Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 - Học kì 1

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 - Học kì 1

Môn: Tự nhiên xã hội

Tiết:1

Bài 1: CƠ THỂ CHÚNG TA

I/ Mục tiêu:

Sau bài này HS có thể:

 - Kể tên và chỉ đúng ba bộ phận chính của cơ thể là đầu, mình và chân tay.

 -Biết một số cử động của đầu và cổ, mình ,chân tay.

 - Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để cơ thể phát triển tốt.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: Các hình trong SGK, vơ bài tập TNXH

 - Học sinh: Sách TNXH, vở bài tập (nếu có)

III/ Các hoạt động dạy học:

 1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)

 2/ Kiểm tra: (2 phút)

 - GV yêu cầu HS đặt sách TNXH lên bàn.

 - Hướng dẫn HS cách sử dụng sách.

 3/ Bài mới:

 - Giới thiệu bài: Cơ thể chúng ta (dùng tranh dẫn dắt)

 

doc 33 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 30/01/2021 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 - Học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn:18/8/2007 Ngày dạy: T4-22/8/2007
Môn: Tự nhiên xã hội
Tiết:1
Bài 1: CƠ THỂ CHÚNG TA
I/ Mục tiêu:
Sau bài này HS có thể:
	- Kể tên và chỉ đúng ba bộ phận chính của cơ thể là đầu, mình và chân tay.
	-Biết một số cử động của đầu và cổ, mình ,chân tay.
	- Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để cơ thể phát triển tốt.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Các hình trong SGK, vơ bài tập TNXH
	- Học sinh: Sách TNXH, vở bài tập (nếu có)
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra: (2 phút)
	- GV yêu cầu HS đặt sách TNXH lên bàn.
	- Hướng dẫn HS cách sử dụng sách.
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu bài: Cơ thể chúng ta (dùng tranh dẫn dắt)
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10 phút
10- 12 phút
5 phút
* Hoạt động 1: Quan sát tranh
* Mục tiêu: HS gọi đúng tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát tranh (sgk trang 4)
- HS thảo luận chỉ vào tranh và nêu tên các bộ phận ngoài của cơ thể.
-GV treo tranh phóng to lên bảng.
-Yêu cầu HS dựa vào tranh nêu tên các bộ phận.
-Nhận xét, bổ sung
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
* Mục tiêu: HS biết cơ thể gồm có 3 bộ phận chính và cử động của ba phần đó.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát và đánh số cho các tranh trong sgk trang 5
-Thảo luận tranh theo nhóm
+Cơ thể gồm mấy phần?
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?
- Yêu cầu HS các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Kết luận và giáo dục: Để có cơ thể luôn khoẻ mạnh, hoạt động nhanh nhẹn các em phải biết giữ gìn vệ sinh thân thể và tập thể dục.
* Hoạt động 3: Tập thể dục
* Mục tiêu: Gây hứng thú để HS rèn luyện thân thể.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS hát và làm động tác thể dục.
- Quan sát
- Thảo luận cặp
- Quan sát
- Vài HS nêu
- HS bổ sung
- Quan sát và đánh số
- Nhóm 4 HS
- HS trình bày
- HS nghe
-Thực hiện theo hướng dẫn
	4/ Củng cố: (3 phút)
	- Yêu cầu HS kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về xem trước bài 2
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: .
..
Ngày soạn:25/8/2007 Ngày dạy: T4-29/8/2007
Môn: Tự nhiên xã hội
Tiết: 2
Bài 2: CHÚNG TA ĐANG LỚN
I/ Mục tiêu:
Sau bài học này học sinh có thể:
	- Biết sự lớn lên của cơ thể được thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.
	- Biết so sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp học, với mọi người là không giống nhau.
	- Biết làm 1 số việc để cơ thể mau lớn và khoẻ mạnh.
II/Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Các hình trong sgk bài 2
	- Học sinh: Sách TNXH, vở bài tập TNXH.
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	* Yêu cầu HS:
	- Kể tên một số bộ phận ngoài của cơ thể.
	- Cơ thể chúng ta gồm những bộ phận chính nào? Hãy kể tên ?
