dẫn hs làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5
- Quan sát tranh, nêu yêu cầu bài tập.
- Làm chữa nhận xét
3. Củng cố , dặn dũ:
- Nhận xét giờ học.
D – PHẦN BỔ SUNG :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN-10.doc