Giáo án Tuần 7 - Lớp Một

Giáo án Tuần 7 - Lớp Một

Tiếng việt Ôn tập

A- Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh có thể:

- Đọc và viết thành thạo âm và chữ vừa học trong tuần: p, ph, nh, g, gh, q, qu, ng, ngh, y, tr.

- Đọc đúng và trôi chảy các từ và câu ứng dụng.

- Nghe hiểu & kể lại theo tranh chuyện Tre ngà.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bảng ôn tập.

- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng & truyện kể Tre ngà.

- Sưu tầm 1 số tranh ảnh, sách báo có âm & chữ đã học trong tuần để HS ôn tập.

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 24 trang Người đăng thanhlinh213 Lượt xem 617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 7 - Lớp Một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thứ hai ngày 05 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt Ôn tập
A- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh có thể:
- Đọc và viết thành thạo âm và chữ vừa học trong tuần: p, ph, nh, g, gh, q, qu, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng và trôi chảy các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu & kể lại theo tranh chuyện Tre ngà.
B- Đồ dùng dạy học:
- Bảng ôn tập.
- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng & truyện kể Tre ngà.
- Sưu tầm 1 số tranh ảnh, sách báo có âm & chữ đã học trong tuần để HS ôn tập.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Ôn tập:(26’)
3. Đọc từ ứng dụng(4’)
4. Tập viết từ ứng dụng(5’) 
1. Luyện đọc:(15’) 
2. Luyện viết:(10’)
3. Kể chuyện "Tre ngà".(5’)
4. Củng cố - dặn dò:(5’)
- Viết và đọc bài y - tr
- Đọc từ và câu ứng dụng.
a. Các chữ & âm vừa học.
+ Treo bảng ôn.
- Cho Hs lên chỉ chữ trong bảng ôn & đọc.
- Bây giờ cô đọc âm ai có thể lên chỉ chữ 
- Gv chỉ chữ.
- Cho Hs đọc lại các âm đã học.
b. Ghép chữ thành tiếng:
Gv nói: ở cột dọc ghi các chữ các em vừa học trong tuần, còn hàng ngang là các chữ các em đã học. Bây giờ các em hãy ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang và đọc.
VD: Ghép chữ ph với chữ o ta được pho; đọc là pho.
- Bây giờ các em hãy chú ý vào bảng 2.
? Bảng 2 ghi những gì nhỉ ?
- Y/c Hs ghép các từ ở cột dọc & Các dấu ở dòng ngang bảng 2.
- Ghi bảng từ ứng dụng.
- Giải thích một số từ.
Y/c Hs đọc từ ứng dụng.
- Gv chỉnh sửa, phát âm cho Hs.
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết.
- Gv nhận xét & sửa lỗi.
- Cho Hs viết từ: Tre ngà trong vở tập viết.
- Gv hướng dẫn 7 uấn nắn Hs yếu.
Tiết 2
- Y/c Hs ghép các tiếng: phố, nghe, giã, quê.
- Gọi 5 - 6 Hs đọc lại bảng ôn.
- Gv theo dõi, sửa lỗi phát âm cho những Hs sai.
+ Đọc câu ứng dụng.
- Gv treo tranh lên bảng.
? Tranh vẽ gì ?
- Giới thiệu câu ứng dụng & gt.
Nghề xẻ gỗ: người ta xẻ những cây gỗ to ra thành những cây gỗ mỏng
Nghề giã giò: giã cho thịt nhỏ ra để làm giò.
- Y/c Hs đọc lại câu ứng dụng.
- Gv theo dõi sửa lỗi & khuyến khích các 
em đọc tốt hơn.
- Cho Hs viết nối từ (quả nho) trong vở tập viết.
- Gv theo dõi uấn nắn thêm Hs yếu.
+ Gv kể chuyện 1 lần.
+ Gv kể lần 2 sử dụng tranh minh hoạ.
- Nêu y/c & giao việc.
- ? Hãy kể lại nội dung câu chuyện của bức tranh 1.
- Gv lần lượt hỏi như vậy với các tranh còn lại.
Tranh 2: Có người giao vua cần người đánh giặc.
Tranh 3: Chú nhận lời & lớn nhanh như thổi.
