Thiết kế giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 14

Thiết kế giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 14

I/ Mục tiêu:

-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về phép cộng trong phạm vi 8

-Vận dụng kt mới vào việc làm bài tập

-Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 8

II/ Đồ dùng :

III/. Các hoạt động dạy học:

 

doc 26 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 993Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14
 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 
Tiết 1,2 Toán:ôn phép cộng trong phạm vi 8
I/ mục tiêu:
-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về phép cộng trong phạm vi 8
-Vận dụng kt mới vào việc làm bài tập
-Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 8 
II/ Đồ dùng :
III/. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1Giới thẹu bài ôn :
2. HDHSÔN TậP:
* HĐ1: Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 8 
 5 + 3 = mấy ?
 4 + 4 = mấy ?
 2 + 6 = mấy?
 7 + 1 = mấy ?
 0 + 8 = mấy ? 
 - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng 
-Giáo viên nhận xét ghi điểm
*HĐ2: HDHS LAM BàI TậP
Bài1: Tính :
 - Dành cho hs yếu ,trung bình 
5 + 3 = 4 + 4 = 6 + 2 = 
2 + 6 = 3 + 4 = 0 + 8 =
-GV chữa bài nhận xét
Bài2: Tính :
-chủ yếu dành cho hs yếu trung bình.
+
+
+
+
+-
+
+
 5 4 4 3 2 0
 3 4 2 5 6	8
Kl: đây là các phép tính của bảng cộng trong phạm vi 8
 -gv chưã bài nhận xét
Bài 3 : Tính
-dàh cho hs khá .
 2+ 4 + 2 = 2 + 3 + 3 =
 3 + 5 + 0 = 2 + 4 + 2 =
 5 + 2 + 1 = 3 + 4 + 1 =
-Nêu cách tính ?
 -GV chưa bài nhận xét
Bai 4 : Viết phép tính thich hợp :
chủ yếu dành cho hs tb, giỏi, khá 
hdhs quan sát tranh ,nêu bài toán và viết phép tính thích hợp
Tiết 2 :
-GVHDHS làm bài tập (vbt)
-gvchưa bài nhận xét 
IV CủNG Cố : -gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 8
8
-HSHTL bảng cộng
==
-Ba tổ thi đua đọc
-hslbt
đổi vở để kiểm tra chéo
-hslên bảng làm bài tập
-hs đọc thầm bài và làm
-hs chữa bài
-mỗi tổ làm 1 phép tính 
-hs lên bảng làm
-hs quan sát tranh ,nêu bài toán và viết phép tính 
-hs hai tổ lên bảng làm thi
-các tổ khác nhận xét
 TIÊT 3,4 :
 TIÊNG VIÊT : ÔN VÂN : ANG - ANH 
I Mục tiêu : 
-hs đọc viết thành thạo vần ang, anh , và các tiếng chứa vầnâng ,anh
-đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk)
-Làm đúng các bài tập \\
-Luyện viết chữ đẹp.
II. Đô dùng ::
III.HDDH:
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc :
 - ôn lại bài cũ
 Ang anh
 Cây bàng cành canh
 Buôn làng bánh chủng
 Hả cảng hền lành
 không có cánh
 Sao gọ là con sông ?
