Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 8

Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 8

Học Vần: Bài 30: ua- ưa

I- Mục tiêu:

- Hs đọc và viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ;từ và câu ứng dụng

- Viết được; ua, ưa,cua bể, ngựa gỗ

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Giữa trưa

II- Đồ dùng:

 Bộ ghép chữ.

III- Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 735Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8: Thứ 2, ngày 12 tháng 10 năm 2009
	Học Vần: 	Bài 30: ua- ưa
I- Mục tiêu:
- Hs đọc và viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ;từ và câu ứng dụng
- Viết được; ua, ưa,cua bể, ngựa gỗ
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Giữa trưa 
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- gọi hs đọc bài 29, nhận xét
- đọc theo y/c
2. bài mới:
- HĐ1: giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần ua:
a. nhận diện:
- Ghi vần ua lên bảng, y/c hs cho biết vần ua do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh ua với u?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần ua
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: ua, u- a- ua
- tập đánh vần
c. ghép tiếng: cua
- Hd hs ghép thêm âm c để được tiếng cua.
- ghép tiếng tía
- Ghi bảng tiếng cua rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: cờ- ua- cua= cua
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng cua.
Vần ưa: quy trình tương tự vần ưa
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.
- Hd hs viết chữ u, ư nối liền với chữ a, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ :nô đùa, xưa kia, tre nứa.
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc: chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết: cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 30 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói: cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần ua, ưa
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Luyện tập
I- Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3 và phạm vi 4.
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng
II- Đồ dùng:
 Sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Lồng vào bài luyện tập
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2: Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Tính
- Cho hs nêu y/c của bài
- nêu y/c
- Y/c hs làm vào bảng con 1 lần 2 phép tính
- làm bài theo y/c
-Gọi một số hs lên bảng chữa bài, n/x
=> cũng cố về cách làm tính và viết phép tính.
Bài 2: số ?( dòng 1)
- Cho hs nêu y/c và làm bài vào bảng con
- nêu y/c, làm bài
- Gọi 2 hs lên chữa bài
- Cho lớp n/x, kết luận chung
=> Cũng cố về ghi nhớ bảng cộng
Bài 3: Tính
- Y/c hs quan sát tranh nội dung bài 3 , nêu câu hỏi gợi ý: 
+ lần 1 có mấy con gà?
- quan sát tranh , trả lời
+ lần 2 có mấy con gà?
+ lần 3 có mấy con gà?
+ Cả 3 lần có mấy con gà?
=> kl chung, ghi bảng: 1+1+1=
- y/c hs thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- thực hiện, nêu kết quả
- kl, ghi kết quả: 3
- Tương tự y/c hs làm 2 phép tính còn lại vào vở
- làm và chữa bài theo y/c
- Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp n/x
- Kết luận chung, cũng cố
Bài 4: Viết phép tính thích hợp( dành cho hs khá giỏi)
- Y/c hs quan sát tranh sgk, tự ghi phép tính thích hợp vào vở
- quan sát, nêu bài toán
- gọi hs lên ghi phép tính trên bảng và cho biết vì sao lại ghi được phép tính như vậy?
- làm và chữa bài theo y/c
- Cũng cố chung toàn bài.
IV- Nhận xét giờ học:
 Chiều thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2009
Luyện Tiếng Việt : Ôn bài 30: ia, ua- ưa
I- Mục tiêu:
- Cũng cố, rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc, viết các tiếng có vần: ia, ua, ưa.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc cũng cố
- Y/c hs mở sgk luyện đọc theo bàn bài 29, 30
- đọc theo y/c
- Đi các bàn kiểm tra hs đọc, gọi một số hs yếu, tb đọc bài.