	3/ Bài mới:
	Giới thiệu bài: Chúng ta đang lớn (dùng tranh)
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10-12 phút
5 phút
7 phút
* Hoạt động 1:Quan sát tranh
* Mục tiêu: HS biết sự lớn lên của cơ thể ở chiều cao, cân nặng và sự hiể biết
* Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS quan sát tranh ở sgk
+ GV hướng dẫn HS quan sát: Hoạt động của em bé trong từng tranh
+ Yêu cầu HS nêu những gì quan sát được
- Nhận xét, bổ sung
* Hoạt động 2: Thực hành đo
* Mục tiêu: Xác định được sự lớn lên của bản thân với các bạn, mọi người là không giống nhau
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn cho HS thực hành đo theo nhóm.
-Yêu cầu HS lên bảng thực hành đo. Trình bày kết quả
- GV kết luận và giáo dục:Các em cần ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên sẽ chóng lớn vàkhoẻ mạnh.
* Hoạt động 3: Làm thế nào để khoẻ mạnh.
* Mục tiêu: HS biết 1 số việc làm để cơ thể khoẻ mạnh, mau lớn.
* Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS kể tên việc làm mà theo là tốt cho cơ thể.
- Nhận xét, tuyên dương 
-Quan sát tranh 
- Quan sát cặp
- Vài HS nêu
- HS bổ sung
- Hoạt động nhóm
- 3 nhóm trình bày
- HS nghe
- Vài HS kể
	4/ Củng cố: (3 phút)
	-Sự lớn lên của chúng ta có giống nhau không?
	- Em đã làm những việc nào để cơ thể khoẻ mạnh, mau lớn.
	5/ Hoạt động nối tiếp: (2 phút)
	- Về xem trước bài 3
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ..
....................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày dạy:
Môn: Tự nhiên xã hội
Tiết: 3
Bài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH
I/ Mục tiêu:
	Sau bài học này học sinh:
	- Nhận biết, mô tả dược nét chính của các vật xung quanh.
	- Hiểu được: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay là các bộ phận giúp ta nhận biết các vật xung quanh.
	- HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Một số vật thật như trái chanh, muối, nước đá, khăn,
	- Học sinh: Sách TNXH, vở bài tâp TNXH.
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
	- Cơ thể người gồm có những bộ phận chính nào? Hãy kể tên?
	- Để có cơ thể mau lớn, khoẻ mạnh hằng ngày em cần làm gì?
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu: Nhận biết các vật xung quanh (Dựa vào phần KTBC)
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 -10 phút
10 -14 p
* Hoạt động 1: Quan sát vật thật
* Mục tiêu: HS mô tả được một số đồ vật xung quanh.
* Cách tiến hành:
- Cho HS tiến hành quan sát theo cặp
- GV yêu cầu quan sát: Hình dáng, kích cỡ, màu sắc về cặp da, bút chì, các thứ mà HS mang theo.
- Cho HS nêu kết quả quan sát.
- Cho nhận xét, bổ sung.
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
* Mục tiêu: HS nhận biết các giác quan và vai trò của từng giác quan.
* Cách tiến hành:
-Hướng dẫn HS thảo luận với các câu hỏi gợi ý:
+ Bạn nhận ra màu sắc của các vật bằng giác quan nào?....
Cho HS trình bày ý kiến thảo luận.
- Cho HS hoạt động cả lớp:
+ Điều gì xảy ra nếu mắt ta bị hỏng?
+ Điều gì xảy ra nếu da chúng ta không còn cảm giác nữa?
- Gọi HS trình bày ý kiến.
- Nhận xét, kết luận: Nếu mắt hỏng, da không còn cảm giác sẽ không thấy và không nhận biết được đầy đủ thế giới xung quanh.
- GV giáo dục: Vì vậy các em cần phải bảo vệ và chăm sóc cơ thể cho thật tốt.
- HS quan sát cặp đôi.
- Quan sát các thứ mang theo đi học.
 4- 6HS trả lời
- Thảo luận nhóm các câu hỏi gợi ý.
- Đại diện HS trả lời.
- Thảo luận lớp các câu hỏi.
- Vài HS trả lời.
- HS nghe
	4/ Củng cố: (4 phút)
	Tổ chức trò chơi: Đoán vật.
	* Mục tiêu: HS đoán chính xác và nêu tên các vật.
	*Cách chơi: Dùng khăn bịt mắt 3 HS cùng một lúc và lần lượt cho các em sờ hoặc ngửi 1 số vật. Ai đoán đúng tên đồ vật nhanh nhất sẽ thắng cuộc .
	- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương HS.
	5/ Hoạt động nối tiếp: (1 phút)
