Giáo án Tuần 3 - Buổi 2 - Lớp 1

Giáo án Tuần 3 - Buổi 2 - Lớp 1

Thực hành Tiếng Việt

 Vở Luyện bài 13 : n -m

I. MỤC TIÊU.

- Hs biết nối đúng hình với chữ, nối tiếng thành từ.

- Viết đúng mẫu, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp các tiếng: nó, mạ.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

- Cho hs mở vở luyện .

- H­ớng dẫn hs làm lần l­ợt từng bài.

*Bài 1: Nối chữ với hình.

- Cho hs quan sát tranh.

- H: tranh vẽ gì?

- Hs đọc 2 tiếng và nối.

*Bài 2: Nối chữ với chữ.

- Cho hs nối phần cột dọc tr­ớc.

- Gọi hs đọc lại các từ vừa nối.

- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.

*Bài 3: Viết.

- Cho hs đọc, phân tích 2 tiếng: nó, mạ.

- Hs viết theo h­ớng dẫn của gv.

- GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.

III. CỦNG CỐ DẶN DÒ :

- GV nhận xét tiết học.

 

doc 6 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/01/2021 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 3 - Buổi 2 - Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
 Thứ hai ngày 17 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
 Vở Luyện bài 13 : n -m
I. MỤC TIấU. 
- Hs biết nối đúng hình với chữ, nối tiếng thành từ.
- Viết đúng mẫu, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp các tiếng: nó, mạ. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
- Cho hs mở vở luyện .
- Hướng dẫn hs làm lần lượt từng bài.
*Bài 1: Nối chữ với hình.
- Cho hs quan sát tranh.
- H: tranh vẽ gì?
- Hs đọc 2 tiếng và nối.
*Bài 2: Nối chữ với chữ.
- Cho hs nối phần cột dọc trước.
- Gọi hs đọc lại các từ vừa nối.
- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.
*Bài 3: Viết.
- Cho hs đọc, phân tích 2 tiếng: nó, mạ.
- Hs viết theo hướng dẫn của gv.
- GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học. 
An toàn giao thụng
An toàn và nguy hiểm
I. MỤC TIấU. 
- Giúp HS nhận thấy sự nguy hiểm của việc chơi đùa trên đường phố .
- Giúp HS biết vui chơi đúng nơi quy định đảm bảo an toàn.
- Giúp HS có thái độ không đồng tình ví việc chơi đùa trên phố.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
- HS quan sát tranh .
 ? + Hai bạn đang chơi trò gi ? ( đá bóng ).
 +Các bạn đá bóng ở đâu (trên vỉa hè).
 +Lúc này , dưới lòng đường xe cộ đi lại như thế nào ? (tấp lập ).
 +Câu chuyện gì đã sảy ra với 2 bạn .
 - HS thảo luận trả lời .
 GV kết luận : Hai bạn chơi đá bóng ở gần đường giao thông là rất nguy hiêm, không đảm bảo an toàn cho bản thân và còn làm ảnh hưởng đến người và xe cộ đi lại trên đường.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học.
Thứ ba ngày 18 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
 Vở Luyện bài 14: d- đ 
.I MỤC TIấU. 
- Hs biết nối đúng hình với chữ, nối tiếng thành từ.
- Viết đúng mẫu, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp các tiếng: da, đe.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1,Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 hs đọc bài: d đ trong sgk.
- Viết: da, đe.
2, Bài luyện:
 - Cho hs mở vở luyện .
 - Hướng dẫn hs làm lần lượt từng bài.
*Bài 1: Nối chữ với hình.
- Cho hs quan sát tranh.
