Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19

Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc

- Luyện núi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 31 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1082Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Thứ hai ngày 10 tháng 1năm 2011
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 77 : ăc - õc 
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ăc, õc, mắc ỏo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ăc, õc, mắc ỏo, quả gấc 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : ăc - õc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài 76, viết bảng con : hạt thúc , bản nhạc
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ăc.
- Cho H cả lớp cài vần ăc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ăc, muốn cú tiếng mắc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng mắc.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng mắc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “mắc ỏo”.
- Gọi đỏnh vần tiếng mắc , đọc trơn từ mắc ỏo.
* Vần õc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ăc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng mắc.
- 1 H phõn tớch tiếng mắc
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 3,4 cõu về chủ đề: Ruộng bậc thang.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: Mười một , mười hai
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được cỏc cấu tạo cỏc số mười một , mười hai ; biết đọc , viết cỏc số đú ; bước đầu nhận biết số cú hai chữ số ; 11 (12) gồm 1 chục và 1 (2) đơn vị 
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS lờn bảng điền số vào vạch của tia số tia số 
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
a. Giới thiệu số 11
- GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 1 que tớnh nữa 
- 10 que tớnh thờm 1 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV ghi bảng: 11
- GV hỏi: 10 cũn gọi là mấy chục?
 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV giới thiệu cỏch viết: Số 11 gồm cú 2 chữ 1 viết liền nhau.
GV nhận xột sửa sai.
b. Giới thiệu số 12
 Cỏch làm tương tự số 11 
c. Thực hành
Bài 1: Điền số thớch hợp vào ụ trống
- Trước khi điền số vào ụ trống ta phải làm gỡ?
GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- HS, GV nhận xột.
Bài 2: Vẽ thờm chấm trũn( theo mẫu)
- GV treo bảng phụ và nờu yờu cầu
- Yờu cầu 1 hs khỏ giải thớch mẫu
GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- GV,HS nhận xột.
Bài 3 :Tụ màu vào 11 hỡnh tam giỏc và 12 hỡnh vuụng
- Yờu cầu HS đổi chộo vở kiểm tra lẫn nhau.
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học. 
*1 em đọc thuộc.
* Hs lấy 10 que tớnh, lấy thờm 1 que tớnh 
- số HS nhắc lại:10 que tớnh thờm 1 que tớnh là 11 que tớnh
- HS đọc số: mười một( cỏ nhõn, đồng thanh)
-Hs nhắc lại: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
- HS thực hành viết số 11 vào bảng con. 
* HS nờu yờu cầu
- HS tự làm bài. 
- Hs đọc kết quả của mỡnh.
* HS làm bài vào SGK toỏn. 
- 2 hs lờn bảng chữa bài.
* HS nờu yờu cầu 
- HS tự làm bài vào SGK toỏn.
2 Hs lờn bảng làm bài.
Buổi chiều :
 *********
GĐ BD tiếng việt : Bài 77 : ăc - õc
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ăc,õc
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt..
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 77.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 76.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền ăc hay õc.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền bậc thang hoặc miền nỳi hoặc khụ cạn.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết mặc ỏo: 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T Việt: Tiết 1: ăc - õc 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ăc,õc. Tìm đúng tiếng có chứa vần ăc,õc.
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 3,4 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần ăc,õc .
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2 Đọc Cõy bàng.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần ăc,õc có trong bài.
Bài 3: Viết : Mưa rắc bụi trờn cành
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 76 : uc - ưc
I. Mục tiêu:
- Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm.
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : uc - ưc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 77, viết bảng con : màu sắc, giấc ngủ
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần uc.
- Cho H cả lớp cài vần uc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần uc, muốn cú tiếng trục ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng trục.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng trục.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “cần trục”.
- Gọi đỏnh vần tiếng trục , đọc trơn từ cần trục.
* Vần ưc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 bục giảng bỳt mực
 thỳc giục tức cười
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng trục.
- 1 H phõn tớch tiếng trục
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2,4 cõu về chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất?.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: Mười ba , mười bốn , mười lăm 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15 gồm một chục và một số đơ ... o mẫu)
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
Bài 5: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm (HS khá giỏi)
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
* HS lờn bảng làm
GĐ-BD TVIệT Luyện viết: lọ mực, mỏy xỳc,cỳc vạn thọ. 