	- Về xem trước bài tiếp theo.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ..
..
Ngày soạn:8/9/2007 Ngày dạy:T4-12/9/2007
Môn: Tự nhiên xã hội
Tiết: 4
Bài: BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
I/ Mục tiêu:
	- HS biết các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
	- HS thường xuyên hoạt động để bảo vệ mắt và tai.
	- Giáo dục HS nên có ý thức bảo vệ mắt và tai.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Sưu tầm tranh ảnh về tai, mắt. Tranh trong SGK.
	- Học sinh: Sách TNXH, vở bài tập TNXH.
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui (1 phút)
	2/ Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)
	Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
	- Em nhận biết được màu sắc, cây cốibằng giác quan nào?
	- Em nhận ra tiếng chim hót, mùi vị các đồ vật bằng giác quan nào?
	- Giáo viên mhận xét.
	3/ Bài mới:
	- Giới thiệu: Bảo vệ mắt và tai (Dẫn dắt từ bài cũ)
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 phút
7-10 phút
5- 7 phút
* Hoạt động 1: Quan sát và sắp xếp tranh
* Mục tiêu:HS ra biết việc nên làm và việc không nên làm.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát tranh T10.
- HS hỏi- trả lời theo nội dung tranh.
- Gắn tranh phóng to lên bảng
- Yêu cầu HS xếp tranh theo 2 cột: việc nên làm và việc không nên làm.
- Nhận xét và bổ sung.
* Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
* Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và việc gì không nên làm.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK 
- Yêu cầu HS tập đặt câu hỏi cho từng tranh trong SGK T11.
- GV giúp đỡ HS lúng túng.
* Hoạt động 3: Đóng vai
* Mục tiêu: Tập xử lí các tình huống để bảo vệ mắt và tai.
* Cách tiến hành: 
- GV nêu các tình huống và cho HS thảo luận phân vai.
+ Thấy 2 em mình chơi kiếm gỗ, em xử trí như thế nào?
+ Bạn của Lan đến chơi và lấy máy radio mở thật to. Nếu em là Lan, em làm gì?
- HS thực hiện đóng vai theo nhóm.
- GV nhận xét cách đối đáp của các vai của HS. 
- Quan sát tranh cặp
- HS hỏi- đáp
-Lên bảng xếp tranh
- Quan sát tranh T11
- Tập đặt câu hỏi với nhau tranh SGK T11.
- Nghe các tình huống
- Thảo luận phân vai
-Các nhóm đóng vai.
	4/ Củng cố: (4 phút)
	- Để bảo vệ mắt và tai em cần làm gì ?
	- Khi mắt , tai  ... ong nhà ở.
+ Nêu tác dụng của từng đồ dùng
- Cho HS trình bày ý kiến
- Cho HS liên hệ thực tế:
* Hoạt động 3: Vẽ tranh
* Mục tiêu: HS vẽ về ngôi nhà của mình
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS thực hành vẽ tranh
- Cho HS trình bày trước lớp 
- GV nhận xét, tuyên dương
- Hoạt động cặp.
- 3-5 HS kể
- HS trả lời những gì quan sát được.
- HS xem tranh
- HS trình bày
- Vài HS trả lời
- HS vẽ nhà
- Trình bày tranh
	4/ Củng cố: (4 phút)
	- Hãy kể 1 số loại nhà mà em biết?
	- Hãy nói địa chỉ, số nhà của em ?
	- Hãy kể tên các đồ dùng trong nhà ở của em?
	5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút)
	- Chọn tranh vẽ đẹp để trình bày sản phẩm.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: .
..
Ngày soạn: 14/11/2008 Ngày dạy: T4- 19/11/2008
Môn: Tự Nhiên- Xã Hội
Tiết: 13 
CÔNG VIỆC Ở NHÀ
I/ Mục tiêu:
	Giúp học sinh biết:
	- Mọi người trong gia đình để phải làm việc tùy theo sức của mình.
	- HS ngoài giờ học cần phải giúp đỡ gia đình. Kể 1 số công việc nhà
	- Biết yêu quý lao động và tôn trọng thành quả lao động.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to trong SGK.
	- Học sinh: SGK TNXH, vở BT TNXH
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui ( 1 phút )
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Em hãy kể 1 số loại nhà mà em biết?
	- Nhà ở là nơi dùng để làm gì?
	- Kể 1 vài đồ dùng có trong gia đình? 
	3/ Bài mới:
	- GV giới thiệu bài: Công việc ở nhà (ghi bảng tựa bài)
	- Cho HS nhắc lại tựa bài.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8-10 phút
7 phút
7 phút
