Giáo án tổng hợp Tuần 17 - Khối 1

Giáo án tổng hợp Tuần 17 - Khối 1

Tiếng việt: ÔN LUYỆN BÀI 69: ĂT, ÂT

A. Mục đích – yêu cầu:

 - HS đọc và viết đươc: : “ Cái mỏ tí hon Ta yêu chú lắm”.

B. Đồ dùng dạy – học : - Tranh minh hoạt các Ăt, ăt, rửa mặt, đấu vật

 - Đọc được các câu ứ / dtừ khoá, câu ứ / d, phần luyện nói:

C. Các hoạt động dạy – học:

I. Ổn định:

II. KTBC:

- Đọc viết : Bánh ngọt, bãi cát, trái nhót, chẻ lạt.

 * Nhận xét

III. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu : Ghi đề

2. Dạy vần:

* GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : Ăt

- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : ăt ( ă- tờ - ăt / ăt)

- HD - HS phân tích vần ăt :

- Cho HS cài ăt.

- Cho HS cài thêm vào vần ăt chữ m và dấu sắc để tạo tiếng mới : mặt

* GVviết bảng : mặt

- Cho HS quan sát tranh rữa mặt , giảng

* GV viết bảng : rữa mặt

 * GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : ât

- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : ât ( â- tờ - ât / ât)

- HD - HS phân tích vần ât :

- Cho HS cài ât.

- HD - HS so sánh : ăt - ât

- Cho HS cài thêm vào vần ât chữ v và dấu nặng để tạo tiếng mới : vật

* GV viết bảng : vật.

* GV viết bảng : đấu vật

IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:

- Cho HS đọc lại bài trong sách.

* Nhận xét tiết học – khen .

 

 