Chỳ gà vừa gỏy đỏnh thức mọi người
I. Mục tiêu:
-Viết được cỏc chữ lọ mực, mỏy xỳc,cỳc vạn thọ. Chỳ gà vừa gỏy đỏnh thức mọi người
 . kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc cỏc từ ở phần mục tiờu
3.Hướng dẫn viết	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
-GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con từng từ: lọ mực, mỏy xỳc,cỳc vạn thọ
-Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- HS đọc
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
Sinh hoạt : Nhận xét cuối tuần 	 
I.MỤC TIấU:
- Giỳp H nhận ra khuyết điểm của bản thõn, từ đú nờu ra hướng giải quyết phự hợp
- Rốn tớnh tự giỏc, mạnh dạn, tự tin
- Giỏo dục thần đoàn kết,hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn
II.CHUẨN BỊ:
- Cụng tỏc tuần
III.HOẠT ĐỘNG LấN LỚP:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức
- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài.
2. Nhận xét tình hình hoạt động tuần 19:
*Ưu điểm:
- Đa số các em thực hiện các hoạt động tốt. Trang phục đúng quy định.Vệ sinh cá nhân khá sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhiều em có ý thức học và làm bài trớc khi đến lớp. Trong giờ học sôi nổi xây dựng bài.
- Tham gia các hoạt động đầu buổi, giữa buổi nhanh nhẹn, có chất lượng.
*Nhược điểm:
-Một số em ý thức tự giác cha cao, còn lời học, chữ viết xấu, cẩu thả.
3. Kế hoạch tuần 20.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Giáo dục cho HS ý thức tự giác kỉ luật trong mọi hoạt động.
* Cả lớp hát một bài. 
- Lớp trởng nhận xét hoạt động trong tuần của lớp.
- Lắng nghe GV nhận xét và có ý kiến bổ sung.
- Nghe GV phổ biến để thực hiện.
Thủ công : Gấp mũ ca lụ ( tiết 1)
I.MỤC TIấU 
- HS biết gấp mũ ca lụ bằng giấy.
- HS gấp được mũ ca lụ bằng giấy.Cỏc nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: mũ ca lụ bằng giấy, cỏc bước gấp mũ.
- HS: Giấy màu, vở thủ cụng
III.HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ
- Kiểm tra đồ dựng học tập của học sinh,nhận xột. Học sinh đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài học – Ghi đề bài.
b) Hoạt động chớnh 
Hoạt động 1: GV hướng dẫn hs quan sỏt và nhận xột
- GV cho 1 hs đội chiếc mũ ca lụ mẫu 
- Yờu cầu hs quan sỏt, nhận xột về hỡnh dỏng và nờu tỏc dụng của mũ ca lụ.
Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
 -GV hướng dẫn cỏc thao tỏc gấp mũ ca lụ. 
- GV hướng dẫn cỏch tạo tờ giấy hỡnh vuụng.
- Gấp đụi hỡnh vuụng theo đường chộo mặt màu ra ngoài được hỡnh 3.
- Gấp đụi hỡnh 3 để lấy đường dấu giữa, gấp 1 phần cạnh bờn phải vào sao cho đầu cạnh chạm vào đường dấu giữa( hỡnh 4).
 Lật mặt sau hỡnh 4 và gấp tương tự được hỡnh 5.
- Gấp 1 lớp giấy phần dưới của hỡnh 5 lờn sao cho sỏt với cạnh bờn vừa mới gấp như hỡnh 6. Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lờn được hỡnh 8.
- Lật hỡnh 8 ra mặt sau, cũng gấp tương tự được mũ ca lụ.
- GV thực hiện lại yờu cầu hs cựng thực hành gấp mũ.
GV quan sỏt giỳp đỡ hs chưa nắm được cỏch làm.
* Tổ chức thi gấp theo nhúm.
3. Nhận xột – Đỏnh giỏ.
Hoạt động nối tiếp: Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau thực hành.
-HS đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
-Hs quan sỏt, nhận xột
-HS quan sỏt từng bước gấp.
-Hs thực hành gấp mũ ca lụ trờn tờ giấy vở hs hỡnh vuụng.
-Hs làm theo nhúm bàn thời gian 5’
Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011
 THỂ DỤC: Bài thể dục - Trũ chơi vận động
I. MỤC TIấU 
- Bước đầu biết cỏch thực hiện 2 động tỏc: Vươn thở và tay của bài thể dục phỏt triển chung.
- Biết cỏch chơi và tham gia chơi được. 
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1 cũi, kẻ ụ cho trũ chơi. 
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu bài học.
- Yờu cầu hs chạy nhẹ nhàng sau đú chuyển thành đi thường theo vũng trũn và hớt thở sõu.
2. Phần cơ bản
- Học động tỏc vươn thở:
 GV nờu tờn động tỏc và làm mẫu kết hợp giải thớch
 GV hụ yờu cầu hs tự tập. 
Gọi vài hs tập trước lớp. GV nhận xột.
- Học động tỏc tay: Cỏch làm tương tự
- ễn kết hợp 2 động tỏc: Vươn thở, tay
 HS tập lại 2 động tỏc 1 lần.
