Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 24 năm 2011

Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 24 năm 2011

I. MỤC TIấU

 - Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyên ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện

 -KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 27 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 953Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 24 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011
Buổi sáng :
 ***********
Tiếng việt BÀI 100: uân – uyên
I. MỤC TIấU 
 - Đọc được: uõn, uyờn, mựa xuõn, búng chuyờn ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 - Viết được: uõn, uyờn, mựa xuõn, búng chuyền.
 - Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề: Em thớch đọc truyện
 -KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Tiết 1 : uân – uyên
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 99, viết bảng con : thuở xưa - huơ tay- huơ vũi 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : uân
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần uân.
- Cho H cả lớp cài vần uân.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần uân , muốn cú tiếng xuân ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xuân 
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xuân .
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “mùa xuân”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xuân, đọc trơn từ mùa xuân 
 * Vần uyên : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò :
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uân .
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xuân .
- 1 H phõn tớch tiếng xuân.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
- GV HD quan sỏt tranh vẽ, giúi thiệu chủ đề luyện núi: Em thớch đọc truyện
+ Trong tranh vẽ gỡ ?
- GV nhận xột và nờu cõu hỏi cho HS luyện núi
 - Cỏc em cú thớch đọc truyện khụng ?
- Hóy kể tờn một số truyện mà em biết ?
- Hóy kể tờn một truyện mà em thớch nhất ?
-Cỏc em lần lượt kể theo nội dung từng tranh. 
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN Luyện tập
I. MỤC TIấU
 - Biết đọc, viết, so sỏnh cỏc số trũn chục.
 - Bước đầu nhận biết cấu tạo số trũn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bộ thực hành toỏn lớp 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ	Văn nghệ 1. Kiểm tra bài cũ	
- GV đọc cỏc số bất kỡ cho 3 HS viết bảng lớp , HS cũn lại viết vào bảng con. 
- GV nhận xột ,chấm điểm
2. Bài mới : Giới thiệu bài .
- GV giới thiệu và ghi tờn bài cho HS nhắc lại Bài 1: Gọi 1 - 2 em nờu yờu cầu của bài tập
+ Muốn nối đỳng số em cần làm gỡ ?
- GV gọi 1 em lờn bảng làm – cũn lại làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV nhận xột – sửa chữa
Bài 2: Bài này yờu cầu gỡ ?
+ Số 40 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- GV gọi HS lờn bảng làm bài.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV nhận xột – sửa chữa
 Bài 3:
- GV gọi 2 em nờu yờu cầu của bài tập
+ Muốn khoanh vào số bộ nhất và số lớn nhất ta làm gỡ ?
- GV cho HS nờu miệng số cần khoanh và giải thớch vỡ sao lại khoanh vào số đú 	
- GV nhận xột – sửa chữa
Bài 4: 
- HS nờu yờu cầu của bài tập	
+ Để viết cỏc số đó cho theo đỳng thứ tự ta cần làm gỡ ? 
- GV gọi HS lờn bảng làm bài .
-GV cựng HS nhận xột – sửa chữa
3. Củng cố, dặn dũ
Giáo viên nhận xét giờ học
- HS cả lớp viết bảng con :40 ,20, 30, 90
- HS nghe và nhắc lại tờn bài
*Bài 1: Nối (theo mẫu )
- HS cần đọc số cho đỳng vối với số đó cho .
*2 em nờu yờu cầu bài tập
- Gồm 4 chục và 0 đơn vị
- 3 em lờn bảng làm bài – cả lớp làm vào vở.
* HS so sỏnh cỏc số đó cho với nhau. 
a. Khoanh vào số bộ nhất:
20
70 , 40, 50, 30
b. Khoanh vào số lớn nhất
90
10, 80, 60, 70
*HS : cần so sỏnh cỏc chữ số ở hàng chục.
a. Viết cỏc số theo thứ tự từ bộ đến lớn: 
- 2 HS làm bài trờn bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.
+ HS : so sỏnh cỏc số đú với nhau .
- HS nghe.
Buổi chiều:
 ***********
GĐ BD tiếng việt Bài 100 : uân – uyên
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần uân, uyên.
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt..
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 99.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 94.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2 Điền uân hay uyên.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3 Điền câu chuyện hoặc bổ ích hoặc đọc truyện .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4 Viết tuần lễ,kể chuyện : 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò 
