Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

- Khởi động

- Thực hành

+ Tính

+ Điền số

+ Điền dấu > < =

+ Quan sát tranh và điền phép tính thích hợp

- Củng cố

- Trò chơi thư giãn

pptx 20 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 174Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 1A 
3 + 1 = 4 
1 + 3 = 4 
2 + 3 = 5 
3 + 2 = 5 
3 + 3 = 6 
6 + 3= 9 
3 + 5 = 8 
4 + 3 = 7 
5 + 3 = 8 
3 + 3 = 6 
3 + 4 = 7 
3 + 6 = 9 
3 + 7 = 10 
7 + 3 = 10 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
Thứ tư ngày 11 tháng 11năm 2021 
Toán 
 3 + 1 = 3 
 3 + 3 = 5 
 3 + 4 = 6 
 3 + 2 = 4 
3 + 5 = 7 
3 + 6 = 8 
 3 + 7 = 9 
Môn: Toán 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
 3 + 1 = 3 
 3 + 3 = 5 
 3 + 4 = 6 
 3 + 2 = 4 
 3 + 5 = 7 
 3 + 6 = 8 
 3 + 7 = 9 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
 3 + 1 = 3 
 3 + 3 = 5 
 3 + 4 = 6 
 3 + 2 = 4 
 3 + 5 = 7 
 3 + 6 = 8 
 3 + 7 = 9 
 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
THỰC HÀNH 
Bài 1: Tính 
 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
3 + 1 = 
3 + 3 = 
3 + 5 = 
7 + 3 = 
2 + 3 = 
3 + 6 = 
6 
8 
10 
5 
9 
 4 
Bài 1: Tính 
Bài 2: Số ? 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
1 + 2 + 7= 
3 + 2 – 4 = 
4 - 1 + 3 = 
 10 
 6 
 1 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
3 + 5 7 
 3 + 6 6 + 3 
 8 3 + 6 
= 
< 
 > 
Bài 3. , = ? 
Bài 4 : Quan sát tranh và viết phép cộng thích hợp 
Bảng cộng 3 trong phạm vi 10 
8 
= 
 3 
+ 
5 
Bài 1: Tính 
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2021 
Toán  Bảng cộng 2 trong phạm vi 10 
3 + 1 + 1= 
4 + 2 + 1= 
2 + 2 + 2 = 
4 + 3 + 1 = 
5 
 7 
6 
8 
* Bài 5: Tính 
CỦNG CỐ 
Trò chơi: Thủ Môn Xuất Xắc 
Vào 
(đúng ) 
Không vào 
(sai ) 
Về 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
Thủ Môn Xuất sắc 
1 
3 + 2 = ? 
5 
6 
4 
5 
2 
2 + 8 = ? 
10 
9 
11 
10 
3 
2 + ? = 9 
7 
6 
5 
7 
4 
? + 2 = 5 
3 
7 
2 
3 
5 
8 = 2 + ? 
6 
5 
10 
6 
6 
? = 2 + 5 
7 
9 
8 
7 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_bang_cong_3_trong_pham_vi_10_nam_ho.pptx