Tranh 4: Đủ nón sắt, gậy sắtchú đánh cho giặc chạy tan tác.
Tranh 5: Gậy sắt gãy, chú nhổ 1 bụi tre làm gậy chiến đấu. 
Tranh 6: Dẹp xong giặc chú bay về trời.
? Truyện nói lên điều gì ?
- Cho Hs đọc lại bài trên bảng lớp trong SGK.
+ Trò chơi: Thi viết tiếng có âm vừa học.
- Nx chung giờ học.
: - Ôn lại bài.
 - Xem trước bài 28.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: chú ý trí nhớ, cá trê.
- 1 số Hs.
- 1 vài em, lớp nhẩm theo.
- 1 vài em.
- 1 số em đọctheo que chỉ.
- Hs đọc ĐT.
- Từng cá nhân ghép sau đó đọc.
- Hs đọc ĐT sau khi đã ghép xong.
- Bảng 2 ghi dấu tranh.
- Hs ghép xong đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs đọc Cn, nhóm, lóp.
- Hs viết chữ trên không sau đó viết trên bảng con.
- Hs viết trong vở theo mẫu.
- Hs sử dụng bộ dồ dùng để ghép & đọc tiếng vừa ghép.
- Hs đọc Cn, ĐT.
- Hs quan sát tranh & Nx.
- Vẽ 2 người thợ đang xẻ gỗ & 1 người thợ giã giò.
- Hs đọc CN, nhóm, lớp.
- Hs tập viết trong vở theo mẫu.
- 1 số em dọc lại câu chuyện
- Hs thảo luận nội dung câu chuyện theo nhóm 4.
- Một em bé lên 3 tuổi vẫn chưa
- 1 vài Hs kể toàn truyện.
- Truyền thóng đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
- 1 số em đọc.
- Các nhóm cử đại diện lên thi.
- Hs nghe & ghi nhớ.
 ẹAẽO ẹệÙC GIA ẹèNH EM 
I. Muùc tieõu
Hoùc sinh hieồu : Treỷ em coự quyeàn coự gia ủỡnh , coự cha meù , ủửụùc cha meù yeõu thửụng chaờm soực .
Treỷ em coự boồn phaọn leó pheựp vaõng lụứi oõng baứ cha meù vaứ anh chũ .
Hoùc sinh bieỏt : Yeõu quyự gia ủỡnh cuỷa mỡnh . Yeõu thửụng , kớnh troùng , leó pheựp vụựi oõng baứ cha meù .
Quyự troùng nhửừng baùn bieỏt leó pheựp , vaõng lụứi oõng baứ cha meù .
II. Caực hoaùt ủoọng.
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1.Kieồm tra baứi cuừ (5’)
2 : Hoùc sinh keồ veà gia ủỡnh mỡnh (9’)
4.Keồ laùi noọi dung tranh baứi taọp 2(8’)
5.Chụi ủoựng vai theo tỡnh huoỏng trong tranh.(8’)
6. Cuỷng coỏ - daởn doứ(5’)
Vỡ sao em phaỷi giửừ gỡn saựch vụỷ , ủoà duứng ht ?
Kieồm tra laùi saựch vụỷ , ủoà duứng ht cuỷa moọt soỏ em chửa toỏt trong tuaàn trửụực 
Nhaọn xeựt baứi cuừ , KTCBBM.
Cho hoùc sinh sinh hoaùt theo nhoựm nhoỷ 4 baùn , hoùc sinh keồ veà gia ủỡnh mỡnh .
+ Gia ủỡnh em coự maỏy ngửụứi ?
+ Boỏ em laứm gỡ ? Meù em laứm gỡ ?
+ Anh chũ em bao nhieõu tuoồi ? laứm gỡ ? 
ẹoỏi vụựi hoùc sinh coự hoaứn caỷnh khoự khaờn , Giaựo vieõn hửụựng daón Hoùc sinh caỷm thoõng , chia seỷ vụựi baùn.
Cho moọt vaứi em keồ trửụực lụựp .
* Giaựo vieõn keỏt luaọn : Chuựng ta ai cuừng coự moọt gia ủỡnh .
Chia nhoựm quan saựt tranh theo phaõn coõng cuỷa Giaựo vieõn. 
T1 : Boỏ meù ủang hửụựng daón con hoùc baứi .