docx 20 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/02/2021 Lượt xem 614Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp Tuần 17 - Khối 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 17
Cách ngơn: “Muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải học”
Thứ
Buổi
Lớp
Mơn
Tên bài dạy
Hai
26/12
Chiều
1C
Âm nhạc
Tiếng Việt
TH(Tiếng Việt)
- Tập biểu diễn bài hát đã học.Trị chơi âm nhạc.
- Ơn luyện: Bài 69: ăt, ât
- Tiết 1/ Tuần 17 (TH Tiếng Việt & Tốn)
Tư
28/12
Chiều
1C
Tốn
Tiếng Việt
TH(Tiếng Việt)
- Tiết 1/ tuần 17 (TH Tiếng Việt & Tốn)
- Ơn luyện: Bài 71 et, êt
- Tiết 2/ tuần 17. (TH Tiếng Việt & Tốn)
Năm
29/12
Sáng
1C
Thể dục
Học Vần
Học Vần
Tốn
- Sơ kết học kì 1
- Bài 72 ut, ưt
- Bài 72 ut, ưt(tt)
- Luyện tập.
Năm
29/12
Chiều
1B
Tốn
TH(Tiếng Việt)
HĐGDNGLL
- Tiết 2/ tuần 17 (TH Tiếng Việt & Tốn)
- Ơn luyện : Bài 72 ut,ưt
- Tập biểu diễn bài hát đã học(t1)
Sáu
30/12
Sáng
1B
Tập viết
Tập viết
Tốn
HĐTT
- Thanh kiếm, âu yếm, ao chuơm, bánh ngọt.
- Xay bọt, nét chữ, kết bạn, chim cút.
- Điểm, đoạn thẳng
- Kể chuyện ca múa về Đảng.
Sáu
30/12
Chiều
1B
Tiếng Việt
HĐGDNGLL
Mĩ thuật
Tiết 3/ Tuần 17(TH Tiếng Việt & Tốn)
Thực hành vẽ tự do: Vẽ cảnh thiên nhiên.
Chủ đề:Các loại quả quanh em: Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên.
Chiều, thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2016
Âm nhạc: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT ĐÃ HỌC. TRỊ CHƠI ĐÃ HỌC.
(Thầy Châu dạy chuyên)
-------------------------------&-----------------------------------
Tiếng việt: ƠN LUYỆN BÀI 69: ĂT, ÂT
A. Mục đích – yêu cầu: 
 - HS đọc và viết đươc: : “ Cái mỏ tí hon  Ta yêu chú lắm”.
B. Đồ dùng dạy – học : - Tranh minh hoạt các Ăt, ăt, rửa mặt, đấu vật
 - Đọc được các câu ứ / dtừ khoá, câu ứ / d, phần luyện nói:
C. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động củaa GV:
 Hoạt động của HS:
I. Ổn định: 
II. KTBC: 
- Đọc viết : Bánh ngọt, bãi cát, trái nhót, chẻ lạt.
 * Nhận xét 
III. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu : Ghi đề 
2. Dạy vần: 
* GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : Ăt 
- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : ăt ( ă- tờ - ăt / ăt)
- HD - HS phân tích vần ăt :
- Cho HS cài ăt.
- Cho HS cài thêm vào vần ăt chữ m và dấu sắc để tạo tiếng mới : mặt
* GVviết bảng : mặt
- Cho HS quan sát tranh rữa mặt , giảng
* GV viết bảng : rữa mặt 
 * GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : ât
- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : ât ( â- tờ - ât / ât)
- HD - HS phân tích vần ât :
- Cho HS cài ât.
- HD - HS so sánh : ăt - ât
- Cho HS cài thêm vào vần ât chữ v và dấu nặng để tạo tiếng mới : vật 
* GV viết bảng : vật.
* GV viết bảng : đấu vật
IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ: 
- Cho HS đọc lại bài trong sách.
* Nhận xét tiết học – khen .
- Lớp hát.
- 4 HS đọc – viết.
- 3 HS đọc lại đề
- 2 /3 cá nhân – nhóm – lớp.
-Lớp – Nhóm - cá nhân .
( HS đọc trơn : ăt , mặt, rữa mặt )
- 2 / 3 các nhân – nhóm – lớp.
- HS Phân tích :
( âm â đứng trước, âm t đứng sau)
- HS cài : ât ( 3 lần / đọc ĐT).
-Lớp – Nhóm - cá nhân .
- HS đọc trơn ( xuôi- ngược) : 
 ât , vật , đấu vật.
- HS đọc thầm, tìm tiếng có vần
- HS đọc trơn tiếng , đọc trơn từ .
-------------------------------&-----------------------------------