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T Việt Tiết 1 : uân – uyên
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần uân-uyên. Tìm đúng tiếng có chứa vần uân-uyên. Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 40,41 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần uân-uyên
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2 Nối. 
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 3 Đọc bài : Chỳ mèo đi học.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
Bài 4 Viết : Hoa kể chuyện mùa xuân .
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
************************************************************************
Thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011
Buổi sáng :
 ***********
Tiếng việt BÀI 101 uât – uyêt 
I. MỤC TIấU 
- Đọc được: uõt, uyờt, sản xuất, duyệt binh ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uõt, uyờt, sản xuất, duyệt binh.
- Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp.
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết 1 : uõt, uyờt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 95, viết bảng con : Tuần lễ , chim khuyờn ,kể chuyện 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới 
HĐ1: Nhận diện vần : uât
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần uât.
- Cho H cả lớp cài vần uât.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần uât muốn cú tiếng xuất ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xuất.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xuất .
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “sản xuất”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xuất,, đọc trơn từ sản xuất
 * Vần uyêt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uât..
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xuất 
- 1 H phõn tớch tiếng xuất.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp 
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, t thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
- GV HD quan sỏt tranh vẽ, giúi thiệu chủ đề luyện núi: Đất nước ta tuyệt đẹp.
- GV gợi ý cõu hỏi, giỳp học sinh luyện núi từ 2, 4 cõu.
+ Em hóy kể tờn cảnh đẹp mà em biết ?
+ Em đó được đi chơi ở cảnh đẹp nào chưa ?
* Củng cố - Dặn dò
 ... ừ 0 bằng 0 viết 0
 20 * 5 trừ 2 bằng 3 viết 3 
 30 
- 50 – 20 = 30	
*Bài 1 Tớnh :
- 3 em lờn bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.
 	60 	 -	 -
 *Tớnh nhẩm:
+ 5 chục trừ 3 chục bằng 2 chục 
- HS nờu kết quả
* Túm tắt
 Cú : 30 cỏi kẹo
 Cho thờm : 10 cỏi kẹo
 Cú tất cả : . . . cỏi kẹo?
+ Tớnh cộng 
* Điền dấu >, < ,= 
1 em lờn bảng làm bài cả lớp quan sỏt.
+ Thực hiện tớnh 
50 -10 > 20 40 - 10 < 40
 30 = 50 -20
TẬP VIẾT: hoà bình, hí hoáy, khoẻ khoắn ỏo choàng,
 kế hoạch, mới toanh. 
I. Mục tiêu:
- Viết đỳng cỏc chữ: hoà bỡnh, hớ hoỏy, khoẻ khoắn,... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập một
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi H lờn bảng viết : viờn gạch,kờnh rạch,sạch sẽ,vở kịch.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
HĐ2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: hũa bỡnh, quả xoài,hớ hoỏy,khỏe khoắn,ỏo choàng,kế hoạch, mới toanh. 
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
Tập viết: tàu thủy,trăng khuya,tuần lễ, 
 huõn chương , lời khuyờn,nghệ thuật,tuyệt đẹp.
 I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: tàu thủy,trăng khuya,tuần lễ, huõn chương ,lời khuyờn,nghệ thuật,tuyệt đẹp.
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù,
 daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi H lờn bảng viết : đụi guốc, rước đốn.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
HĐ2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: tàu thủy,trăng khuya,tuần lễ, huõn chương ,lời khuyờn,nghệ thuật,tuyệt đẹp.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
* H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
TỰ NHIấN XÃ HỘI CÂY gỗ
I. MỤC TIấU 
- HS kể ủửụùc tên vaứ neõu lụùi ớch cuỷa moọt soỏ caõy goó.
- Chổ ủửụùc reó, thaõn, laự, hoa cuỷa caõy goó.
- HS ý thức bảo vệ cõy cối, khụng bẻ cành ngắt lỏ.
 *GDKNS: KN kiờn định: từ chối lời rủ rờ bẻ cành, ngắt lỏ.
+KN phờ phỏn hành vi bẻ cành, ngắt lỏ.
+KN tỡm kiếm và xử lớ thụng tin về cõy số 4.
+Phỏt triển KN giao tiếp thụng qua tham gia cỏc hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
- Cỏc tranh minh họa bài học trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của giỏo viờn 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
- Cõy hoa gồm những bộ phận nào?
- Kể tờn 1 số loại cõy hoa mà em biết?
- GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Quan sỏt và thảo luận:
- GV yờu cầu HS quan sỏt, nhận xột cõy nào là cõy gỗ và phõn biệt cỏc bộ phận chớnh của cõy gỗ, phõn biệt được cõy gỗ và cõy hoa:
- Tờn cõy gỗ là gỡ ?
- Hóy kế cỏc bộ phận của cõy gỗ? 
- Cõy lấy gỗ cú đặc điểm gỡ khỏc với cõy hoa và cõy rau ?
- GV nhận xột và kết luận: 
 * Hoạt động 2 :Làm việc với SGK
- GV gọi HS đọc yờu cầu trong SGK GV hướng dẫn HS quan sỏt theo cặp.
- GV gọi HS trỡnh bày kết quả thảo luận: Đọc cõu hỏi và trả lời cõu hỏi .
+ Cõy gỗ được trồng ở đõu?
+ Hóy kể tờn một số cõy gỗ thường gặp ở địa phương?
+ Kể tờn cỏc đồ dựng được làm từ gỗ?
- GV nhận xột và kết luận: 
 * Hoạt động 2 : Trũ chơi 
- GV nờu tờn trũ chơi và hướng dẫn cỏch chơi rồi cho hai HS lờn chơi thử. 
- GV cho HS chơi thật theo nhúm 2, 
- GV làm trọng tài, tuyờn dương cặp HS chơi hay nhất.
3. Cũng cố dặn dũ:
 - GV nhận xột tiết học
- HS: rễ thõn, lỏ, hoa.
- Hoa mai, đào, huệ, cỳc, hoa mười giờ...
- HS quan sỏt và trả lời theo cõu hỏi của GV.
- HS: cõy phượng, cõy bàng, cõy bó đậu
Cõy đước, cõy vẹt. Cõy mắm.......
- HS quan sỏt trả lời.
- Cõy cú rễ, thõn, lỏ, hoa	
- Cõy gỗ thõn to, tỏn lỏ rộng
- HS lắng nghe
 HS thảo luận nhúm đụi và trỡnh bày
- Trong vườn, nơi cụng viờn, sõn trường, trong rừng.
- Cõy đước, cõy bạch đàn, cõy mắm, cõy vẹt.
- Bàn ghế, tủ, giường ,
* HS chơi: 
- Bạn tờn là gỡ?
+ Tụi tờn cõy bàng
- Bạn được trồng ở đõu?
+ Tụi được trồng ở sõn trường 
- Bạn cú ớch lợi gỡ?
+ Tụi che búng mỏt .
T - H T Việt Tiết 3: uynh - uych
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần uynh-uych . Tìm đúng tiếng có chứa vần uynh,uych 
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 43,44 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần uynh-uych
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2 Đọc bài . Chuyện của Cán Mai .
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
Bài 3 Viết: Đám trẻ chạy huỳnh huỵch .
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
- HS lắng nghe
- HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
Buổi chiều :
 ***********
TH toán Tiết 2
I. Mục tiêu
 - Biết đặt tớnh, làm tớnh, trừ nhẩm cỏc số trũn chục ; biết giải toỏn cú lời văn
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 46
Bài 1 : Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
- GV nhận xét chung
Bài 2 Tính nhẩm.
- Cho HS nờu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 
- 1 HS đọc bài toỏn
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4 : Nối (theo mẫu)
- Cho HS nờu yêu cầu bài
Bài 5: > < =
- Cho HS nờu yêu cầu bài
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1 HS lờn bảng làm
*1H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau
GĐ-BD TVIệT Luyện viết bài: thuyền nan, băng tuyết, duyệt binh, nghệ thuật. Ruộng bậc thang mềm mại trong mùa lúa chín
I. Mục tiêu
-Viết được cấc từ và câu: thuyền nan, băng tuyết, duyệt binh, nghệ thuật. Ruộng bậc thang mềm mại trong mùa lúa chín theo kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc bài ở phần mục tiờu
3.Hớng dẫn viết	
HĐ1: Hớng dẫn cách viết.
- GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con cỏc từ thuyền nan, băng tuyết, duyệt binh, nghệ thuật
- Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- HS đọc
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
sinh hoạt tập thể sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu 
 - ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn tụựi.
 - HS bieỏt nhaọn ra maởt maùnh vaứ maởt chửa maùnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi; coự yự thửực nhaọn xeựt, pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ.
 - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ.
II. lên lớp 
Hoaùt ủoọng Giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng Hoùc sinh
1.OÅn ủũnh toồ chửực.
* Yeõu caàu caỷ lụựp haựt baứi do caực em thớch 
2.Nhaọn xeựt chung tuaàn qua. 
* ẹaựnh giaự coõng taực tuaàn 24.
-Yeõu caàu lụựp trửụỷng baựo caựo tỡnh hỡnh chung caỷ lụựp .
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự chung hoaùt ủoọng tuaàn 24. Khen nhửừng em coự tinh thaàn hoùc taọp toỏt vaứ nhửừng em coự coỏ gaộng ủaựng keồ ủoàng thụứi nhaộc nhụỷ nhửừng em coứn vi phaùm 
-Nhaọn xeựt chung.
3.Keỏ hoaùch tuaàn 25.
- Thi ủua hoùc toỏt giửừa caực toồ vụựi nhau
-Tieỏp tuùc thi ủua chaờm soực caõy vaứ hoa theo khu vửùc 
* Haựt ủoàng thanh.
- Lụựp trửụỷng baựo caựo .
- Nghe , ruựt kinh nghieọm cho tuaàn sau .
* Caỷ lụựp theo doừi boồ sung yự kieỏn xaõy dửùng keỏ hoaùch tuaàn 25 

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 24(1).doc