T2 : Boỏ meù ủửa con chụi ủu quay ụỷ coõng vieõn .
T3 : moọt gia ủỡnh ủang sum hoùp beõn maõm cụm .
T4 : moọt baùn trong toồ baựn baựo ‘ Xa meù ’ủang baựn baựo treõn ủửụứng phoỏ .
Caõu hoỷi thaỷo luaọn : 
+Baùn nhoỷ trong tranh naứo ủửụùc soỏng haùnh phuực vụựi gia ủỡnh ?
+Baùn nhoỷ trong tranh naứo phaỷi soỏng xa cha meù?Vỡ sao ? 
+Em caỷm thaỏy theỏ naứo khi ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh coự boỏ meù, anh chũ em ủaày ủuỷ ?
* Giaựo vieõn Keỏt luaọn :Caực em thaọt haùnh phuực , sung sửụựng khi ủửụùc soỏng vụựi gia ủỡnh . Chuựng ta caàn caỷm thoõng , chia seỷ vụựi caực baùn thieọt thoứi , khoõng ủửụùc soỏng chung vụựi gia ủỡnh.
-Giaựo vieõn phaõn nhoựm quan saựt tỡm hieồu noọi dung tranh cuỷa nhoựm mỡnh.
 -Giaựo vieõn cho ủaùi dieọn cuỷa caực nhoựm leõn ủoựng vai theo tỡnh huoỏng .
 -Giaựo vieõn toồng keỏt caựch ửựng xửỷ cho tửứng tranh .
T1 : Noựi “ Vaõng aù !” vaứ thửùc hieọn ủuựng lụứi meù daởn.
T2 : Chaứo baứ vaứ cha meù khi ủi hoùc veà .
T3 : Xin pheựp baứ ủi chụi .
T4 : Nhaọn quaứ baống 2 tay vaứ noựi lụứi caỷm ụn . 
* Giaựo vieõn keỏt luaọn : ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh vụựi sửù yeõu thửụng , chaờm soực cuỷa boỏ meù . Caực em phaỷi coự boồn phaọn kớnh troùng , leó pheựp , vaõng lụứi oõng baứ , cha meù . 
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc .
- Hửụựng daón hoùc baứi ụỷ nhaứ
- Hs thaỷo luaọn nhoựm , laàn lửụùt tửứng em keồ cho baùn nghe veà gia ủỡnh cuỷa mỡnh .
Hs thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung bửực tranh :
Baùn trong tranh 1, 2,3 .
Baùn trong tranh 4 . Vỡ coứn beự maứ baùn ủaừ phaỷi kieỏm soỏng baống ngheà baựn baựo , khoõng coự ai nuoõi baùn aỏy . 
- Em raỏt sung sửụựng , haùnh phuực.
Hs thaỷo luaọn noọi dung tranh , choùn caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp , phaõn vai trong nhoựm .
Hs nhaọn xeựt , boồ sung yự kieỏn .
 _______________________
Thứ ba ngày 06 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt Ôn tập âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu.
- HS đọc viết được các chữ ghi âm đã học.
- Đọc đúng các tiếng từ đã học ghép với các dấu thanh.
- Rèn kỹ năng đọc viết cho HS .
II. Các họat động.
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Ôn tập âm và các chữ ghi âm(30’)
luyện đọc(15’)
luyện viết(10’)
Luyện nói(5”)
Củng cố dặn dò(5’)
? Em đã được học các chữ ghi âm nào?
Ghi bảng.
e b ê v l h o ô c 
a i n m d đ t th
u ư x ch s r k kh
g gh p ph nh q qu
gi ng ngh y tr.
? Những chữ ghi âm nào ghi bằng 2 con chữ?
? Chữ ghi âm nào gồm 2 con chữ?
- Phân biệt sự giống và khác nhau?
Gv đọc âm.
Nhận xét.
Ghi 1 số từ ứng dụng.
Nhận xét.
Tiết 2
- Nhận xét.
- Chọn 1 số từ ứng dụng đọc cho Hs nghe và viết.
- Quan sát uốn nắn.
hướng dẫn Hs thi kể lại các chuyện đã học.
Nhận xét.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học bài ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
Hs trả lời.
Bạn khác bổ xung.
Trả lời.
Nhắc lại.