 Chia nhúm luyện tập
 Cỏc nhúm thi với nhau 
- Trũ chơi: “Nhảy ụ tiếp sức”
 GV nờu tờn trũ chơi và nhắc lại cỏch chơi
 HS chơi thử, sau đú chơi chớnh thức.
3. Phần kết thỳc
- HS đứng vỗ tay hỏt.
- GV hệ thống bài và nhận xột tiết học.
- Về ụn 2 động tỏc vừa học.
-HS lắng nghe 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 LT
 theo một hàng dọc
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 HS bắt chước tập theo
GV quan sỏt sửa sai.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
TUẦN 19
(Từ ngày 10 / 1 / 2011 đến ngày 14 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 77: T1: ăc-õc
T2:Luyện tập
Mười một, mười hai
Lễ phộp, võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 77: ăc,õc
Tiết 1: ăc, õc
Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 78: T1:uc-ưc
T2: Luyện tập
13,14,15
Gấp mũ ca lụ
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Tiết 1
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 79:T1: ục-uục
T2:Luyện tập
16,17,18,19
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Luyện viết số: 16,17,18,19
Bài 79:ục,uục
Tiết 2: uc,ưc,ục
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 80: T1: iờc-ươc
T2: Luyện tập
Hai mươi,hai chục
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Tập viết: tuốt lỳa,hạt thúc...
Tập viết: con ốc,đụi guốc,cỏ diếc...
Cuộc sống xung quanh
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: iờc,uục, ươc
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 20
(Từ ngày 17 / 1 / 2011 đến ngày 21 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Lễ phộp, võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài thể dục
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Gấp mũ ca lụ
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 82: ich,ờch
Tiết 1
Tiết 1: ach,ich,ờch
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 83:T1: ễn tập
 T2:ễn tập
Phộp trừ dạng 17 - 3
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Phộp cộng
Bài 83: ễn tập
Luyện viết:Về đớch,thỏc nước, chỳc mừng.Cụng chỳa bật cười và chàng ngốc lấy được nàng.
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 84: T1: op -ap
T2: Luyện tập
Luyện tập
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Bài 85: T1: ăp -õp
T2: Luyện tập
 An toàn trờn đường đi học
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 2: ap,ăp,õp
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 21
(Từ ngày 24 / 1 / 2011 đến ngày 28 / 1 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 86: T1: ụp - ơp
T2:Luyện tập
Phộp trừ dạng 17 - 7
Em và cỏc bạn
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 86: ụp,ơp
Tiết 3( Tuần 20)
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 87: T1:ep - ờp
T2: Luyện tập
Luyện tập
ễn tập chương II:Kĩ thuật gấp hỡnh
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 87: ep, ờp
Tiết 1
Tiết 1: ep,ờp
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 88:T1: ip - up
 T2: Luyện tập
Luyện tập chung
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Phộp cộng - phộp trừ
Bài 88: ip,up
Tiết 2: ip,up
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 89: T1: iờp -ươp
T2: Luyện tập
Bài toỏn cú lời văn
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Tập viết: bập bờnh,lợp nhà...
Tập viết: sỏch giỏo khoa,hớ hoỏy...
ễn tập: Xó hội
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: iờp,ươp
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần
TUẦN 22
(Từ ngày / 2 / 2011 đến ngày / 2 /2011 )
Thứ
Tiết
Phõn mụn
Nội dung bài dạy
2
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Đạo đức
Bài 90: T1: ễn tập
T2: ễn tập
Giải toỏn cú lời văn
Em và cỏc bạn
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
ễL Thể dục
Bài 90:ễn tập
Luyện đọc viết cỏc vần kết thỳc bởi p
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
3
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Thủ cụng
Bài 91: T1: oa - oe
T2: Luyện tập
Xăng-ti-một.Đo độ dài
Cỏch sử dụng bỳt chỡ, thước, kộo
1
2
3
GĐ-BD T Việt
TH Toỏn
GĐ-BD TViệt
Bài 91:oa,oe
Tiết 1
Tiết 1: oa,oe
4
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Âm nhạc
Bài 92:T1: oai - oay
T2: Luyện tập
Luyện tập
1
2
3
GĐ-BD Toỏn
GĐ-BD T Việt
TH T Việt
Giải toỏn cú lời văn
Bài 92: oai,oay
Tiết 2: oai,oay
5
1
2
3
4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toỏn
Mĩ thuật
Bài 93: T1: oan - oăn
T2: Luyện tập
Luyện tập
6
1
2
3
4
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN-XH
Bài thể dục.Trũ chơi vận động
Bài 94: T1: oang - oăng
T2: Luyện tập
Cõy rau
1
2
3
4
TH T Việt
TH Toỏn
ễL NT
SHTT
Tiết 3: oan, oăn; oang,oăng
Tiết 2
Nhận xột cuối tuần

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 19(1).doc