* Hoạt động 1: Quan sát tranh
* Mục tiêu: HS kể tên 1 số công việc ở nhà của những người trong gia đình. 
* Cách tiến hành:
- Cho xem tranh trang 28 ở SGK
- Cho HS nêu nội dung tranh.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung. 
*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
* Mục tiêu: Kể được tên 1 số công việc của những người trong gia đình.
* Cách tiến hành:
+ Yêu cầu HS kể trước lớp.
+ Cho HS xem tranh T 28
+ Hằng ngày em làm gì để giúp bố mẹ?
+ Khi làm các việc đó em cảm thấy thế nào?
- Cho HS trình bày ý kiến
- KL: Mọi người trong gia đình đề phải tham gia làm việc, tùy theo sức của mình
* Hoạt động 3: Quan sát tranh
* Mục tiêu: Nhận thấy được nhà ở không có ai dọn dẹp sẽ như thế nào?
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS xem tranh T29 SGK.
- Yêu cầu HS thảo luận điểm khác nhau giữa 2 hình.
- Cho HS trình bày trước lớp 
- GV nhận xét, tuyên dương
- HS quan sát
- Làm việc cặp.
- HS trả lời những gì quan sát được.
- HS trình bày
- Vài HS trả lời
- HS vẽ nhà
- Trình bày tranh
- HS quan sát 
- Thảo luận cặp
- Vài HS trình bày
	4/ Củng cố: (4 phút)
	- Cho HS sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn.
	- Hãy kể tên một số công việc em giúp đở gia đình?
	5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút)
	- Các em hãy thường xuyên làm việc giúp gia đình nhé.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: .
..
Ngày soạn: 21/11/2008 Ngày dạy: T4-26/11/2008
Môn: Tự Nhiên- Xã Hội
Tiết: 14 
AN TOÀN KHI Ở NHÀ
I/ Mục tiêu:
	Giúp học sinh biết:
	- Kể tên 1 số vật sắc nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu.
	- Xác định 1 số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng, cháy.
	- Biết phòng tránh các vật nguy hiểm. Biết số ĐT cứu hỏa 114
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to trong SGK.
	- Học sinh: SGK TNXH, vở BT TNXH
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui ( 1 phút )
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Em hãy kể 1 số công việc nhà của những người trong gia đình.
	- Kể 1 vài công việc em làm giúp đỡ bố mẹ.
	3/ Bài mới:
	- GV giới thiệu bài: An toàn khi ở nhà 
	- Cho HS nhắc lại tựa bài.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8-10 phút
12 phút
* Hoạt động 1: Quan sát tranh
*Mục tiêu:Biết cách phòng tránh đứt tay 
* Cách tiến hành:
- Cho xem tranh trang 30 ở SGK
- Yêu cầu HS nói các bạn đang làm gì và dự kiến điều gì sẽ xảy ra ?
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- Kết luận:Khi dùng dao, đồ sắc nhọn, dễ bể cần phải cẩn thận để tránh đứt tay. 
*Hoạt động 2: Đóng vai
* Mục tiêu: Nên tránh chơi gần lửa và những chất dễ cháy.
* Cách tiến hành:
- Chia lớp thành 6 nhóm.
+ Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Yêu cầu xem tranh và đóng vai thể hiện lời nói, hành động phù hợp. 
+ HS nhận xét- GV nhận xét.
- Giới thiệu số ĐT cứu hỏa 114.
- HS quan sát
- Làm việc cặp.
- HS trả lời 
- HS chia 6 nhóm
- Quan sát và đóng vai 
	4/ Củng cố: (5 phút)
	- GV kết luận:
	+ Nên tránh xa các vật sắc, những vật dễ gây cháy, các vật dễ cháy không để trong màn, sử dụng điện phải cẩn thận ( điện giật có thể gây chết người ).
	5/ Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút)
	- Các em hãy thực hiện tốt những điều trên nhé.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: .
..
Ngày soạn: 28/ 11/ 2008 Ngày dạy: T4- 5/ 12/ 2008
Môn: Tự Nhiên- Xã Hội
Tiết: 15 
LỚP HỌC
I/ Mục tiêu:
	Giúp học sinh biết:
	- Lớp học là nơi các em đến học hằng ngày.
	- Nói về các thành viên của lớp học, các đồ dùng có trong lớp. Kể được tên lớp, tên thầy cô và một số người bạn.
	- Biết kính trọng thầy cô, đoàn kết với các bạn, quý lớp học.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to trong SGK.
	- Học sinh: SGK TNXH, vở BT TNXH
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui ( 1 phút )