Hs chỉ chữ.
Tự chỉ và đọc.
Đọc.
(cá nhân, nhóm)
Đọc lại bài tiết 1.
(cá nhân, nhóm)
Viết vào vở.
kể tiếp nối.
Nhận xét.
 Toán Kiểm tra
I. Mục tiêu.
- kiểm tra kết quả học tập của học sinh về.
+ nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 – 10.
+ nhận biết thứ tự các số trong phạm vi 10.
+ nhận biết được hình vuông, tròn ,tam giác.
II. Các hoạt động.
1. Đề bài.
Bài 1. Số?
 >
Bài 2. Số? 
1
2
4
6
3
8
5
Bài 3 . Viết các số 5, 2, 1, 8, 4
 a, Theo thứ tự từ lớn đến bé.
 b, Theo thứ tự từ bé đến lớn. 
Bài 4. Số?
Có  hình vuông ?
Có .hình tam giác? 
2. biểu điểm.
Bài 1.(2đ) Mỗi ô điền đúng cho 0,5đ.
Bài 2.(3đ) Viết đúng 1 số cho 0,25đ.
Bài 3.(3đ) Viết đúng 1 phần cho 1,5đ.
Bài 4(2đ) Viết dúng 1 phần cho 1đ.
3. phát bài cho Hs làm
4. Thu bài chấm.
5. Nhận xét giờ kiểm tra.
 ______________________________________ 
Tự nhiên xã hội Thực hành đánh răng rửa mặt 
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm được các thao tác đánh răng, rửa mặt đúng cách.
2. Kỹ năng: - Biết đánh răng, rửa mặt đúng cách.
3. Giáo dục:
- Có thói quen đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
B- Chuẩn bị:
+ Học sinh: Bàn chải, cốc, khăn mặt.
+ Giáo viên: Mô hình hàm răng, bàn chải, kem đấnh răng trẻ em, chậu rửa mặt, nước sạch.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Giới thiệu bài: (5’)
3. Thực hành đánh răng.(10’)
- Mục đích: Hs biết đánh răng đúng cách.
4. Thực hành rửa mặt.(10’)
+ Mục đích: Hs biết rửa mặt đúng cách.
4. Củng cố - dặn dò:(5’)
? Hãy kể những việc em làm hàng ngày để chăm sóc & bảo vệ răng ?
- Nêu Nx sau KT
- Cho cả lớp hát bài "Mẹ mua cho em bàn chải xinh".
? Các em thấy em bé trong bài hát tự làm gì ?
Nhưng đánh răng rửa mặt đúng cách mới là tốt. Hôm nay cô trò mình thực hành đánh răng, rửa mặt.
+ Cách làm: - Đưa mô hình hàm răng cho Hs quan sát.
Y/c Hs lên bảng chỉ vào mô hình hàm răng và nói rõ đâu là:
Mặt trong của răng ?
Mặt ngoài của răng ?
 Mặt nhai của răng ?
- Trước khi đánh răng em phải làm gì ?
- Hàng ngày em trải răng NTN ?
- Gv quan sát rồi làm mẫu.
+ Chuẩn bị cốc nước sạch.
+ Lấy kem đánh răng vào bàn chải..
+ Chải theo hướng từ trên xuống, từ dưới lên.
+ Lần lượt chải mặt mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng.
+ Súc ... c.
: - Học lại bài.
 - Xem trước bài 30.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: Tre ngà, nhà ga, quả nho.
- 2 -> 3 Hs đọc.
- Hs đọc theo Gv (ia).
- Vần ia có âm i đứng trước, âm a đứng sau.
- Giống: đều có i.
ạ: ia có thêm a.
- Cả lớp phát âm.
- i - a - ia.
- Hs đánh vần (CN, nhóm, lớp).
- Hs sử dụng bộ đồ dùng & gài: ia, tía.
- Tiếng tía có âm t đứng trước vần ia đứng sau. Dấu (') trên i.
- Tờ - ia - tia - sắc - tía.
- Hs đánh vần (CN, nhóm, lớp).
- Lá tía tô.
- Hs đọc trơn (CN, nhóm, lớp).
- Hs tô chữ trên không sau đó viết lên bảng con.
- Hs đọc nhẩm.
- 3 Hs đọc từ ứng dụng.
