Kế hoạch dạy tăng buổi môn Tiếng Việt - Tuần 33

Kế hoạch dạy tăng buổi môn Tiếng Việt - Tuần 33

Ôn: Bácđưa thư

I. Mục tiêu:

Củng cố cách đọc bài bác đưa thư, đọc câu, đoạn và tìm được từ, nói được câu có tiếng chứa vần oang, oac. Làm tốt vở bài tập.

II. Đồ dùng:

Vở bài tập, SGK, vở ô ly.

III. Các hoạt động:

 

doc 18 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 446Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy tăng buổi môn Tiếng Việt - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT
 Ngày dạy: 26 / 04 / 2010
	 Ôn: Bácđưa thư	 
I. Mục tiêu: 
Củng cố cách đọc bài bác đưa thư, đọc câu, đoạn và tìm được từ, nói được câu có tiếng chứa vần oang, oac. Làm tốt vở bài tập. 
II. Đồ dùng: 
Vở bài tập, SGK, vở ô ly.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
- cho HS nhắc tên bài học.
I. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Luyện đọc nối tiếp câu.
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
- Luyện cả bài.
- Cho HS luyện theo dãy, em nào đọc chậm cho luyện câu, em nào đọc nhanh hơn cho đọc đoạn, em nào đọc nhanh rồi cho đọc cả bài. 
- Lưu ý: HS yếu chỉ cần luyện đọc câu, đoạn cho tốt. Giáo viên chỉnh sửa giọng đọc. Cho cả lớp đồng thanh một lần
II. Hoạt động 2:
 Hướng dẫn làm bài tập trang 61, 62 VBT.
- Dẫn dắt hướng dẫn lần lượt từng bài rồi cho HS làm từng bài vào vở. Chấm chữa bài và nhận xét.
Bài 1: 
Viết tiếng trong bài có vần inh: ......................................
- Bài tập y/cầu chúng ta làm gì? Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
Bài 2: 
Viết tiếng ngoài bài: 
a. Có vần inh: ...................................................................
b. Có vần uynh: ..................................................................
Bài 3: 
Nhận được thư của bố, Minh muốn:
a. Bóc ra xem.
b. Cất vào túi.
c. Chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ.
- Chọn việc Minh đã làm và khonh tròn.
Bài 4: Nối từ ở cột A với từ ngữ ở cột B chỉ việc làm của Minh khi em thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.
Lấy khăn cho bác lau mồ hôi
Quạt cho bác ráo mồ hôi.
Minh
hỏi thăm xem bác có nóng không.
rót cốc nước lạnh mời bác.
Bài 5: Ghi lại lời của Minh:
a. Khi gặp bác đưa thư:
- Minh : ...................................................................
- Bác đưa thư: chào cháu ! Cháu ở số nhà này phải không?
b. Khi Minh mời bác uống nước:
- minh: .....................................................................
- Bác đưa thư: Cảm ơn cháu ! Nước mát quá !
III. Hoạt động 3:
 Luyện viết vở ô ly.
GV đọc cho HS chép đoạn: Minh muốn chạy thật nhanh ... hết.
IV. Trò chơi:
- Thi tìm tiếng, từ, câu ngoài bài chứa vần oang, oac.
- Chia 2 tổ chơi. Chấm chữa bài. Nhận xét – đánh giá tuyên dương 
V. Dặn dò: 
Cho HS nhắc lại nội dung bài tập đọc (GV nêu câu hỏi)
- Ôn lại bài đã ôn hôm nay.
Về nhà xem trước bài : Làm anh.
- Ôn tập: Bác đưa thư.
- Cá nhân (nhiều lần).
- Cá nhân (nhiều lần)
- Cá nhân
- HS luyện đọc theo dãy.
- HS làm bài tập vào vở bài tập
HS là Vào vở bài tập.
HS làm vào vở bài tập.
Nhìn bảng và chép vào vở ô ly.
HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TOÁN
 Ngày dạy: 26 / 04 / 2010
Ôn các số đến 100
I. Mục tiêu: Biết đọc, viết, đếm các số đến 100; biết cấu tạo số có hai chữ số; biết cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100. 
II. Đồ dùng: Bảng con, vở ô ly.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: Gọi HS nhắc tên bài học?