Tự học(Tiếng việt): TIẾT 1/ TUẦN 17
(Thực hành Tiếng Việt & Tốn)
A. Mục đích – yêu cầu: - HS đọc và viết đươc: ôt , ơt .
B. Đồ dùng dạy – học : - Tranh minh hoạ
C. Các hoạt động dạy – học:
I. Ổn định: 
II. KTBC: 
-Viết : Các từ đã học bài 69 .
- Đọc : thuộc lòng đoạn ứng dụng.
 * Nhận xét 
III. Ôn luyện:
1. Giới thiệu : Ghi đề 
2. Ôn luyện: 
3. LUYỆN TẬP: 
 a. Điền vầ tiếng có vần, ot, ôt, ơt:
cái thù.. c..ï.điện
lá gi..ï.sương
quả. cà r.ù 
b. Đọc:
Chim Sâu và Rau Cải
c. Viết:
Trái nhĩt như ngọn đèn
T
HĐ nối tiếp.
- Về nhà học bài , tìm chữ vừa học ở ngoài bài.
- HD xem trước bài 71.
* Nhận xét tiết học – khen 
- Lớp hát.
- 3 HS đọc – viết./ lớp bảng con
- 1 HS đọc.
- 3 HS đọc lại đề
- 2 /3 cá nhân – nhóm – lớp.
- HS viết bảng con
- Viết vào vở 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều, thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tốn	 TIẾT 1/ TUẦN 17
(Thực hành Tiếng Việt & Tốn)
A. Mục tiêu: HS củng cố và khắc sâu về :
- Thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10. Kĩ năng thực hiện phép cộng trừ và so 
sánh các số trong phạm vi 10. 
- Xem tranh nêu đề toán và phép tính để giải . – Nhận biết thứ tự của các hình .
B. Đồ dùng dạy – học : Các tranh phóng to trong sách.
C. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
I. Ổn định:
II. KTBC: - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập , 
 - Viết các số: 1, 9, 6, 4 , 5 , 3. 
 * Nhận xét 
III. Bài mới
1. Giới thiệu: Ghi đề 
2. Dạy bài : HD – HS làm các bài tập trong Sách:
Bài 1: - HD – HS nêu yêu cầu bài 1: Tính
b) 2+3+4= 5+3+2= 4+6-8=
 6-2+4= 9-3-4= 10-5-5=...
 * Nhận xét 
Bài 2: Viết các số 8, 2, 6, 10, 4 :
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : b) Theo thứ tự từ lớn đến bé :
 * Nhận xét 
Bài 3: - HD – HS đọc yêu cầu bài 3. 
>
<
=
 9.10 6+22+6
 ? 1..0 9-4.3+3
 * Nhận xét 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp
 a ) 
b) 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ơ trống ( theo mẫu ) 
9
9
9
9
1
5
2
3
8
 - HD – HS – QS đề toán .
 * Nhận xét 
IV. Hoạt động nối tiếp: 
* Nhận xét tiết học – Khen ./.
- Lớp hát.
- 2 HS lên bảng làm / lớp làm nháp.
+ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
+ Viết theo thứ tự từ lơnù đến bé. 
- 3 HS đọc đề.
- HS nêu yêu cầu của bài 1, vàlàm,
- Lớp nhận xét 
- HS nêu yêu cầu của bài 2
- 2 HS lên bảng làm, lớp nhận xét đọc kết quả 
- HS nêu đề bài . 
- HS làm bài 3
- Đổi vở kiểm tra / chữa bài.
- Lớp nhận xét chữa bài.
- HS nêu đề toán / làm bài 4 
- Các nhóm cử đại diện của nhóm mình lên thi trên bảng.
-------------------------------&-----------------------------------
Tiếng việt: ƠN LUYỆN BÀI 71 ET, ÊT
A. Mục đích – yêu cầu: 
 - HS đọc và viết đươc: et, êt, bánh tét, dệt vải.
 - Đọc được các từ ngữ:nét chữ, sấm sét,con rết, kết bạn và câu ứng dụng: “ Chim tránh rét  bay theo hàng”.
 - Luyện nĩi được 2- 3 câu theo chủ đề: “ Chợ tết ”. 
B. Đồ dùng dạy – học : 
 - Tranh minh hoạt các từ khố, câu ứng dụng, phần luyện nĩi:
 - Bộ đồ dùng ghép chữ.
C. Các hoạt động dạy – học:
I. Ổn định: 
II. KTBC: 
- Đọc từ ngữ cĩ vần đã học.
 - Học thuộc lịng câu ứng dụng.
 ( Tìm tiếng cĩ chứa vần ơt, ơt)
Nhận xét.
 * Nhận xét - Hoạt động của GV:
 Hoạt động của HS:
III. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu : Ghi đề 