 Không có lá có cành 
 Sao gọ là ngọn gió
-hsyếu đánh vần đọc trơn 
-hs khá, giỏi đọc trơn
-gv khuyến khích hs 
+ Đọc các từ có chứa vần mới 
 Bánh cuốn càng cua
 Thành phố mạng nhện
 Chị mơ gánh rau vào thành phố 
-hsyếu đánh vần đọc trơn 
-hs khá giỏi đọc trơn
-gv khuyến khích hs 
 HĐ 2: Luyện viết bảng con :
 Bánh cuốn càng cua
 Thành phố mạng nhện
 -GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn 
-Lư u ý hs các nét nồi giưã các con chữ
-Gv nhận xét sửa sai 
* HĐ3: Tìm tiếng từ cóvần ang ,anh
-GV nhậnh xét ghi điểm 
Tiết2
*HĐ3 : Củng cố 
-yêu cầu hs đọc lại toàn bài
* HĐ 4 : Làm bài tập tiếng việt (VBTTV)
-GV hướng dẫn nối 
 Chú bé trở thành vào thành phố
chị môơ gánh rau đôi cánh rộng
đại bàng dang chàng trai dũng mạnh
 -GV chữa bài nhận xét
+ HD điền vần anh ,ang
-gv chữa bài nhận xét
* HĐ5: Viết vào vở ô li 
 Bánh cuốn càng cua
 Thành phố mạng nhện
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-hs nhận xét 
HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-hs nhận xét 
-Hs viết bảng con
 Bánh cuốn càng cua
 Thành phố mạng nhện
 .
-Hs tìm đọc và phân tích
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-hs quan sát tranh và điền vần ang ,anh 
-HS viết vào vở ô li
-hs đọc bài
 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2011
Tiết 1,2 Toán:ôn phép trừ , công trong phạm vi 9
I/ mục tiêu:
-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về phép trừ ,cộngtrong phạm vi 9
-Vận dụng kt mới vào việc làm bài tập
-Học thuộc lòng bảng trừ , cộng trong phạm vi 9 
II/ Đồ dùng :
III/. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1Giới thẹu bài ôn :
2. HDHSÔN TậP:
* HĐ1: Học thuộc bảng công ,trừ trong phạm vi 9 
-Gv hỏi 8 + 1 = 9 9 -0 = 9 
 1 + 8 = 9 9 – 1 = 8
 7 + 2 = 9 9 - 2 = 7
 2 + 7 = 9 9 – 3 = 6
 6 + 3 = 9 9 – 4 = 5
 3 + 6 = 9 9 – 5 = 4
 4 + 5 = 9 9 – 6 = 3
 5 + 4 = 9 9 – 3 = 6
- G v củng cố tính chất giao hoán của phép cộng và phép trừ 
-Giáo viên nhận xét ghi điểm
- yc hs học thuộc lòng 
- gv nhận xét 
*HĐ2: HDHS làm bài tập
Bài1: Tính :
 - Dành cho hs yếu ,trung bình 
8 + 1 = 6 + 3 = 4 + 5 =
9 - 2 = 9 - 3 = 9 - 5 = 
9 - 7 = 9 - 6 = 9 - 4 =
-GV chữa bài nhận xét
- Em có nhận xét gì về các phép tính 
- củng cố tính chất phép cộng và phép trừ
Bài2: Tính :
-chủ yếu dành cho hs yếu trung bình.
+
-
-
+
+-
-
-
 9 9 7 4 9 9
 2 3 2 5 6	4
Kl: đây là các phép tính của bảngtrù ,cộng trong phạm vi 9
 -gv chưã bài nhận xét 
Bài 3 : Tính
-dàh cho hs khá .
 5 + 4 - 2 = 9 - 3 - 2 = 9 - 2 + 2 = 
 7 + 2 -5 = 9 - 4 -3 = 9 - 3 - 1 =
 -Nêu cách tính ?
 -GV chữa bài nhận xét
Bai 4 :: -chủ yếu dành cho hs tb, giỏi, khá 
5
3
5
4
6
1
2
4
 9
Tiết 2 :
-GVHDHS làm bài tập (vbt)
-gvchưa bài nhận xét 
IV Củng Cố : -gọi hs đọc bảng cộng ,trừ trong phạm 9
-HSHTL bảng cộng
==
-Ba tổ thi đua đọc
-hslbt
đổi vở để kiểm tra chéo
-hslên bảng làm bài tập
-hs đọc thầm bài và làm
-hs chữa bài
- đều có 9,1,8
-mỗi tổ làm 1 phép tính 
-hs lên bảng làm
-hs quan sát tranh ,nêu bài toán 
-hs hai tổ lên bảng làm thi
-các tổ khác nhận xét
TIÊT 3,4 :
TIÊNG VIÊT : ÔN VÂN UÔNG - ƯƠNG
I Mục tiêu : 
-hs đọc viết thành thạo vần uông , ương và các từ có vần uông ương
-đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk)
-Làm đúng các bài tập \\
-Luyện viết chữ đep.