II. Hướng dẫn luyện tập: Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Viết các số.
a. Từ 11 đến 20: .......................................................................... 
b. Từ 21 đến 30: ..........................................................................
c. Từ 48 đến 54: ..........................................................................
d. Từ 69 đến 78: .........................................................................
đ. Từ 89 đến 96: .........................................................................
e. Từ 91 đến 100: ........................................................................
- Cho HS làm bảng con a, b. Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 2 : Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số.
 0
 90
- Cho HS làm bảng con. Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 3: Viết (theo mẫu)
35 = 30 + 5 27 = ..... + ..... 19 = ..... + ..... 88 = ..... + .....
45 = ..... + ..... 47 = ..... + ..... 79 = ..... + ..... 98 = ..... + .....
95 = ..... + ..... 87 = ..... + ..... 99 = ..... + ..... 28 = ..... + ..... 
Bài 4: Tính.
 + + + + + + 
 – – – – – – 
- Cho HS làm vào vở ô ly.
- Chấm chữa bài, nhận xét tuyên dương.
III. Dặn dò: Về nhà ôn lại các bài đã ôn tập chiều nay.
- Xem trước bài: Ôn các số đến 100.
- Ôn tập....
- Làm bảng con
- Làm vở
- Làm bảng con
- Làm vở
HS làm và nêu cách làm
- HS làm vào vở
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT
 Ngày dạy: 27 / 04 / 2010
Chính tả: Đi học
I. Mục tiêu: 
Nghe - viết chính xác hai khổ thơ đầu bài thơ Đi học trong khoảng 15 – 20 phút. Điền đúng vần ăn hay ăng, chữ ng hay ngh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 ( SGK). 
II. Đồ dùng: SGK, VBT, bảng con, bảng phụ ghi bài tập 1, 2.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: - Kiểm tra vở viết của học sinh.
I. Hoạt động 1: Giới thiệu ...
- cho HS quan sát bài mẫu chính tả (Gv chuẩn bị trước). Đọc bài ctả
 Hướng dẫn HS tập chép.
B1: Giáo viên chép bài chính tả cho HS nghe, gọi 1 HS khá đọc lại.
- Có mấy câu? Chữ cái đầu mỗi câu ta phải viết như thế nào? 
- Nhắc nhở HS cách trình bày bài chính tả.
B2: Hướng dẫn viết từ khó
Cho HS viết một số từ khó vào bảng con từ: Bước, tới lớp, nằm lặng, rừng cây. Chỉnh sửa cho HS.
B3: Hướng dẫn viết vào vở bài tập
Lưu ý HS: Tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Yêu cầu HS chép bài vào vở
- GV theo dõi giúp đỡ HS viết đúng, viết đẹp và giúp đỡ HS yếu.
- Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra
B4: Chấm chữa bài
- HS đổi vở kiểm tra bài lẫn nhau
- Giáo viên chấm chữa nhận xét.
II. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập .
- Dẫn dắt hướng dẫn lần lượt từng bài rồi cho HS làm từng bài vào vở. Chấm chữa bài và nhận xét.
Bài 2: Tìm và viết các từ có vần ăn, ăng.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và điền đúng các vần
Bé ngắm trăng Mẹ mang chăn ra phơi nắng
Bài 3: Điền chữ ng hay ngh?
ngỗng đi trong ngõ nghé nghe mẹ gọi
Chấm chữa bài. Nhận xét – đánh giá tuyên dương
III. Dặn dò: Cho HS nhắc lại nội dung bài tập đọc (GV nêu câu hỏi)
- Ôn lại bài đã ôn hôm nay.
Về nhà xem trước bài sau.
- Ôn tập: Hoa sen.
- HS theo dõi
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở.
HS làm bài tập.
 KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TOÁN
 Ngày dạy: 28 / 04 / 2010