- đọc theo y/c
- Cho cả lớp đọc đồng thanh
- đọc cả lớp
HĐ2: Cho hs làm bài tập 
- đọc y/c và làm bài
Bài 1: nối
- gọi hs khá đọc y/c của bài và các từ, tiếng đã cho, lớp đọc thầm
- đọc theo y/c
- y/c hs làm bài 1
- làm bài1
- Gọi 1 hs lên bảng chữa bài, lớp n/x
- chữa bài, n/x
- Kết luận chung, cho hs đọc các câu nối được.
- đọc theo /c
Bài 2: Điền: ua hay ưa?
- cho hs quan sát tranh, n/x tranh vẽ gì?
- quan sát, n/x
- nêu y/c của bài và làm bài
- làm bài 2
- gọi 3 hs lên chữa bài
- cho hs n/x, kết luận, đọc từ đã điền xong
- đọc theo y/c
Bài 3: viết
- cho hs đọc từ cần viết rồi viết bài
- đọc, viết bài 3
- Chấm một số bài, n/x
Tiết 2: Luyện viết vở ô ly
HĐ1: tập viết bảng con
- Lần lượt đọc các từ cho hs viết:
- nghe và viết
ca múa, bò sữa, cửa sổ, ngủ trưa, cà chua.
- Nhận xét, sửa sai cho hs nếu có
- Treo bảng ghi bài viết mẫu, gọi 1 hs đọc to, lớp đọc nhẩm
- đọc theo y/c
HĐ2: Viết bài
- Y/c hs viết bài theo mẫu các từ trên và câu: Mẹ đi chợ mua dừa cho bé.
- viết bài
- cho hs đổi vở, kiểm tra lẫn nhau
- đổi vở, kt theo bàn, n/x
- Chấm một số bài, n/x
Luyện Toán: Ôn tập về phép cộng trong phạm vi 3và 4
I- Mục tiêu:
- Cũng cố và nâng cao kiến thức đã học về phép cộng trong phạm vi 3và 4.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Cũng cố kiến thức
- Gọi một số hs đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 3, phạm vi 4( chủ yếu gọi hs yếu, tb)
HĐ2: Hướng dẫn hs làm bài tập vào vở
Bài 1: tính
1+3= 1+2= 1+1=
3+1= 2+1= 2+2=
1+1+2= 2+1+1=
- Lần lượt cho hs làm bài vào bảng con, gọi một số hs lên chữa bài, n/x
- Kết luận đ- s, cũng cố
Bài 2:, = ?
2...2+1 3+1.....4
2+1....2+2 1+3.....2+2
- Cho hs đọc y/c và làm bài vào vở
- Gọi 2 hs lên chữa bài, n/x
- Kết luận chung, cũng cố về cách so sánh
Bài 3: viết phép tính thích hợp
- Gắn tranh lên bảng, gọi hs đọc bài toán 
- y/c hs viết phép tính vào vở
- Gọi một số em nêu phép tính, n/x
- Kl, cũng cố
* Cũng cố chung toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
- đọc theo y/c
- Nêu y/c, làm bài theo thứ tự vào bảng con
- chữa bài,n/x
- đọc y/c. làm bài vào vở
- chữa bài theo y/c
- nhìn tranh nêu bài toán
- làm , chữa bài theo y/c
 Thứ 3, ngày 13 tháng 10 năm 2009
	Học Vần:	Bài 31: Ôn tập
I- Mục tiêu:
- Đọc được: ia,ua,ưa; các từ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31
- Viết được: ia,ua,ưa; các từ ứng dụng
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn câu truyện theo tranh truyện kể : 
khỉ và Rùa
II- Đồ dùng:
bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Cho hs viết bảng con: cà chua, tỉa lá
- nghe và viết
2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Nhận diện tiếng đã học
- Y/c hs quan sát tranh sgk, cho biết tranh vẽ gì?
- q/s, trả lời
- Kết luận, ghi bảng tiếng: mía, múa cho hs phân tích
- phân tích theo y/c
HĐ3: Hướng dẫn ôn tập
- Kẻ sẵn bảng như sgk, chỉ bảng, gọi hs đọc
- đọc theo y/c
- Y/c hs ghép âm ở cột dọc với âm, vần ở hàng ngang tạo thành tiếng
- tự ghép nhẩm rồi nêu miệng
- Cho hs đọc các tiếng trong bảng ôn
- đọc cn- n- cl
- Đọc từ ứng dụng: ghi sẵn các từ lên bảng, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc, phân tích từ
+ Đọc mẫu, giải thích từ
- lắng nghe
- Gọi hs đọc: ch- n- cl
- Viết từ ứng dụng: cho hs viết bảng con từ: mùa dưa
- viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài
- đọc theo /c
- Đọc câu ứng dụng ( đoạn thơ)
- đọc theo hs
+ Đọc mẫu rồi hd hs đọc
HĐ2: Luyện viết
- Viết vào vở bài 31
- mở vở, đọc bài và viết
HĐ3: Kể chuyện
- Kể chuyện, minh hoạ theo tranh
- lắng nghe
- Hd hs tập kể từng đoạn theo tranh
- tập kể theo hd
* Nêu ý nghĩa câu chuyện, cho hs liên hệ thực tế
- nghe và tự liên hệ
* Ghi một số từ mới lên bảng, gọi hs đọc để củng cố bài
- đọc theo y/c
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Phép cộng trong phạm vi 5
I- Mục tiêu:- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5; biết làm tính cộng các số trong phạm vi5