II. Đô dùng ::
III.HDDH:
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc :
 Uông ương
 Chuông đường
 Quả chuông con đường
 Rau muống nhà trường
 Luống cày nương rẫy
 Nắng đã lên . lúa trên nương đã chín .
Trai gái bản mường cùng vui vào hội 
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 Trên nương luống rau
 dòng mương đồng ruộng
mỗi ngày đến trường là một niềm vui
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
* HĐ 2: Luyện viết bảng con :
 Rau muống , luống cày , nhà trường , nương rẫy 
-GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn
-Lư ý hs các nét nồi giữa các con chữ
-Gv nhận xét sửa sai 
* HĐ3: Tìm tiếng từ có vần uông ,ương
-GV nhậnh xét ghi điểm 
Tiết2
*HĐ3 : Củng cố 
-yêu cầu hs đọc lại toàn bài
* HĐ 4 : Làm bài tập tiếng việt (VBTTV)
-GV HD Nối;
 -GV chữa bài nhận xét
+ HD điền vần uông ,ương
-gv chữa bài nhận xét
* HĐ5: Viết vào vở bài tập :
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-Hs viết bảng con
 Rau muống , luống cày , nhà trường , nương rẫy 
-Hs tìm đọc và phân tích
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-hs quan sát tranh và điền vần uông ,ương
-HS viết vào vờ tập viết
-hs đọc bài
TUÂN 19
Thứ ba ngày tháng năm 2012
Tiết 1,2 Toán: ôn tập 
 I/mục tiêu:
-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về số 11,12, 13, 14, 15 
-Vận dụng kt mới vào việc làm bài 
II Đồ dùng :
III. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1Giới thẹu bài ôn :
2. HDHS ÔN TậP:
* HĐ1: đọc viết và phân tích cấu tạo số
 - Số 11 gồm mấy chục mấy đơn vị ?
- Số 12 gồm ....................................?
-Số 13 gồm mấy ................................?
-Số 14 gồm mấy ................................? 
-Số 15 gồm mấy ................................?
Gv : các số dó có 2 chữ số , chữ số hàng chục dứng trước chữ số hàng đon vị đứng sau 
*HĐ2: HDHS làm bài tập
Bài1: -dành cho hs yếu ,tb
-Hd hs đếm số đồ vẩttong từng nhóm và ghi số thích hợp vào ô trống 
-gv củng cố 
-GV chữa baì nhận xét
Bài 2: 
 - Hd hs vẽ thêm chấ tròn 
-Chủ yếu dành cho hs yếu, tb
-GV chưã bài nhận xét 
Bài 3 : 
_Chủ yếu dành cho hs tb ,khá .
-Hd hs tô màu 11 ngôi sao và 12 quả táo 
-GV chưã bài nhận xét
Bai 4: (Chủ yếu dành cho hs tb,khá ,giỏi )
-yêu cầu hs nêu đề bài
-hd hs nêu cách làm 
-yc hs làm vào vở 
* Hđ 3 ; Hd làm bài tập phần số 13 14 15 
IV CủNG Cố : -gọi hs đọc các số
 -nhận xét tiêt học
 hs đọc các số 11,12 13 14 15 
- hs phân tích cấu tạo số 
- hslbt
đổi vơ để kiểm tra chéo
-hslên nêu kết quả bài tập
-hs đọc thầm bài và làm
-hs chữa bài
-
hs đọc thầm bài và làm
-hs làm vào vở bài tập
-hs đọc đề bài
-hs nêu cách làm
-hs làm vào vở ,một số em lên bảng
TIÊT 3,4 : TIÊNG VIÊT : ÔN VÂN ĂC -- ÂC 
I Mục tiêu : 
-hs đọc viết thành thạo vần ăc âc và các từ có vần âc ăc 
-đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk)
-Làm đúng các bài tập \\
-Luyện viết chữ đep.