Ôn: Các số đến 100
I. Mục tiêu: 
Luyện kỹ năng cộng trừ trong phạm vi 100,cấu tạo số, thứ tự các số và giải toán có lời văn. Áp dụng để làm bài tập vào vở bài tập.
II. Đồ dùng: VBT, bảng con, vở luyện toán.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra:
II. Hướng dẫn luyện tập: 
Hướng dẫn làm bài tập trang 65 VBT.
Bài 1: tính nhẩm.
a. 30 + 20 = ... 50 – 30 = ... 60 + 30 = ... 40 + 20 = ...
 60 + 10 = ... 70 – 40 = ... 90 – 60 = ... 60 – 40 = ...
 40 + 40 = ... 90 – 50 = ... 90 – 30 = ... 60 – 20 = ... 
b. 24 + 1 = ... 64 – 4 = ... 86 – 50 = ... 65 + 1 = ...
 73 + 2 = ... 36 – 5 = ... 72 + 10 = ... 66 – 1 = ...
 50 + 8 = ... 47 – 1 = ... 95 – 90 = ... 66 – 65 = ...
Bài 2: Tính.
34 + 2 + 3 = ... 56 – 4 + 6 = ... 86 – 6 + 4 = ...
64 + 3 – 5 = ... 78 – 3 – 3 = ... 52 + 0 – 2 = ...
Bài 3: Đặt tính rồi tính.
43 + 22 76 – 34 61 + 25 88 – 33 
.............. ............... .............. ...............
.............. ............... .............. ...............
............. ............... ............. ...............
Bài 4: Một cửa hàng có 38 búp bê, đã bán được 20 búp bê. hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?
Tóm tắt: Bài giải:
................................. .........................................................
................................ ..........................................................
................................ ...........................................................
Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Cho HS làm vào VBT.Chấm chữa bài, nhận xét tuyên dương.
III. Dặn dò:Hôm nay các con ôn tập lại kiến thức phần nào?
- Về nhà làm lại bài đã ôn. 
- Ôn tập....
- Làm bảng con
- Làm miệng
- Làm vở
HS làm và nêu cách làm
- HS làm vào vở
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN LUYỆN VIẾT
 Ngày dạy: 28 / 04 / 2010
Luyện viết: X
I. Mục tiêu: HS viết đúng đẹp mẫu chữ hoa X đều nét. Tô các chữ hoa X viết đúng các vần và từ ứng dụng.
II. Đồ dùng: Vở luyện viết, bảng con, bảng phụ viết sẵn bài mẫu.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: Kiểm tra vở luyện của HS
II. Bài mới: Giới thiệu...
Cho HS quan sát bài viết mẫu (chữ hoa, từ và vần ứng dụng).Nhắc nhở cách trình bày
HĐ1: Hướng dẫn viết.
a. Tô chữ hoa: X
GV tô theo quy trình lần lượt từng chữ hoa, vừa tô vừa hướng dẫn. Cho HS tập viết vào bảng con. GV chỉnh sửa.
Lưu ý HS: Đặt bút và dừng bút 
b. Viết vần và từ ứng dụng:
- Cho HS đọc lại vần và luyện viết những vần và từ khó. Gv chỉnh sửa cách viết từ, trình bày, khoảng cách giữa tiếng - tiếng, từ - từ.
VD: Xinh xắn, huỳnh huỵch, học sinh, huỳnh quang ....
- Cho HS viết vào bảng con. Kiểm tra nhận xét.
HĐ2: Hướng dẫn viết vở. 
- Cho HS viết bài ở vở luyện viết. 
Lưu ý: HS tư thế ngồi viết. Nét nối giữa các con chữ, đều nét, giãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ theo quy định. Đối với những HS viết chậm có thể cho viết 1/ 2 hoặc 1/3 theo chiều dọc.
- GV quan sát theo dõi, giúp đỡ thêm HS
-Thu chấm và nhận xét.
III. Dặn dò: Hôm nay các con được luyện viết những chữ gì?
- Tập viết thêm ở nhà. 
- HS quan sát
- HS theo dõi.
Tô tay không theo chữ X
- HS thực hành viết theo yêu cầu vào bảng con.
- HS viết vào vở luyện viết
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT
 Ngày dạy: 28 / 04 / 2010
	 Ôn: Làm anh 	 
I. Mục tiêu: 
Củng cố cách đọc bài thơ Làm anh, đọc câu thơ, khổ thơ và tìm được từ, nói được câu có tiếng chứa vần ia, uya. Làm tốt vở bài tập. 