 BÀI 71: ET - ÊT
2. Dạy vần mới: ET:
* GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : et
- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : et ( e – tờ – et ) - HD - HS phân tích vần et:
- Cho HS cài et
- Cho HS cài thêm vào vần et chữ t và dấu sắc để tạo tiếng mới : tét
* GVviết bảng : tét
- Cho HS quan sát tranh bánh tét , giảng
* GV viết bảng : bánh tét
 ÊT:
* GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : êt
- HD - HS đánh vần , đọc trơn vần : êt ( ê – tờ – êt / êt )
- HD - HS phân tích vần êt :
- Cho HS cài êt.
- HD - HS so sánh : êt - et
- Cho HS cài thêm vào vần êt chữ d và dấu nặng để tạo tiếng mới : dệt 
* GV viết bảng : vợt.
* GV viết bảng : cái vợt ( giảng tranh)
* Luyện viết vào bảng con: et, bánh tét ; êt, dệt vải
*. Đọc từ và câu ứng dụng: 
- GV cài 4 từ lên bảng: 
 nét chữ - con rết
 Sấm sét - kết bạn 
- GV gạch chân các tiếng cĩ chứa vần mới.
- GV cho HS xem tranh.
.- Giải thích từ ứng dụng : - GV đọc mẫu.
3. LUYỆN TẬP: 
 a. Luyện đọc SGK: 
- Đọc bài tiết 1.
- HD - HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng “ Chim tránh rét  bay theo hàng” , tìm tiếng cĩ vần mới học 
b. Luyện viết vào bảng con , vở:
et, bánh tét ; êt, dệt vải
c. Luyện nĩi theo đề tài: 
- HD – HS đọc đề tài. 
Hỏi : 
+ Em được đi chợ tết vào dịp nào?
+ Chợ tết cĩ những gì đẹp ?
d- HD - HS làm bài tập :
HĐ nối tiếp.
- Cho HS đọc lại bài trong sách.
* Trị chơi : “ Kết bạn”
- Nhận xét khen
- HD xem trước bài 72.
* Nhận xét tiết học – khen .
- HS đọc lại đề
- 2 /3các nhân – nhĩm – lớp.
- HS phân tích :
(âm e đứng trước, âm t đứng sau)
- HS cài : et đọc ĐT).
- HS cài tiếng: tét ( Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng – âm t đứng trước, 
Vần et đứng sau , dấu sắt trên e).
- HS – QS tranh .
-Lớp – Nhĩm - cá nhân .
( HS đọc trơn :et , tét , bánh tét)
- Đọc xuơi ngược: bánh tét , tét , et.
- 2 / 3 các nhân – nhĩm – lớp.
- HS Phân tích :
(âm ê đứng trước, âm t đứng sau)
- HS cài : êt ( đọc ĐT).
- Giống : kết thúc bằng t
- khác : êt và et bắt đầu ê và e
- HS cài tiếng : dệt ( Đánh vần, đọc 
trơn, phân tích tiếng – âm d đứng trước, 
vần êt đứng sau , dấu nặng dưới ê)
- HS – QS tranh .
-Lớp – Nhĩm - cá nhân .
- HS đọc trơn ( xuơi- ngược) : 
 êt – dệt – dệt vải
- HS viết bảng con.
- HS đọc thầm, tìm tiếng cĩ vần mới học 
- HS đọc trơn tiếng , đọc trơn từ .
- 3 HS đọc từ ứng dụng.
- HS đọc bài tiết 1.
- HS - QS và nhận xét bức tranh :
- Đọc thầm tìm tiếng mới: rét , mệt .
- 2 / 3 HS- nhĩm-lớp: Đọc trơn đoạn thơ
- HS luyện đọc tồn bài trong SGK
- Viết vào vở bài 71: 
- Đọc đề tài: “Chợ tết ”
- QS tranh và trả lời câu hỏi:
- HS làm bài tập
- Đọc bài trong sách.
- Chơi trị chơi “ kết bạn”
-------------------------------&-----------------------------------
Tự học(Tiếng việt): TIẾT 2/ TUẦN 17
(Thực hành Tiếng Việt & Tốn)
A. Mục đích – yêu cầu: - HS đọc và viết đươc: et , êt .
B. Đồ dùng dạy – học : - Tranh minh hoạ
C. Các hoạt động dạy – học:
II. KTBC: - Học thuộc lòng câu ứng dụng.
 ( tìm tiếng có chứa vần ôt, ơt)
 * Nhận xét 
III. Ôn luyện :
1. Giới thiệu : Ghi đề 
2. Ôn luyện : 
3. LUYỆN TẬP: 
a. Điền vầ tiếng có vần et, êt:
 con rù.. ngày tù
bánh tù tóc tù. con v..ï. sấm s.ù 
b. Đọc: 
 ...  đề tài: “Ngĩn út, em út, sau rốt”
- QS tranh và trả lời câu hỏi:
- HS làm bài tập
- Đọc bài trong sách.