- H: tranh vẽ gì?
- Hs đọc 2 tiếng và nối.
*Bài 2: Nối chữ với chữ.
- Cho hs nối phần cột dọc trước.
- Gọi hs đọc lại các từ vừa nối.
- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.
*Bài 3: Viết.
- Cho hs đọc, phân tích 2 tiếng: da, đe.
- Hs viết theo hướng dẫn của gv.
 - GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học. 
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Tìm hiểu về truyền thống nhà trường 
I. mục tiêu .
- Giáo dục HS yêu mến mái trường thân yêu của mình .
- Giúp HS hiểu rõ về ngôi trường của mình .
II. Các hoạt động dạy học.
1. Cho HS quan sát ngôi trường của mình .
Cả lớp quan sát và nói cho nhau nghe về ngôi trường của mình (từng HS nói trước lớp ) và nói tình cảm của mình đối với ngôi trường của mình. 
2. GV giới thiệu cho HS biết về truyền thống của nhà trường :kính trọng thầy cô, yêu trường mến bạn .
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học.
Thứ tư ngày 19 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Toán
Vở Vở Luyện bài 13 : luyện tập 
I. MỤC TIấU. 
- Nhận biết số lượng bằng nhau và dấu =.
- Biết so sánh 2 số để điền dấu >,<,=.
- Biết vẽ thêm hoặc bớt để được bằng nhau.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn các em làm các bài tập.
* Bài 1: Viết theo mẫu
Gv hướng dẫn mẫu - Hs quan sát tranh.
- Hs làm phần còn lại.
* Bài 2:
H: Bài yêu cầu gì? (Điền dấu >, <, =)
- Hs tự làm bài - Gv theo dõi giúp đỡ thêm.
* Bài 3: Nối theo mẫu.
- Gv đọc yêu cầu bài.
- Cho hs quan sát từng phần của bài..
- Gv hướng dẫn cách làm.
- Hs tự làm bài.
* Gv chấm 1 số bài - nhận xét.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học .
 Thực hành Tiếng Việt
Vở luyện bài 15 : t - th
I. MỤC TIấU. 
- Hs biết nối đúng hình với chữ, nối tiếng thành từ.
- Viết đúng mẫu, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp các tiếng: tơ, thi.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1,Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 hs đọc bài: t, th trong sgk.
- Viết: tơ, thi.
2, Bài luyện:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn hs làm từng bài.
*Bài 1: Nối chữ với hình.
- Cho hs quan sát tranh.
- H: tranh vẽ gì?
- Hs đọc 2 tiếng và nối.
*Bài 2: Nối chữ với chữ.
- Cho hs nối phần cột dọc trước.
- Gọi hs đọc lại các từ vừa nối.
- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.
*Bài 3: Viết.
- Cho hs đọc, phân tích 2 tiếng: tơ, thi.
- Hs viết theo hướng dẫn của gv.
* Chấm một số bài, nhận xét chung.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học. 
Thứ năm ngày 20 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
Vở luyện bài 16 : ÔN Các âm đã học
I. MỤC TIấU. 
- Hs biết nối chữ với hình, nối chữ với chữ tạo thành câu.
- Hs ghép được các âm tạo thành chữ và viết vào vở.
- Viết đúng cỡ chữ,mẫu chữ đều đẹp, đúng quy trình.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
 - Hướng dẫn hs làm từng bài.
* Bài 1: Nối hình.
- Cho hs quan sát hình vẽ.
- H: hình vẽ gì?
- Hs tự tìm tiếng và nối hình cho đúng.
* Bài 2: Ghép câu:
- Gv nêu yêu cầu bài và hướng dẫn lại cách ghép chữ.
- Hs tự ghép và viết vào dòng kẻ tương ứng.