II. Đô dùng ::
III.HDDH:
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc sách giáo khoa :
 ăc âc
Mắc gấc
Mắc áo quả gấc 
Màu sắc giấc ngủ 
ăn mặc nhấc chân
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 -gv nhận xét sửa sai 
 - Hs đọc câu : 
 Cô nhẹ nhàng nhắc nhở khi chúng em mắc lỗi . 
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 Tìm tiếng từ có vần ăc âc?
-GV nhậnh xét ghi điểm 
*HĐ 2 : Mở rộng vốn từ 
* HĐ 3 : Luỵen tập : 
Bài i : Nối : 
 Tấc đất chua chín
Măc áo là tấc đất
 Quả gấc băng nhựa 
- gv yêu cầu hs nêu đề bài 
 - gv chữa bài nhận xét
Bài 2 : Đền tiếng lắc sắc hoặc bậc 
.thang ,đồng hồ quả , cái ...
*HĐ4 : Luyện viết 
* HD viết bảng con
 Màu sắc , bậc thềm 
-gv nhận xét 
-Viết vào vở bài tập :
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
Tiết 2
* HD1 Viết vo ô li 
- hs viết vở ô li 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Hs tìm đọc và phân tích
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-hs quan sát tranh và điền vầnằc âc
-học sinh viết bảng con 
-HS viết vào vờ tập viết
-hs đọc bài
Thứ tư ngày tháng năm 2012
Tiết 1,2 Toán: ôn tập các số 16 17 18 19 
 I/mục tiêu:
-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về số 16 17 18 19 
-Vận dụng kt mới vào việc làm bài 
II Đồ dùng :III. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1Giới thẹu bài ôn :
2. HDHS ÔN TậP:
* HĐ1: đọc viết và phân tích c ... 
* HĐ 3 : Trò chơi điền nhanh điền đúng 
-Bài 4 : Điền số vào chỗ chấm :
 -Đoạn thẳng AB dài.......cm
 - Đoạn thẳng BC dài .......cm 
 - Đoạn thẳng BC dài ,........cm 
- Gv chia 2 đội mỗi đọi 3 em lên đại diện chơi trò chơi 
-Đội nào điền nhanh và đúng nhất sẽ chiến thắng 
- hs nhận xét 
 _ gv nhận xét 
 Bai 5: (Chủ yếu dành cho hs tb ,khá ,giỏi )
Đặt đề toán và giải :
 Tóm tắt : 
 Đoạn thẳng AB dài : 6cm 
 Đoạn thẳng CD dài : 8 cm
 Cả hai đoạn thẳng dài ....cm ?
-yêu cầu hs nêu đề bài
-hd hs nêu cách làm 
-yc hs làm vào vở bài tập
- GV chấm 1 số bài 
- Gv chữa bài nhận xét 
IV CủNG Cố : 
 -nhận xét tiêt học
- hs đọc yêu cầu bài 
-hs làm vào bảng con 
- hs nêu đề bài 
- hs lên bảng thực hành đo 
-có 3 bước 
+ B1 : Đặt vạch 0 của thước trùng với một đầu của đoạn thẳng , mép thước trùng với đoạn thẳng 
+ B2 : Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia ,có kèm tên đon vị cm 
+ B3 : viết số đo đoạn thẳng 
- -hs đọc đề bài
-hs nêu cách làm
-hs làm vào vở bài tâp ,một số em lên bảng
-
yêu cầu hs cử đại diện nhóm lên tham gia trò chơi 
- các nhóm nhận xét 
-yêu cầu hs nêu đề bài
-yc hs làm vào vở ô li 
* Đoạn thẳng AB dài 6 cm ,đoạn thẳng CD dài 8 cm . Hỏi cả hai đoạn thẳng dài mấy cm ?