 -------------------------------&-----------------------------------
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT ĐÃ HOC (t1)
I.Mơc ®Ých yªu cÇu
1/ HS tập hát Quèc ca vµ biÕt r»ng cã th¸i ®éi nghiªm trang khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca.
 	2/ Cã ý thøc trong khi h¸t 
 	3/ Qua c©u chuyƯn ©m nh¹c c¸c em thÊy ®­ỵc mèi liªn quan gi÷a ©m nh¹c vµ ®êi sèng
II. chuÈn bÞ 
1/ B¨ng nh¹c cã bµi h¸t Quèc ca ViƯt Nam
2/ Trß ch¬i ©m nh¹c
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 A.1/ ỉn ®Þnh líp
2/ KiĨm tra 2 HS bµi h¸t S¾p ®Õn tÕt råi
 B/ Bµi míi: Gv giíi thiƯu bµi. Ghi b¶ng
 Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng : Tập h¸t Quèc ca 
- GV giíi thiƯu ®«i nÐt ng¾n gän vỊ Quèc ca ViƯt Nam: Quèc ca lµ bµi h¸t chung cđa c¶ n­íc. Bµi Quèc ca ViƯt Nam nguyªn lµ bµi TiÕn qu©n ca do nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c. Khi chµo cê cã h¸t hoỈc cư nh¹c bµi h¸t Quèc ca ViƯt Nam, tÊt c¶ mäi ng­êi ph¶i ®øng th¼ng, nghiªm trang h­íng vỊ Quèc kú.
- Cho HS nghe bµi h¸t Quèc ca ViƯt Nam
- GVcho HS ®øng nghiªm trang h­íng vỊ phÝa tr­íc.
- HS l¾ng nghe vµ hiĨu
Quèc ca lµ bµi h¸t chung cđa c¶ n­íc. Bµi Quèc ca ViƯt Nam nguyªn lµ bµi TiÕn qu©n ca do nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c. Khi chµo cê cã h¸t hoỈc cư nh¹c bµi h¸t Quèc ca ViƯt Nam, tÊt c¶ mäi ng­êi ph¶i ®øng th¼ng, nghiªm trang h­íng vỊ Quèc kú. 
C/ Cđng cè: HS nªu néi dung tiÕt häc
D/ DỈn dß:H¸t thuuéc lêi diƠn c¶m c¸c bµi h¸t ®· häc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng, thứ Sáu ngày 27 tháng 12 năm 2016
Tập viết: THANH KIẾM, ÂU YẾM, AO CHUƠM, BÁNH NGỌT
I . Mục tiêu : 
 - HS nắm được cấu tạo chữ ,viết đúng cỡ , khoảng cách .
 - Rèn kĩ năng viết đẹp, đủ nội dung .
 - Giáo dục HS tính cẩn thận và rèn tư thế ngồi .
 II . Chuẩn bị :
 - GV : Chữ mẫu 
 - HS : Bảng con, vở tập viết .
 III . Các hoạt động : 
Hoạt động của GV:
 Hoạt động của HS:
1 . Khởi động : hát 
2 . Bài cũ : Kiểm tra vở HS - GV nhận xét , Ghi điểm. 
3 . Bài mới : Hơm nay các em luyện viết các chữ đã học trong tuần. Ghi đề: 
Hoạt động 1 : Viết bảng con 12’ 
- PP luyện tập thực hành 
- Giới thiệu chữ mẫu : Thanh kiếm, âu yếm, ao chuơm. Xay bột, nét chữ, kết bạn.
- HD phân tích chữ . HD nét - kiểu nét
- GV viết mẫu + hướng dẫn viết
+ Nghỉ giữa giờ 
Hoạt động 2 : Viết vào vở 
- PP: luyện tập , thực hành
- Nêu nội dung viết : Thanh kiếm, âu yếm, ao chuơm ,xay bột, nét chữ, kết bạn.
- Hướng dẫn cách , cầm bút , tư thế ngồi
Hoạt động nối tiếp: 
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
* Nhận xét tiết học – khen.
- Lớp hát
- 1 HS đọc đe
- HS phân tích các chữ.
- Nêu lại cách viết
- HS nêu tư thế ngồi HS viết vở
- HS viết bài vào vỡ
Tập viết: XAY BỘT, NÉT CHỮ, KẾT BẠN, CHIM CÚT
I . Mục tiêu : 
 - HS nắm được cấu tạo chữ ,viết đúng cỡ , khoảng cách .
 - Rèn kĩ năng viết đẹp , đủ nội dung .
 - Giáo dục HS tính cẩn thận và rèn tư thế ngồi .
 II . Chuẩn bị :
 - GV : Chữ mẫu 
 - HS : Bảng con , vở tập viết .
 III . Các hoạt động : 
Hoạt động của GV:
 Hoạt động của HS:
1 . Khởi động : hát 
2 . Bài cũ : Kiểm tra vở HS - GV nhận xét , Ghi điểm. 
3 . Bài mới : Hơm nay các em luyện viết các chữ đã học trong tuần. Ghi đề: 
Hoạt động 1 : Viết bảng con 12’ 
- PP luyện tập thực hành 