II. Đồ dùng: 
Vở bài tập, SGK, vở ô ly.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
cho HS nhắc tên bài học.
I. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Luyện đọc nối tiếp câu.
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
- Luyện cả bài. Thi đọc thuộc lòng và thi đọc diễn cảm.
- Cho HS luyện theo dãy, em nào đọc chậm cho luyện câu, em nào đọc nhanh hơn cho đọc  ... m trước bài ôn các số đến 100
- Ôn tập....
- Làm bảng con
- Làm miệng
- Làm vở
- HS làm vào vở
 KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN LUYỆN VIẾT
 Ngày dạy: 21 / 04 / 2010
Luyện viết: U, ¦
I. Mục tiêu: 
 HS viết đúng đẹp mẫu chữ hoa u, ư đều nét. Tô các chữ hoa u, ư viết đúng các vần và từ ứng dụng.
II. Đồ dùng: 
Vở luyện viết, bảng con, bảng phụ viết sẵn bài mẫu.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
Kiểm tra vở luyện của HS
II. Bài mới: Giới thiệu...
Cho HS quan sát bài viết mẫu (chữ hoa, từ và vần ứng dụng).Nhắc nhở cách trình bày
HĐ1: Hướng dẫn viết.
a. Tô chữ hoa: U, Ư
GV tô theo quy trình lần lượt từng chữ hoa, vừa tô vừa hướng dẫn. Cho HS tập viết vào bảng con. GV chỉnh sửa.
Lưu ý HS: Đặt bút và dừng bút 
b. Viết vần và từ ứng dụng:
- Cho HS đọc lại vần và luyện viết những vần và từ khó. Gv chỉnh sửa cách viết từ, trình bày, khoảng cách giữa tiếng - tiếng, từ - từ.
VD: Khoảng cách, khoác vai, thỉnh thoảng, loạc choạc ....
- Cho HS viết vào bảng con. Kiểm tra nhận xét.
HĐ2: Hướng dẫn viết vở. 
- Cho HS viết bài ở vở luyện viết. 
Lưu ý: HS tư thế ngồi viết. Nét nối giữa các con chữ, đều nét, giãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ theo quy định. Đối với những HS viết chậm có thể cho viết 1/ 2 hoặc 1/3 theo chiều dọc.
- GV quan sát theo dõi, giúp đỡ thêm HS
-Thu chấm và nhận xét.
III. Dặn dò: 
- Hôm nay các con được luyện viết những chữ gì?
- Tập viết thêm ở nhà. 
- HS quan sát
- HS theo dõi.
Tô tay không theo chữ U, Ư
- HS thực hành viết theo yêu cầu vào bảng con.
- HS viết vào vở luyện viết
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT
 Ngày dạy: 21 / 04 / 2010
	 Ôn: Đi học 	 
I. Mục tiêu: Củng cố cách đọc bài thơ Đi học, đọc câu thơ, khổ thơ và tìm được từ, nói được câu có tiếng chứa vần ăn, ăng. Làm tốt vở bài tập. 
II. Đồ dùng: Vở bài tập, SGK, vở ô ly.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
cho HS nhắc tên bài học.
I. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Luyện đọc nối tiếp câu.
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
- Luyện cả bài. Thi đọc thuộc lòng và thi đọc diễn cảm.
- Cho HS luyện theo dãy, em nào đọc chậm cho luyện câu, em nào đọc nhanh hơn cho đọc đoạn, em nào đọc nhanh rồi cho đọc cả bài. 
- Lưu ý: HS yếu chỉ cần luyện đọc câu, khổ thơ cho tốt. Giáo viên chỉnh sửa giọng đọc. Cho cả lớp đồng thanh một lần
II. Hoạt động 2: 
Hướng dẫn làm bài tập trang 58, 59 VBT.
- Dẫn dắt hướng dẫn lần lượt từng bài rồi cho HS làm từng bài vào vở. Chấm chữa bài và nhận xét.
Bài 1: Viết tiếng trong bài có vần ăng: ...............................
Bài 2: Viết tiếng ngoài bài: 
a. Có vần ăn: ..................................................................................
b. Có vần ăng: ...............................................................................
- Bài tập y/cầu chúng ta làm gì? Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