 Bài giải : 
 Cả hai đoạn thẳng dài là :
 6 + 8 = 14 ( cm ) 
 Đáp số : 14 cm 
TIÊNG VIÊT : ÔN VÂN OAI - OAY 
I Mục tiêu : 
-hs đọc viết thành thạo vần oai oay và các từ có vần oai oay 
-đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk)
-Làm đúng các bài tập \\
- Giúp học sinh mở rộng có vần oai ,oay vốn từ 
-Luyện viết chữ đep.
II. Đô dùng ::
III.HDDH:
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc sách giáo khoa :
 - Oai oay
 Thoại xoáy
 điện thoại gió xoáy
 Quả xoài hý hoáy
 Khoai lang loay hoay 
Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 -gv nhận xét sửa sai 
 - Hs đọc câu : 
 Tr ẳtng treo ngoài cửa sổ
 Có phải trăng trường sơn 
 Võng mang hơi ấm bố 
 Ru đời em lớn khôn .
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 - Tìm tiếng từ có vần oan ?
-GV nhậnh xét ghi điểm 
*HĐ 2 : Mở rộng vốn từ 
* HĐ 3 : Luỵen tập : 
Bài i : Nối : 
 Dốc thơm 
 Trái xoài xoáy
 Dòng nước thoai thoải
 - gv yêu cầu hs nêu đề bài 
 - gv chữa bài nhận xét
Bài 2 : Đền vần oai hay oay 
 X........cánh bà ng......... ,viết ng.......
*HĐ4 : Luyện viết 
* HD viết bảng con
 Hoà bình , mạnh khoẻ 
-gv nhận xét 
*-Viết vào vở bài tập :
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
Tiết 2
* HD1 Viết vo ô li 
- hs viết vở ô li 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Hs tìm đọc và phân tích
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-hs quan sát tranh và điền vần oai ,oay 
-học sinh viết bảng con 
-HS viết vào vờ tập viết
-hs đọc bài
Thứ sáu ngày tháng năm 2012
Tiết 1,2 
Toán: ôn tập 
 I/mục tiêu:
-Giúp hs củng cố khắc sâu những kiến thức đã học về giải toán có lời văn 
 + Tìm hiểu bài toán:
- Bài toán cho biết những gì ?
- Bài toán hỏi gì ? (bài toán đòi hỏi gì ?)
+ Giải bài toán:
- Thực hiện phép tính để tìm hiểu điều chưa biết
- Trình bày bài giảng (nên câu trả lời, phép tính để giải bài toán và đáp số)
- Các bước tự giải bài toán có lời văn
-Vận dụng kt mới vào việc làm bài 
II Đồ dùng :
III. Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1Giới thẹu bài ôn :
2. HDHS ÔN TậP:-
Bài 1 *HĐ2: HDHS làm bài tập
Bài 2 : Đo độ dài các đoạn thẳng sau : 
_ Gv vẽ cấc đọn thẳng có độ dài khác nhau 
 _ Yêu cầu hs lên bảng thực hành đo 
- Neu cách đo ? 
-GV chữa baì nhận xét
Bài 3 : -Chủ yếu dành cho hs , tb,kha ,giỏi.
* Em chỉ có thươc dài 3 cm . làm thế nào để đo độ dài các đoạn thẳng dưới đây ¿ đo rồi viết số đo 
- hs làm vào vở bài tập 
- Gv chấm bài
-GV chưã bài nhận xét 
* HĐ 3 : Trò chơi điền nhanh điền đúng 
-Bài 4 : Điền số vào chỗ chấm :
 -Đoạn thẳng AB dài.......cm
 - Đoạn thẳng BC dài .......cm 
 - Đoạn thẳng BC dài ,........cm 
- Gv chia 2 đội mỗi đọi 3 em lên đại diện chơi trò chơi 
-Đội nào điền nhanh và đúng nhất sẽ chiến thắng 
- hs nhận xét 
 _ gv nhận xét 
 Bai 5: (Chủ yếu dành cho hs tb ,khá ,giỏi )
Đặt đề toán và giải :
 Tóm tắt : 
 Đoạn thẳng AB dài : 6cm 
 Đoạn thẳng CD dài : 8 cm
 Cả hai đoạn thẳng dài ....cm ?