- Giới thiệu chữ mẫu : Thanh kiếm, âu yếm, ao chuơm. Xay bột, nét chữ, kết bạn.
- HD phân tích chữ . HD nét - kiểu nét
- GV viết mẫu + hướng dẫn viết
+ Nghỉ giữa giờ 
Hoạt động 2 : Viết vào vở 
- PP: luyện tập , thực hành
- Nêu nội dung viết : Thanh kiếm, âu yếm, ao chuơm ,xay bột, nét chữ, kết bạn.
- Hướng dẫn cách , cầm bút , tư thế ngồi
Hoạt động nĩi tiếp :
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
* Nhận xét tiết học – khen.
- Lớp hát
- 1 HS đọc đe
- HS phân tích các chữ.
- Nêu lại cách viết
- HS nêu tư thế ngồi HS viết vở
- HS viết bài vào vỡ
-------------------------------&-----------------------------------
Tốn: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG
A. Mục tiêu : 
 - Giúp HS nhận biết được “ Điểm” ; “ Đoạn thẳng” .
 - Giúp HS kể tên đoạn thẳng qua 2 điểm . 
 - Biết dọc tên các điểm và đoạn thẳng.
B. Đồ dùng: 
 - Thước và bút chì . 
C..Hoạt đơng dạy – học:
Hoạt động của GV:
 Hoạt động của HS:
I. Ổn định: 
II. KTBC: 
III. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu : Ghi đề ĐIỂM - ĐOẠN THẲNG
- HD – HS xem hình vẽ trong sách và “ Trên trang sách cĩ điểm A, điểm B”.
- Vẽ 2 chấm trên bảng.
- Nối 2 điểm A với điểm B ta cĩ đoạn thẳng AB , chỉ đoạn thẳng AB.
2. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng :
* Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng: 
- Để vẽ được đoạn thẳng ta dùng thước thẳng .
- Cho HS lấy thước thẳng HD – QS mép thước dùng ngĩn tay di động theo mép thước “ Thẳng” 
+ HD – HS vẽ đoạn thặng theo các bước sau :
Bước 1: Dùng bút chì chấm điểm rồi chấm1 điểm nữa vào tờ giấy. Đặt tên cho từng điểm .
Bước 2: Đặc mép thước qua điểm A va B và dùng tay trái giữ cố định thước . Tay phải cầm bút đặt đầu bút tựa vào mép thước và tì trên mặt giấy tại điểm A.
Bước 3 : Nhắc thước và bút ra trên mặt giấy cĩ đoạn thẳng AB . - Cho HS vẽ một vài đoạn thẳng .
3. Thưc hành :
Bài 1: - HD – HS đọc tên các điểm.
Bài 2: - HD – HS dùng thước và bút .
Bài 3: - HD – HS nêu 1 số đoạn thẳng.
IV. Hoạt động nối tiếp: 
- Nhắc lại bài học .
- HD về nhà học bài và xem trước bài “ Độ dài đoạn thẳng” . * Nhận xét tiết học – khen ./.
- Lớp – hát.
- HS đọc đề.
- HS đọc các điểm: A , B , C , D , N , M .
- HS nĩi:“ Trên bảng cĩ 2 điểm ta gọi tên 1 điểm là điểmA điểm B” 
- Đọc “ Đoạn thẳng AB”
- HS – QS thước thẳng .
- Vẽ đoạn thẳng trên bảng con 
- Đọc tên các điểm và các doạn thẳng trong SGK.
- Nối từng cặp 2 điểnm để cĩ các đoạn thẳng , đọc tên từng đoạn 
- Nêu đoạn thẳng rồi đọc tên từng đoạn thặng trong mỗi hình vẽ.
-------------------------------&-----------------------------------
Hoạt đơng tập thể: KỂ CHUYỆN CA HÁT VỀ ĐẢNG
A. Mục đích yêu cầu:
- Kể chuyện ca hát về Đảng.
- Giáo dục HS : + Biết chăm sĩc bồn hoa của lớp mình .
 + Biết yêu thiên nhiên .
B. Đồ dùng : 
C. Hoạt động tập thể :
I. Ổn định:
II. KTBC: Hơm học hoạt động tập thể bài gì?
 * Nhận xét.
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
III. Bài mới:
1. Giới thiệu : Ghi đề
 Kể chuyện ca hát về Đảng.
2. HD – HS tổng kết tuần qua:
- GV gọi Lớp trưởng nhận xét
- GV nhận xét tuần qua:
- Đánh giá về các mặt học tập, vệ sinh trường lớp , Bồn hoa ,đi học chuyên cần truy bài đầu giờ.
- Nhắc nhở trang phục của một số HS chưa đúng qui định.
- Xếp hàng ra, vào lớp.
- Nhắc nhở một số HS cịn chưa thuộc bài.
3. Đề ra phương hướng tới:
+ Đến lớp thực hiện đúng nội quy của nhà trường.
+Biết thương yêu giúp đỡ bạn lúc khĩ khăn, lúc học tập . 
+ Biết lễ phép với thầy cơ giáo, biết chào hỏi . Nhặt của rơi trả lại ngươi bị mất. Biết giúp người già, tàng tật, trẻ em, biết chào hỏi người lớn tuổi.
4 Kể chuyện ca hát về Đảng.
- Tổ chức các nhĩm ca hát về Đảng.
- Các nhĩm sinh hoạt hát múa.
* Giáo dục HS :
- Các em phải biết yêu quý hoa , biết chăm sĩc cây hoa , khơng nên bẻ hoa , cành hoa .
- Cho lớp đọc bài thơ : “ Chăm vườn hoa”
IV. Củng cố – dặn dị: 
 - Nhắc lại bài học.
* Nhận xét tiết học- Khen ./.
- Hát 
-“ Ca múa mừng anh bộ đội”
- HS hát múa trước lớp.
- HS đọc đề
- Lớp trưởng tổng kết những thành tích học vừa qua.
- HS lắng nghe
- HS thi đua thực hiện.
- Lớp , tổ nhận nhiệm vụ và 
Làm theo chỉ dẫn của GV.
- HS đọc thơ : “ Chăm vườn hoa”
- lớp hát bài : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều, thứ Sáu ngày 27 tháng 12 năm 2016
Tiếng việt: TIẾT 3/ TUẦN 17
(Thực hành Tiếng Việt & Tốn)
A. Mục đích – yêu cầu: - HS đọc và viết đươc: Ut , ưt .
B. Đồ dùng dạy – học : Tranh minh hoạ
C. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV:
 Hoạt động của HS:
I. Ổn định: 
II. KTBC: - Học thuộc lòng câu ứng dụng.
 ( tìm tiếng có chứa vần et , êt)
 * Nhận xét 
II .Ôn luyện :
1. Giới thiệu : Ghi đề 
2. Ôn luyện : 
3. LUYỆN TẬP: 
a. Điền vầ tiếng có vần et, êt:
 chim.. sùbóng 
mùdừa ngón.. n.ù nẻ ..chì 
b. Đọc: 
	Món ăn của lợn đất
c. Viết:
Thỏ bứt lên lao vun vút.
T
HĐ nối tiếp: 
- Cho HS đọc lại bài trong sách.
* Nhận xét tiết học – khen .
- Lớp hát.
- 1 HS đọc thuộc lòng câu ứng dụng.
 Bài 71. 
- 3 HS đọc lại đề
- cá nhân – nhóm – lớp.
- HS đọc thầm
- HS đọc trơn tiếng .
- HS viết bảng con.
 -------------------------------&-----------------------------------
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp: THỰC HÀNH VẼ TỰ DO : 
 VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu.
- Nhận biết được các loại chim cảnh và hoa.
-Biết cách vẽ một vài loại chim cảnh và hoa.
-Vẽ được hình chim và hoa và vẽ màu theo ý thích
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
 - Một số tranh, ảnh về các loại chim cảnh và hoa.
 - Hình vẽ các loại chim cảnh và hoa.
 _Hình hướng dẫn cách vẽ
2. Học sinh:
 - Vở tập vẽ 1
 - Bút chì đen, chì màu, sáp màu
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu tranh, ảnh một số chim cảnh và hoa:
_GV cho HS xem một số cây và nhận biết vè một số lồi chim cảnh và hoa.
_Tĩm tắt:
Cĩ nhiều loại chim cảnh và hoa.
2.Hướng dẫn HS cách vẽ chim và hoa: 
_GV cĩ thể giới thiệu cho HS cách vẽ cây theo từng bước sau:
+Vẽ màu theo ý thích
_Cho HS xem vài bài vẽ cây của họa sĩ, của thiếu nhi
3.Thực hành:
_Hướng dẫn HS thực hành
+Vẽ hình cây vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1
+Vẽ màu theo ý thích
_GV giúp HS yếu để hồn thành bài vẽ
4. Nhận xét, đánh giá:
_GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ về:
+Hình vẽ
+Cách sắp xếp hình
+Màu sắc
- Quan sát và trả lời
- HS nêu tên các cây mà em biết
- Quan sát 
Quan sát tranh
- HS thực hành:
+
- Chọn bài vẽ mà mình yêu thích
- Quan sát cây ở nơi mình ở về hình dáng, màu sắc
-------------------------------&-----------------------------------
Mỹ thuật: Chủ đề:Các loại quả quanh em:
 Bài 31 VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_tong_hop.docx