Trò chơi: Cho HS so sánh vần ăn và vần ăng (giống, khác nhau)
- Thi tìm tiếng, từ, câu ngoài bài chứa vần ăn, ăng.
- Chia 2 tổ chơi. Chấm chữa bài. Nhận xét – đánh giá tuyên dương
Bài 3: Đường đến trường có những cảnh đẹp gì? Ghi dấu x vào ô trống trước những ý đúng:
 Hương rừng thơm đồi vắng. Nước suối trong thì thầm.
 Trường của em be bé. Nằm lặng giữa rừng cây.
 Cọ xoè ô che nắng.
- Cho HS quan sát tranh và làm vào VBT.
Bài 4: Ghi vào dưới tranh câu thơ ứng với nội dung tranh.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và điền vào dưới tranh ở VBT
III. Dặn dò: Cho HS nhắc lại nội dung bài tập đọc (GV nêu câu hỏi)
- Ôn lại bài đã ôn hôm nay. 
Về nhà xem trước bài : Nói dối hại thân
- Ôn tập: Đi học.
- Cá nhân (nhiều lần).
- Cá nhân (nhiều lần)
- Cá nhân
- HS luyện đọc theo dãy.
- HS làm bài tập vào vở bài tập
- HS tham gia trò chơi.
HS làm VBT
 KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN LUYỆN VIẾT
 Ngày dạy: 22 / 04 / 2010
Luyện viết: V
I. Mục tiêu: 
 HS viết đúng đẹp mẫu chữ hoa V đều nét. Tô các chữ hoa V viết đúng các vần và từ ứng dụng.
II. Đồ dùng: 
Vở luyện viết, bảng con, bảng phụ viết sẵn bài mẫu.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
Kiểm tra vở luyện của HS
II. Bài mới: Giới thiệu...
Cho HS quan sát bài viết mẫu (chữ hoa, từ và vần ứng dụng).Nhắc nhở cách trình bày
HĐ1: Hướng dẫn viết.
a. Tô chữ hoa: V
GV tô theo quy trình lần lượt từng chữ hoa, vừa tô vừa hướng dẫn. Cho HS tập viết vào bảng con. GV chỉnh sửa.
Lưu ý HS: Đặt bút và dừng bút
b. Viết vần và từ ứng dụng:
- Cho HS đọc lại vần và luyện viết những vần và từ khó. Gv chỉnh sửa cách viết từ, trình bày, khoảng cách giữa tiếng - tiếng, từ - từ.
VD: Mặn mà, hăng hái, hít thở, huýt sáo... .
- Cho HS viết vào bảng con. Kiểm tra nhận xét.
HĐ2: Hướng dẫn viết vở. 
- Cho HS viết bài ở vở luyện viết. 
Lưu ý: HS tư thế ngồi viết. Nét nối giữa các con chữ, đều nét, giãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ theo quy định. Đối với những HS viết chậm có thể cho viết 1/ 2 hoặc 1/3 theo chiều dọc.
- GV quan sát theo dõi, giúp đỡ thêm HS
-Thu chấm và nhận xét.
III. Dặn dò: 
- Hôm nay các con được luyện viết những chữ gì?
- Tập viết thêm ở nhà. 
- HS quan sát
- HS theo dõi.
Tô tay không theo chữ V
- HS thực hành viết theo yêu cầu vào bảng con.
- HS viết vào vở luyện viết
Hoạt động tập thể: Sinh hoạt sao
( GV ra sân quản lý HS cùng phụ trách sao)
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TOÁN
 Ngày dạy: 23 / 04 / 2010
Ôn: Các số đến 100
I. Mục tiêu: Luyện kỹ năng cộng trừ trong phạm vi 100,cấu tạo số, thứ tự các số và giải toán có lời văn. Áp dụng để làm bài tập vào vở bài tập.
II. Đồ dùng: VBT, bảng con, vở luyện toán.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra:
II. Hướng dẫn luyện tập: 
Hướng dẫn làm bài tập trang 63 VBT.
Bài 1: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:
 10 12 19
 20 25
87
96
72
55
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
50
5
2
Bài 3: Tính:
 + – + – + + 
Bài 4: Đặt tính rồi tính.
 24 + 42 79 – 35 90 + 7 88 – 8 
 ............ ............ ............. ............ 
 ............. ............. ............. .............
 ............. ............ ............. ............. 
- Cho HS làm vào VBT.
- Chấm chữa bài, nhận xét tuyên dương.
III. Dặn dò:
Hôm nay các con ôn tập lại kiến thức phần nào?
- Về nhà làm lại bài đã ôn. 
- Ôn tập....
- Làm bảng con
- Làm miệng
- Làm vở