-yêu cầu hs nêu đề bài
-hd hs nêu cách làm 
-yc hs làm vào vở bài tập
- GV chấm 1 số bài 
- Gv chữa bài nhận xét 
IV CủNG Cố : 
 -nhận xét tiêt học
- hs đọc yêu cầu bài 
-hs làm vào bảng con 
- hs nêu đề bài 
- hs lên bảng thực hành đo 
-có 3 bước 
+ B1 : Đặt vạch 0 của thước trùng với một đầu của đoạn thẳng , mép thước trùng với đoạn thẳng 
+ B2 : Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia ,có kèm tên đon vị cm 
+ B3 : viết số đo đoạn thẳng 
- -hs đọc đề bài
-hs nêu cách làm
-hs làm vào vở bài tâp ,một số em lên bảng
-
yêu cầu hs cử đại diện nhóm lên tham gia trò chơi 
- các nhóm nhận xét 
-yêu cầu hs nêu đề bài
-yc hs làm vào vở ô li 
* Đoạn thẳng AB dài 6 cm ,đoạn thẳng CD dài 8 cm . Hỏi cả hai đoạn thẳng dài mấy cm ?
 Bài giải : 
 Cả hai đoạn thẳng dài là :
 6 + 8 = 14 ( cm ) 
 Đáp số : 14 cm 
TIÊNG VIÊT : ÔN VÂN OAN - OĂN 
I Mục tiêu : 
-hs đọc viết thành thạo vần oan oăn và các từ có vần oan oăn 
-đọc trơn từ và câu ứng dụng (sgk)
-Làm đúng các bài tập \\
- Giúp học sinh mở rộng vốn từ có vần oan ,oăn
-Luyện viết chữ đep.
II. Đô dùng ::
III.HDDH:
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc sách giáo khoa :
 - Oan oăn
 Khoan xoăn
 Giàn khoan tóc xoăn 
 Phiếu bé ngoan khoẻ khoắn 
 Học toán xoắn thừng
Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 
 -hsyếu đánh vần đọc trơn 
 -hs khá giỏi đọc trơn 
 -gv nhận xét sửa sai 
- Tìm tiếng từ có vần oan ?
-GV nhậnh xét ghi điểm 
*HĐ 2 : Mở rộng vốn từ 
* HĐ 3 : Luỵen tập : 
Bài i : Nối : 
 Bé thích học hỏi chuyện nhau 
chị mai đi xem môn toán 
hai bạn xoắn xuyết liên hoan văn nghệ 
 - gv yêu cầu hs nêu đề bài 
 - gv chữa bài nhận xét
Bài 2 : Đền vần oan hay oăn 
 Dáng khoẻ kh......, đ....... tàu 
*HĐ4 : Luyện viết 
* HD viết bảng con
 Học toán , đoàn tàu 
-gv nhận xét 
*-Viết vào vở bài tập :
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
Tiết 2
* HD1 Viết chữ đẹp 
- hs viết vở ô li 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Hs tìm đọc và phân tích
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-hs quan sát tranh và điền vần oai ,oay 
-học sinh viết bảng con 
-HS viết vào vờ tập viết
-hs đọc bài
TUÂN 25
Thứ ngày tháng năm 2012
Tiếng Việt Ôn TậP bài : Trường em 
I Mục tiêu : -HS Đọc trơn cả bài . Phát âm đúng các tiếng ,từ ngữ khó đọc cô giáo ,bạn bè ,thân thiết ..
- Ôn các vần ai ,ay . Tìm được tiếng nói câu có tiếng chứa vần ai ,ay 
-Biết nghỉ hơI khi gặp dấu câu 
- hiểu và nhắc lại được nội dung bài .
II Các hoạt động dạy học :
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc sách giáo khoa :
 -hs đọc nối tiếp đoạn 
 -hs khá giỏi đọc toàn bài 
 -gv nhận xét sửa sai 
- Tìm tiếng từ trong bài có vần ai , ay ?