- Hs đọc (Cn, nhóm, lớp).
- Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs quan sát tranh & Nx.
-  1 bạn nhỏ nhổ cỏ, 1 chị đang tỉa lá.
- Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
- Phải ngắt hơi.
- 1 số Hs đọc.
- Nét nối giữa các con chữ, vị trí đặt dấu.
- Hs viết vào vở theo HD.
- Nhóm tưởng điều khiển
- 1 số Hs đọc.
- Hs thảo luận nhóm 2 & nói cho nhau nghe về chủ đề hôm nay.
- Hs thi chơi theo tổ.
- Hs đọc nối tiếp (vài em).
- Hs nghe & ghi nhớ.
Toán Luyện tập
A- Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ (BT 4,5) ; bảng phụ.
- Hộp đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Hướng dẫn Hs làm BT:(25’)
Bài 1:Số/
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính
Bài 2: Tính.
- Củng cố cách thực hiện phép tính = cột dọc.
Bài 3: Số/
- Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3.
Bài 4: Tính ?
- Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3.
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
3. Củng cố - dặn dò:
- KT đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
- 3 Hs lên bảng làm tính cộng.
- Nx sau KT.
- Bài y/c gì ?
- HD & giao việc.
- Cho Hs nêu y/c bài toán.
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, sửa sai.
- Bài 3 em phải làm gì ?
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
- Nghỉ giải lao giữa tiết
? Bài y/c gì ?
- HD Hs nhìn vào tranh rồi viết KT phép tính.
- Gv Nx, cho điểm.
a. Y/c Hs nhìn vào hình vẽ & nêu đề toán.
- Y/c Hs viết dấu vào phép tính.
b. Cách làm tương tự.
- Gv Nx, cho điểm.
Trò chơi: Gài phép tính phù hợp theo hình vẽ.
- Nx chung giờ học.
: Làm BT trong vở (VBT).
- 1 số Hs đọc.
- 1 + 1
 2 + 1
 1 + 2
- Quan sát tranh rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
- Hs làm bài trong sách; 2 Hs lên bảng làm.
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Hs nêu cách làm bài.
- Hs làm bảng con.
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 2 3 3
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Hs làm & đổi vở KT chéo.
- 3 Hs lên bảng làm.
- Tính KT của phép tính.
- Hs làm bài, đổi vở KT chéo.
- 3 Hs lên bảng chữa.
- Lan có 1 quả bóng, Huy có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?
1 + 2 + = 3
- Hs nêu đề toán & ghi phép tính 
1 + 1 = 2.
Hát Tìm bạn thân( tiếp)
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học hát lời 2 của bài "Tìm bạn thân".
 - Ôn lại cả lời 1 và lời 2 của bài.
 - Tập 1 vài động tác phụ hoạ.
2. Kỹ năng: 
 - Hs hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2.
 - Hs thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
3. Giáo dục: Yêu thích môn học.
B- Giáo viên chuẩn bị:
 - Hát chuẩn xác lời ca.
 - Một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
C- Các hoạt động day - học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1.Daùy haựt lụứi 2 baứi “Tỡm baùn thaõn”(15’)
2.Daùy haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoùa.
3. Cuỷng coỏ- Daởn doứ:(5’)
_ Mụỷ maựy
_ Nghe haựt maóu: 
_ Daùy ủoùc ủoàng thanh lụứi 2 roài haựt laùi lụứi 1.
 + Daùy ủoùc tửứng caõu theo tieỏt taỏu vaứ goừ 
 + Neỏu HS phaựt aõm sai, GV caàn sửỷa kũp thụứi. 
_ Daùy haựt tửứng caõu cuỷa lụứi 2 vaứ noỏi caực caõu haựt nhử caựch daùy lụứi 1.
+GV haựt maóu tửứng caõu roài baột gioùng cho HS 
+Noỏi caực caõu haựt trong quaự trỡnh daùy theo loỏi moực xớch. 
_ GV caàn chuự yự caựch phaựt aõm cuỷa caực em.
a) Thửùc hieọn caực ủoọng taực sau:
* GV hửụựng daón vaứ laứm maóu:
_ Nhuựn chaõn theo phaựch: Moói phaựch coự 1 laàn nhuựn chaõn.