- Tự đọc phần các ô chữ ở dưới rồi nối.
* Bài 3: Viết:
- Cho hs đánh vần, đọc 2 từ: bố mẹ, ba má.
- Hs tự viết bài vào vở theo mẫu.
*Gv chấm , nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học.
Thực hành Toán
Vở Luyện bài 14 : luyện tập chung
I. MỤC TIấU. 
Giúp học sinh: - Nhận biết số lượng bằng nhau và dấu =.
- Biết so sánh 2 số để điền dấu >,< ,=.
- Biết vẽ thêm hoặc bớt để được bằng nhau.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn các em làm các bài tập.
* Bài 1: Viết theo mẫu.
Gv hướng dẫn mẫu - Hs quan sát tranh.
- Hs làm phần còn lại.
* Bài 2:
H: Bài yêu cầu gì? (Điền dấu >, < =)
- Hs tự làm bài - Gv theo dõi giúp đỡ thêm.
* Bài 3: Nối theo mẫu.
- Gv đọc yêu cầu bài.
- Cho hs quan sát từng phần của bài.
- Gv hướng dẫn cách làm.
- Hs tự làm bài.
* Gv chấm 1 số bài - nhận xét.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học .
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012.
Thực hành Toán
Vở Luyện bài 15 : Số 6
I. MỤC TIấU. 
- Hs viết đúng, đẹp số 6.
- Hs biết đếm số lượng các con vật, đồ vật, quả điền vào ô trống tương ứng.
- Biết so sánh các số để điền dấu >< vào chỗ chấm thích hợp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện . Hướng dẫn các em làm các bài tập.
*Bài 1: Viết số 6.
- Hs tự viết 1 dòng số 6 vào vở.
* Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
- Hs đếm và viết số tương ứng vào ô trống.
* Bài 3:
GV nêu yêu cầu bài.
- Hs tự làm bài (tương tự bài 2).
* Bài 4:
- GV hướng dẫn cách làm.
- Hs làm bài.
* Lưu ý: Cho hs viết dấu lớn hay bé ta căn cứ vào số đứng trước để so sánh
sau đó điền dấu (đầu nhọn của dấu quay về số bé).
* Gv chấm 1 số bài - nhận xét.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học.
Thực hành Tiếng Việt
Tập viết : m, n, d, đ, t ,th 
I. MỤC TIấU
Viết đúng viết đẹp: m, n, d, đ, t ,th và từ ứng dụng .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:.
GV viết mẫu và nêu cách viết : : m, n, d, đ, t ,th .
 - Gọi HS nhận xét chiều cao các con chữ .
 ( h cao 5 , dvà đ,cao 4 li , t cao 3 li ,nvà m đều cao 2 li) .
 HD viết bảng -GV sửa sai .
 +GV viết tiếp : mơ, do, ta, thỏ .
 - Gọi HS nhận xét chiều cao từng con chữ .
 - HD viết bảng -GV sửa sai .
 (HD như trên ).
- HD viết vào vở.
+ GV nhắc nhở khi viết .
+Theo dõi giiúp HS yếu viết bài .
- Gv đi kiểm tra, giúp đỡ thêm.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học. 
Luyện chữ
Bài 4: O , Ô ,Ơ ,C 
I. Mục tiêu 
- Viết đúng viết đẹp: O , Ô ,Ơ ,C và từ ứng dụng. 
- Giáo dục tính cẩn thận .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1, Kiểm tra; viết bảng con l .h.
Nhận xét 
2. Bài mới 
a, GV viết mẫu và nêu cách viết : O , Ô ,Ơ ,C.
- Gọi HS nhận xét chiều cao các con chữ ( đều cao 2 li) .
HD viết bảng -GV sửa sai .
 +GV viết tiếp :bó cỏ ,bờ hồ .
 - Gọi HS nhận xét chiều cao từng con chữ .
 (con chữ h, b cao 5 li, ơ, ô ,c đều cao 2 li ) .
 - HD viết bảng -GV sửa sai .
 (HD như trên ).	
b, GVCho HS tô.
HS viết vào vở. GV Chấm bài .
III. Củng cố dặn dò
- GV nhận xột tiết học. 
BAN GIÁM HIỆU Kí DUYỆT.
 Ngày 17 thỏng 9 năm 2012.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 4 buoi.doc