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng
 -Làm được các bài tập 1, 2, bài 4a.
II- Đồ dùng:
- Bộ đồ dùng Toán 1.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi 1 hs đọc các phép cộng trong phạm vi 4, 1 hs lên viết các phép tính đó.
- thực hiện y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài:
- lắng nghe
HĐ2: Sử dụng bộ đồ dùng thực hành
- Gv nêu lệnh y/c hs thực hiện theo nhóm
Thực hiện theo lệnh bằng tay với các đồ vật
+Nhóm1: Lấy 4 que tính, lấy thêm 1 que tính. Đếm số que tính?
- các nhóm thực hiện theo y/c
+ Nhóm2: Lấy 1 hình vuông, lấy thêm 4 hình vuông. Đếm số hình vuông?
+Nhóm3: Lấy 2 hình tròn, lấy thêm 3 hình tròn. Đếm số hình tròn?
+Nhóm4: Lấy 3 hình tam giác, lấy thêm 2 tam giác. Đếm số hình tam giác?
- GV nêu câu hỏi để các nhóm trả lời
+ Có 4 thêm 1 bằng mấy?
- đại diện nhóm trả lời và nhận xét
+ Có 1 thêm 4 bằng mấy?
+ Có 2 thêm 3 bằng mấy?
+ Có 3 thêm 2 bằng mấy?
- Gv kết luận chung.
HĐ3: Sử dụng SGK
- Y/c hs quan sát hình vẽ trong sgk trang 44 cho biết:
+ ở hình 1 bên trái có mấy con cá bên phải có mấy con ? Tất cả có mấy con cá?
+ Hỏi tương tự với các hình còn lại
- quan sát thảo luận và trả lời
 gọi nhiều hs trả lời để có biểu tượng về thêm, gộp
HĐ4: Giới thiệu phép cộng
- Lấy 4 que tính, lấy thêm 1 que tính nói: có 4 thêm 1 bằng 5, viết bảng:
 4 + 1 = 1 rồi hd hs đọc, cách viết 
- Tương tự cho hs nêu các phép tính còn lại: 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5
- nêu miệng
HĐ5: Hướng dẫn hs làm bài tập
Bài 1: Tính
Cho hs làm bài vào bảng con, gọi 3 hs lên bảng làm lớp n/x
- làm bài theo y/c
Kết luận chung để củng cố phép cộng
Bài2: Tính: cho hs nêu khác nhau giữa bài 1 và bài 2? GV hdhs cách viết phép cộng dọc rồi cho hs làm bài vào bảng con.
Gọi 2 hs lên bảng chữa bài, lớp n/x.
Bài3: dành cho hs khá giỏi
Nêu y/c rồi cho hs làm bài vào vở
Gọi 1 hs lên chữa bài lớp n/x
Bài 4a: Viết phép tính thích hợp
Y/c hs nhìn tranh sgk, nêu bài toán theo sự gợi ý của gv: có mấy con chim đậu mấy con bay tới. Hỏi có tất cả mấy con ? tương tự cho hs nêu ngược lại.
Cho hs ghi phép tính vào vở, gọi 1 hs lên bảng ghi, một vài em nêu miệng.
Gv kết luận chung
nêu
làm và chữa bài theo y/c
- Làm bài vào vở theo y/c
- quan sát tranh trả lời rồi ghi phép tính vào vở
- chữa bài theo y/c
IV- Nhận xét giờ học:
Hỏi: Có 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?
Con làm thế nà ... ố bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, 
-Y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói 2-3 câu theo câu hỏi gợi ý
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần oi, ai.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Luyện tập
I- Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng
II- Đồ dùng:
Tranh nội dung bài tập 5 sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi 2- 3 hs đọc bảng cộng trong phạm vi 5
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ3: Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:Tính( chép sẵn nd bài lên bảng)
- Gọi 1 hs đọc y/c bài 1, cho hs nêu miệng kết quả, gv lần lượt ghi kq vào bài, cho hs n/x đ- s, cũng cố.
- Cho hs đọc lại toàn bộ bảng cộng trong phạm vi 5.
- Cho hs n/x các phép tính có k/q bằng nhau để rút ra k/l: khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không đổi.
Bài 2: Tính
- Lần lượt đọc các phép tính, cho hs làm bài vào bảng con
- chữa bài, n/x
Bài 3: tính
- Cho hs nêu y/c, làm bài vào sgk, gọi 3 hs lên chữa bài, một vài hs nêu miệng cách tính và k/q
=> Cũng cố cho hs thấy được sự khác nhau giữa 3 y/c của 3 bài
Bài 4: = ?
- Hướng dẫn tương tự bài 3, cũng cố về cách thực hiện phép tính trước khi điền dấu
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
- Cho hs nhìn tranh, nêu bài toán rồi ghi phép tính vào.
- gọi 2 hs nêu bài toán và phép tính, gọi 2 hs lên bảng ghi phép tính
- Nhận xét, cũng cố
- đọc theo y/c
- lắng nghe
- hs mở sgk
- nêu và làm bài theo y/c
- đọc theo y/c
- lắng nghe