ẹoọng taực nhuựn chaõn thửùc hieọn suoỏt caỷ baứi ca, phoỏi hụùp vụựi ủoọng taực tay vaứ ủoọng taực thaõn mỡnh.
_ Vaóy tay goùi baùn:
_ Voứng tay leõn cao:
_ Quay troứn:
Thửùc hieọn tửụng tửù cho laàn haựt lụứi 2.
_ GV haựt maóu laùi 1 laàn caỷ baứi hoaởc cho nghe baờng caựt xeựt
 _ Taọp haựt vaứ goừ ủeọm theo phaựch.
 _ Chuaồn bũ: Hoùc haựt “Lớ caõy xanh”.
_Nghe qua baờng, GV haựt maóu.
_ HS ủoùc ủoàng thanh theo lụứi GV
+ ẹoùc tửứng caõu theo tieỏt taỏu:
Roài tung taờng ta ủi beõn nhau
Baùn thaõn yeõu ta coứn ụỷ ủaõu
Tỡm ủeỏn ủaõy ta caàm tay
Muựa vui naứo
_ HS haựt theo vaứi ba lửụùt.
_ Chia thaứnh tửứng nhoựm, luaõn phieõn haựt cho ủeỏn khi thuoọc baứi
_ Cho HS haựt laùi caỷ baứi: haựt+ goừ ủeọm theo phaựch.
* HS thửùc hieọn caực ủoọng taực
_Nhuựn chaõn theo phaựch: phaựch maùnh nhuựn chaõn traựi, phaựch nheù nhuựn chaõn phaỷi.
_ Giụ tay veà phớa trửụực, vaóy baứn tay theo phaựch.
 + Tay traựi vụựi caõu: Naứo ai ngoan ai xinh ai tửụi.
 + ẹoồi sang tay phaỷi: Naứo ai yeõu nhửừng ngửụứi baùn thaõn
_Giụ hai tay leõn cao, 2 baứn tay naộm vaứo nhau, 2 caựnh tay taùo thaứnh voứng troứn. Nghieõng mỡnh sang traựi roài sang phaỷi tửụng ửựng vụựi ủoọng taực nhuựn chaõn theo phaựch. 
_Thửùc hieọn vụựi caõu: “Tỡm ủeỏn ủaõy ta caàm tay”.
- Tieỏp tuùc voứng tay treõn cao, phoỏi hụùp ủoọng taực chaõn ủeồ quay troứn taùi choó.
 Thửùc hieọn vụựi caõu: “Muựa vui naứo”.
_ Cho HS bieồn dieón trửụực lụựp vụựi caực hỡnh thửực: ủụn ca, toỏp ca, 
 _____________________________________
Thứ sáu ngày 10 tháng10 năm 2009.
Tập viết Cử tạ , thợ xẻ , chữ số
I. Mục tiêu.
- Hs nắm được cấu tạo, chiều cao cái chữ từ đó viết đúng cái từ :thợ sẻ , cử tạ, chữ số.
- Rèn kĩ năng viế đúng, đẹp, liền mạch.
II.Đồ dùng
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài.
III.Các hoạt động
Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ(5’)
2.Hướng dẫn HS viết(10’)
3.HS hực hành(15’)
4.Thu bài chấm và nhận xét(5’)
- Trả bài viết trước.
- Treo bảng phụ.
?Nêu cấu tạo tiếng cử?
 tạ?
 thợ?
 sẻ?
 chữ ?
 số?
- Hướng dẫn cách viết và viết mẫu.Lưu ý nét nối với dấu thanh.
- Quan sát uốn nắn.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
- Đọc nội dung bài viết.
c+ư?
t+a?
th+ơ?
s+e?
ch+ư?
s+ô?
- HS viết vở
Tập viết: nho khô, nghé ọ, chú ý.
A- Mục tiêu:
- Nắm được quy trình và cách viết các từ: nho khô, nghé ọ, chú ý.
- Biết viết đúng cỡ, liền nét & chia đều k/c.
- Biết viết đúng & đẹp các từ trên.
- Rèn thói quen cầm bút, ngồi viết đúng quy định.