HS làm và nêu cách làm
- HS làm vào vở
KẾ HOẠCH DẠY TĂNG BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT
 Ngày dạy: 23 / 04 / 2010
	 Ôn: Nói dối hại thân	 
I. Mục tiêu: Củng cố cách đọc bài nói dối hại thân, đọc câu thơ, khổ thơ và tìm được từ, nói được câu có tiếng chứa vần it, uyt. Làm tốt vở bài tập. 
II. Đồ dùng: Vở bài tập, SGK, vở ô ly.
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: 
cho HS nhắc tên bài học.
I. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Luyện đọc nối tiếp câu.
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ.
- Luyện cả bài. Thi đọc thuộc lòng và thi đọc diễn cảm.
- Cho HS luyện theo dãy, em nào đọc chậm cho luyện câu, em nào đọc nhanh hơn cho đọc đoạn, em nào đọc nhanh rồi cho đọc cả bài. 
- Lưu ý: HS yếu chỉ cần luyện đọc câu, khổ thơ cho tốt. Giáo viên chỉnh sửa giọng đọc. Cho cả lớp đồng thanh một lần
II. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập trang 60, 61 VBT.
- Dẫn dắt hướng dẫn lần lượt từng bài rồi cho HS làm từng bài vào vở. Chấm chữa bài và nhận xét.
Bài 1: Viết tiếng trong bài có vần it: ...............................
Bài 2: Viết tiếng ngoài bài: 
a. Có vần it: ..................................................................................
b. Có vần uyt: ...............................................................................
- Bài tập y/cầu chúng ta làm gì? Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
Trò chơi: Cho HS so sánh vần it và vần uyt (giống, khác nhau)
- Thi tìm tiếng, từ, câu ngoài bài chứa vần it, uyt.
- Chia 2 tổ chơi. Chấm chữa bài. Nhận xét – đánh giá tuyên dương
Bài 3: Điền it hoặc uyt
- M ... chín thơm nức. 
- Bình xăng năm l ...
- Xe b ... đầy khách . 
- Chơi trò “ b ... mắt bắt dê”
bài 4: Khi chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, ai đã chạy tới giúp? Ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:
 Các bác nông dân. Các chị phụ nữ.
 Các bác thợ rèn. Các anh thanh niên.
- Cho HS quan sát tranh và làm vào VBT.
Bài 4: Khi sói đến thật, chú kêu cứu, tình huống nào xảy ra? Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng ý trong bài.
 Mọi người mang cuốc, xẻng đến cứu.
 Mọi người thản nhiên làm việc vì tưởng chú nói dối. 
 Mọi người bỏ đi nơi khác.
Bài 6: Ghi lại sự việc kết thúc câu chuyện.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
- Yêu cầu HS quan sát tranh và điền vào dưới tranh ở VBT
III. Dặn dò: Cho HS nhắc lại nội dung bài tập đọc (GV nêu câu hỏi)
- Ôn lại bài đã ôn hôm nay. 
Về nhà xem trước bài : Bác đưa thư.
- Ôn tập: Nói dối hại thân.
- Cá nhân (nhiều lần).
- Cá nhân (nhiều lần)
- Cá nhân
- HS luyện đọc theo dãy.
- HS làm bài tập vào vở bài tập
- HS tham gia trò chơi.
HS làm VBT
HS làm VBT
Hoạt động tập thể: SINH HOẠT SAO
I. Mục tiêu: 
Ôn tập một số nội dung của đội sao 
II. Đồ dùng: 
III. Các hoạt động: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của HS
I. Kiểm tra: Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân.
 II. Hướng dẫn luyện tập:
HĐ1: Hoạt động sao ( do các chị phụ trách sao thực hiện)
Tổ chức múa hát tập thể
- Các chị phụ trách hướng dẫn HS sinh hoạt theo chủ điểm.
HĐ2: Trò chơi
Tổ chức HS chơi một số trò chơi dân gian
b. Đánh giá nhận xét các tổ Tdương các tổ có thành tích cao nhất
II. Dặn dò: .
 Về nhà ôn tập và làm các bài tập đã học trong chương trình
HS sinh hoạt
- HS tham gia chơi

Tài liệu đính kèm:

  • docCHIEU 33.doc