- nghe, làm bài theo /c
- làm và chữa bài theo /c
-
- làm bài theo hs
- làm bài- 
Luyện Tiếng Việt: Luyện viết
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng viết chữ đúng nét, đúng mẫu, đẹp cho hs, nâng cao dần cách viết cả câu cho hs khá.
II- Đồ dùng:
- Bảng phụ viết bài mẫu.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện viết bảng con
HĐ1: quan sát n/x mẫu
- Treo bài viết mẫu y/c hs đọc nhẩm bài viết, gọi một số hs đọc to.
- đọc theo y/c
- cho hs nêu quy trình viết một số chữ ghi tiiếng khó viết( cho hs yếu nêu để các em nắm vững cách viết)
- nêu theo y/c
- kết luận, hd hs viết
* Cất bảng phụ, lần lượt đọc các từ cho hs viết vào bảng con
- lắng nghe và viết
- cho hs n/ x, sửa sai nếu có
Bài viết: cưa xẻ, bia đá, đĩa cá, nhà vua, lúa mùa.
Tiết 2: Luyện viết vào vở
- treo bảng chữ mẫu, cho hs viết bài vào vở
- viết
- hd hs viết thêm câu: ngựa tía của nhà vua.
mẹ đưa bé về nhà bà ở quê.
* Chấm một số bài, n/x
IV- Nhận xét giờ học:
 Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009
	Học Vần: Bài 33: ôi- ơi
I- Mục tiêu:
- Đọc được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội; từ và câu ứng dụng
- Viết được: ôi,ô,trái ổi, bơi lội
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Lễ hội
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- gọi hs đọc bài 32, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
- HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần ôi:
a. Nhận diện:
- Ghi vần ôi lên bảng, y/c hs cho biết vần oi do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh ôi với oi?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần ôi
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: ôi, ô- i- ôi
- tập đánh vần
c. ghép tiếng: ổi
- Hd hs ghép thêm thanh hỏi để được tiếng ổi
- ghép tiếng ổi
- Ghi bảng tiếng ổi rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: ôi – hỏi - ổi
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng ổi .
Vần ơi: quy trình tương tự vần ơi
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội
- Hd hs viết chữ ô, ơ nối liền với chữ i, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ :ngói mới
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết: 
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 33 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói: cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd từ 2-3 câu 
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần ôi, ơi.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
Luyện Toán: Ôn luyện về phép cộng tronh phạm vi 5
 I- Mục tiêu:
- Cũng cố và nâng cao kiến thức đã học về phép cộng trong phạm vi 5.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Gọi 2- 3 hs yếu đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 5
- đọc theo y/c
HĐ2: Cho hs làm bài vào bảng con
Tính
2+3= 4+1= 2+2=
3+2= 1+4= 2+1=
- Nêu y/c và làm bài
 4 2 2 1 3 1
+ + + + + +
 1 3 2 4 2 3
- Gọi một số hs yếu, tb lên chữa bài, cho lớp n/x đ- s, cũng cố về bảng cộng và cách viết số khi đặt tính dọc.
- chữa bài, n/x
HĐ2: HDhs làm bài vào vở
Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s
3+1+1=4... 1+1+3=5...
- đọc y/c rồi làm bài vào vở
2+2+1=4... 2+1+2=5...
Bài2: số?
4+1=... 3+2=...
1+1+2=... 3+1+1=...
5=3+.... 4=2+...
Bài 3:Viết phép tính thích hợp
- nhìn tranh, viết phép tính vào vở
dán tranh lên bảng, y/c hs nhìn tranh tự nêu bài toán rồi ghi phép tính vào vở.
- gọi 1 hs lên ghi bảng, một vài hs khác đọc phép tính
- chữa bài theo y/c
- chữa baì, n/x, cũng cố
IV- Nhận xét giờ học:
 Thứ 6, ngày 16 tháng 10 năm 2009
Học Vần: Bài 34: ui-ưi
I- Mục tiêu:
- Đọc được: ui, ưi, đồi núi, gửi thư;từ và câu ứng dụng
- Viết được: ui,ưi, đồi núi, gửi thư
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Đồi núi
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 33, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
- HĐ1: giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần ui:
a. Nhận diện:
- Ghi vần ui lên bảng, y/c hs cho biết vần ui do những âm gì ghép lại?
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh ui với oi?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần ui
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: ui, u- i- ui
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: núi
- Hd hs ghép thêm âm n để được tiếng núi.
- ghép tiếng núi
- Ghi bảng tiếng ngói rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: nờ- ui- nui= sắc= núi
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs phân tích tiếng núi .
Vần ưi: quy trình tương tự vần ui
- phân tích tiếng
d. Hướng dẫn viết bảng con: ui, ưi, đồi núi, gửi thư
- Hd hs viết chữ u, ư nối liền với chữ i, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng
- lắng nghe
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết: 
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 34 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói: cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd 2-3 câu
* Cũng cố: cho hs tìm tiếng, từ có vần ui, ưi.
- tìm và nêu
IV- Nhận xét giờ học:
Toán:	Số 0 trong phép cộng.
I- Mục tiêu:
- Biết kết quả phép cộng một số với số 0
- Biết số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó
- Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng tính thích hợp
II- Đồ dùng:
- Bộ đồ dùng toán
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài: =?
-thực hiện theo y/c
3+1...5 1+4...4+1
2. Bài mới:
HĐ1: giới thiệu bài
HĐ2: Hướng dẫn hs lập phép tính
 0+3 = 3 và 3+0 = 3
Đặt 2 chiếc cốc , một cốc cắm 3 bông hoa, một cốc không bông hoa, cho hs nêu số lượng hoa trong mỗi cốc.
- quan sát và nêu theo y/c
- Hd hs nêu bài toán tương ứng.
- nêu bài toán thích hợp
=> Kết luận chung rồi hd hs lập phép tính: 3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3
_ Ghi bảng, cho hs đọc phép tính
- đọc theo y/c
=> Kết luận chung: số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó.
- Ghi bảng các phép tính, cho hs nêu miệng kết quả.
- nêu theo y/c
1 + 0 = 5 + 0 = 2 + 0 = 4 + 0 =
0 + 1 = 0+ 5 = 0 + 2 = 0 + 4 =
- Gắn lên bảng hình chấm tròn như sgk( t51) rồi hd hs lập phép tính, n/x kết quả 2 phép tính.
- quan sát, lập phép tính
- K/l 3 + 0 = 0 + 3
HĐ3: Luyện tập
Bài 2: tính
- cho hs nêu y/c bài 2
- nêu y/c
- nhắc hs cách đắt tính rồi làm bài vào bảng con
- làm bài
- n/x
Bài 3: số?
- cho hs nêu y/c, làm bài vào vở
- làm và chữa bài theo hd
- gọi 3 hs lên chữa bài, lớp n/x đ- s
Bài 4: viết phép tính thích hợp.
- cho hs nhìn tranh, nêu bài toán .
- nhìn tranh đọc bài toán
- cho hs ghi phép tính vào vở, gọi một số hs nêu miệng, 2 hs lên ghi bảng
- chữa bài theo y/c
* cũng cố toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 34: ui, ưi
I- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, trôi chảy, viết đúng, đẹp các tiếng có vần ui, ưi.
II- Đồ dùng:
 Vở bài tập tv.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc sgk:
- Y/c hs mở sgk luyện đọc theo nhóm đôi
- đọc và kiểm tra lẫn nhau theo bàn
- Gọi một số hs yếu, tb đọc bài, n/x
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện đọc ngoài bài:
- Ghi các từ và câu lên bảng, y/c hs tự đọc nhẩm.
- đọc theo y/c
- Chỉ bảng, gọi hs đọc, kết hợp phân tích.
- đọc, phân tích theo y/c
bó củi, múi khế, vui chơi, mũi ngửi, bụi tre, cái mũi.
Chú Tư vừa gửi quà vè cho bé Hà. Bé Hà vui quá.
HĐ3: Làm bài tập 34( vbt)
Bài 1: nối
- Y/c hs quan sát tranh, cho biết tranh vẽ những gì?
- quan sát , n/x
- Hãy đọc các từ và nối với hình vẽ thích hợp.
- làm bài
- Gọi hs nêu kết quả bài làm, n/x
- chữa bài , n/x
Bài 2:Nối
- Cho hs nêu y/c và làm bài
- nêu y/c, làm bài 2
- Gọi 1 hs lên bảng chữa bài, lớp n/x, kl .
- chữa bài
- Cho hs đọc các từ nối được
- đọc theo y/c
Bài 3: viết
- Gọi 1 hs đọc từ cần viết, cả lớp đọc thầm
- đọc
- y/c hs viết bài
- Chấm bài , n/x
IV- Nhận xét giờ học:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8 lop 1(2).doc