- Có ý thức giữ vở sạch đẹp & viết chữ đúng đẹp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn các chữ của bài viết.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Quan sát mẫu & Nx.(5’)
3. Hướng dẫn và viết mẫu:
4. Hướng dẫn Hs tập viết vào vở:
5. Củng cố - dặn dò:
- Cho HG viết & đọc. cử tạ, thợ xẻ, chữ số).
- Gv nhận xét, sửa chữa & cho điểm.
- Nêu Nx sau KT.
- Treo chữ mẫu lên bảng.
- Y/c Hs nhận xét sau quan sát.
- Gv giải thích 1 số từ.
Nho khô: Quả nho đã được phơi khô.
Chú ý: Sự tập trung vào 1 việc gì đó.
- Gv lần lượt viết mẫu từng từ và nêu quy trình viết
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
- HD Hs viết từng từ theo mẫu chữ vào vở.
- Gv theo dõi, uốn nắn Hs yếu.
- Nhắc nhở Hs tư thế ngồi viết, cách viết liền nét.
- Chấm 1 số bài.
- Nêu nhận xét.
Trò chơi: Thi viết chữ đúng đẹp.
- Nx chung giờ học.
: - Luyện viết lại bài vào vở ô li.
Hs quan sát chữ mẫu.
- 1 số Hs đọc chữ.
- Hs nhận xét về số nét trong chữ, độ cao, rộng, khoảng cách giữa các chữ
- Hs tô chữ trên không sau đó luyện viết trên bảng con.
- Hs tập viết trong vở theo mẫu
- Các tổ cử đại diện lên chơi.
 Toán Phép cộng trong phạm vi 4
A- Mục tiêu:
Sau bài học, giúp Hs:
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
B- Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: 1 số mẫu vật, tranh vẽ như SGK phóng to.
Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4.
3. Luyện tập(15’)
Bài 1: Tính.
- Củng cố bảng cộng 4
Bài 2: tính
- Củng cố cách cộng theo cột dọc 
Bài 3: > < = ?
Bài 4:Viết phép tính thích hợp.
4. Củng cố dặn dò(5’)
- Cho 2 Hs lên bảng làm BT:
2 + 1 = , 1 + 1 = , 1 + 2 =
- Cho Hs đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3.
- Nêu Nx sau KT.
a. Giới thiệu phép cộng: 3 + 1 =4
- Gv gắn lên bảng 3 bông hoa và 1 bông hoa.
- Y/c Hs nêu bài toán & trả lời.
- Cho Hs nêu phép tính và đọc.
b. Giới thiệu phép cộng: 2 + 2 = 4
 1 + 3 = 4
(Tương tự như gt phép cộng: 3 + 1 = 4).
c. Cho Hs học thuộc bảng cộng vừa lập.
d. Cho Hs quan sát hình cuối cùng và nêu ra 2 bài toán.
- Y/c Hs nêu phép tính tương ứng với bài toán.
- Cho Hs Nx về Kq phép tính.
- Gv KL để rút ra: 3 + 1 = 1 + 3
Bài yêu cầu gì ?
- Cho Hs làm bảng con.
- Gv nhận xét, sửa sai.
- Hs & giao việc.
- Nhắc nhở Hs viết Kq cho thẳng cột.
- Nhìn vào bài em thấy phải làm gì ?
? Muốn điền đựơc dấu em phải làm gì ?
- Gv nhận xét, sửa sai.
Y/c Hs nêu bài toán theo tranh rồi viết phép tính phù hợp.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
- 3 Hs lên bảng.
- 1 vài em.
+ Có 3 bông hoa thêm 1 bông hoa. Hỏi tất cả có mấy bông hoa ?
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa. Tất cả có 4 bông hoa.
- 3 + 1 = 4
(Ba cộng một bằng bốn).
- Hs học thuộc bảng cộng. 
Bài 1: Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn ?
Bài 2: Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn, hỏi tất cả có mấy chấm tròn.
3 + 1 = 4
1 + 3 = 4
- Kết quả như nhau, vị trí của số 1 số 3 đã thay đổi.
- Tổ1 T2 T3.
 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- 3 Hs lên bảng chữa.
- Hs làm trong sách sau đó lên bảng chữa.
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- So sánh vế trái với vế phải rồi điền.
- Hs làm & nêu miệng Kq.
- 2 Hs lên bảng.
 Hs nêu đề toán & trả lời (1 số em).
 1 + 3 = 4

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 5.doc