-GV nhậnh xét ghi điểm 
*HĐ 2 : Mở rộng vốn từ 
- Tìm tiếng ,tư ngoài bài :
 * Có chứa vần ai : 
 * Có chứa vần ay: 
- Nói câu có tiếng chứa vần ai ,ay ?
* HĐ 3 : Luỵen tập : 
Bài i : Nối : 
 Trường học là ngày chào cờ
 Thứ hai là thợ may 
 Mẹ em là ngôi nhà thứ hai của em 
 - gv yêu cầu hs nêu đề bài 
 - gv chữa bài nhận xét
Bài 2 :Trong bài trường học được gọi là gì ¿ Ghi dấu + vào ô trống trươc ý trả lời đúng :
 Ngôi nhà thứ hai 
 Nơi em học đượcnhững điều hay ,điều tốt 
 Nơi trẻ sinh ra 
*HĐ4 : Luyện viết 
* HD viết vở ô li 
 -đoạn 1 bài trường em 
-gv nhận xét 
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Hs tìm đọc và phân tích
-gà mái , tai , đôi vai ....
- bàn tay , may áo , máy bay ....
- Mẹ ngồi may áo .
- Tai để nghe bạn nói .
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-học sinh làm vở baìi tập 
- -hs đọc bài
-Hsviết vở ô li 
Thứ ngày tháng năm 2012
Tiếng Việt Ôn TậP bài : Cái nhãn vở 
I Mục tiêu : -HS Đọc trơn cả bài . Phát âm đúng các tiếng ,từ ngữ khó đọc quyển vổ , năn nót , ngay ngắn ..
- Ôn các vần ang ,ac . Tìm được tiếng nói câu có tiếng chứa vần an g,ac 
-Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu 
- hiểu và nhắc lại được nội dung bài .
II Các hoạt động dạy học :
	GV 
	HS
1 Giới thiệu bài ôn ghi mục bài
2 HD ÔN TÂP 
* HĐ1 Luyện đọc sách giáo khoa :
 -hs đọc nối tiếp đoạn 
 -hs khá giỏi đọc toàn bài 
 -gv nhận xét sửa sai 
- Tìm tiếng từ trong bài có vần ang , ac ?
-GV nhậnh xét ghi điểm 
*HĐ 2 : Mở rộng vốn từ 
- Tìm tiếng ,tư ngoài bài :
 * Có chứa vần ang : 
 * Có chứa vần ac: 
- Nói câu có tiếng chứa vần ang ,ac ?
* HĐ 3 : Luỵen tập : 
Bài i : Nối : 
 Bảng lớp màu đen còn cô ba là người quét rác
Bác đô là thợ xây còn bảng của em màu xanh 
 - gv yêu cầu hs nêu đề bài 
 - gv chữa bài nhận xét
Bài 2 Bố Giang khen bạn ấy thế nào ¿ Ghi dấu + vào ô trống trươc ý trả lời đúng :
 Ngoan 
 Viết chữ đẹp 
 Đã tự mình viết được nhãn vở
*HĐ4 : Luyện viết 
* HD viết vở ô li 
 -đoạn 1 bài cái nhãn vở
-gv nhận xét 
-GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho hs
-gv chấm một số bài
III. Củng cố dặn dò :
-Chỉ bảng hs đọc bài 
-Nhận xét giờ học 
-HS luyện đọc (cá nhân nhómlơpp
-Ba tổ thi đọc	 
-HS luyện đọc (cá nhân nhóm lớp ) 
-Hs tìm đọc và phân tích
-cây bàng , cái thang ,càng cua ....
- bác cháu ,thác nươc , các bạn ....
- cây bàng toả bóng mát 
- các bạn chơI bang đá 
-hs đọc thầm yc bt
-hs làm bài 
-hs lên bang nối
-học sinh làm vở baìi tập 
- -hs đọc bài
-Hsviết vở ô li 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tang buoi lop 1 tu tuan 1425.doc