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Em hãy kể tên một số đồ vật dễ gây đứt tay, bỏng mà em biết.
	- Em có nên để các chất dễ cháy gần màn ngủ không? Vì sao?
	3/ Bài mới:
	- GV giới thiệu bài: An toàn khi ở nhà 
	- Cho HS nhắc lại tựa bài.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 phút
10 phút
5 phút
* Hoạt động 1: Quan sát tranh
*Mục tiêu:Biết thành viên trong lớp, đồ dùng trong lớp. 
* Cách tiến hành:
- HS xem tranh T 32, 33 ở SGK.
+ Trong lớp có ai và những thứ gì?
+ Lớp bạn gần giống lớp học nào?
+ Bạn thích lớp học nào? Tại sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- Kết luận: Dựa vào tranh
*Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
* Mục tiêu: Giới thiệu lớp học của mình.
* Cách tiến hành:
- Cho HS thảo luận cặp
+ Giao nhiệm vụ thảo luận.
+ Gợi ý để HS thảo luận 
+ HS trình bày- GV nhận xét.
- Kết luận: các em cần nhớ tên trường, lớp, yêu quý lớp học vì đó là nơi các em đến học hằng ngày với thầy cô, bạn bè.
* Hoạt động 3: Ai nhanh ai đúng
* Mục tiêu: Nhận dạng và phân loại đồ dùng trong lớp học.
* Cách tiến hành:
- Chia lớp thành 3 nhóm
- GV nêu tên HS chọn bìa có ghi sẵn tên đồ dùng gắn lên cột của nhóm mình.
- Nhóm nào gắn đúng và nhanh sẽ thắng
- HS quan sát
- Làm việc nhóm
- 3 HS trả lời 
- HS thảo luận cặp
- Chia 3 nhóm
- Thực hiện trò chơi
	4/ Củng cố: (5 phút)
	- Hãy kể tên lớp học của em có những ai?
	- Tronh lớp em có những đồ dùng nào?
	- Hãy kể tên trường, tên lớp của em?
	5/ Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút)
	- Các em nhớ phải đoàn kết với các bạn của mình nhé.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: .
..
Ngày soạn: 5/12/2008 Ngày dạy: T4-10/12/2008 
Môn: Tự Nhiên- Xã Hội
Tiết: 16 
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I/ Mục tiêu:
	Giúp học sinh biết:
	- Các hoạt động học tập ở lớp học. Mối quan hệ giữa GV-HS, HS-HS trong từng hoạt động học tập.
	- Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp học.
	- Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp.
II/ Đồ dùng dạy học:
	- Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to trong SGK.( Bài 16)
	- Học sinh: SGK TNXH, vở BT TNXH
III/ Các hoạt động dạy học:
	1/ Khởi động: Hát vui ( 1 phút )
	2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	- Em hãy nói em học trường nào, lớp mấy, kể tên 1 số bạn trong lớp.
	- Em kể 1 số đồ dùng học tập trong lớp.
	- Vì sao em yêu quý lớp học của mình?
	3/ Bài mới:
	- GV giới thiệu bài: Hoạt động ở lớp.
	- Cho HS nhắc lại tựa bài.
THỜI LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
12 phút
12 phút
* Hoạt động 1: Quan sát tranh
*Mục tiêu: Biết các hoạt động học tập ở lớp học. 
* Cách tiến hành:
- HS xem tranh và nói về các hoạt động ở từng tranh.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- Nêu câu cho cả lớp:
+ Hoạt động nào tổ chức ngoài lớp, hoạt động nào tổ chức trong lớp học?
+ Trong từng hoạt động GV làm gì, HS làm gì?
- Kết luận:Ở lớp học có nhiều hoạt động học tập khác nhau, có hoạt đổng chức trong lớp, ..
*Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
* Mục tiêu: Giới thiệu hoạt động học của lớp mình.
* Cách tiến hành:
- Cho HS thảo luận cặp
+ Giao nhiệm vụ thảo luận: Các hoạt động học tập của lớp và mình thích hoạt động nào nhất?
+ Trong lớp bạn đã làm gí giúp đỡ các bạn trong lớp? 
+ HS trình bày- GV nhận xét.
- Kết luận: các em phải hợp tác, giúp đỡ các bạn trong lớp học tốt hơn.
- HS quan sát
- Làm việc nhóm
- 3 HS trả lời
- HS trả lời.
- HS quan sát
- Làm việc nhóm
	4/ Củng cố: (4 phút)
	- Hãy kể tên 1 vài hoạt động học tập của lớp mình?
	- Tronh lớp em đã giúp đỡ bạn học như thế nào?
	5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút)
	- Các em nhớ phải đoàn kết với các bạn của mình nhé.
	- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH.doc