Giáo án Chính tả 5 học kì I

Giáo án Chính tả 5 học kì I

TUẦN

TIẾT

CHÍNH TẢ

Việt Nam thân yêu

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Việt Nam thân yêu”.

2/Làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ngh, g/gh, c/k.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.

-Bút dạ và 4 tờ phiếu khổ to.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 17 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 02/11/2018 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 5 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Việt Nam thân yêu
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Việt Nam thân yêu”.
2/Làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ngh, g/gh, c/k.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bút dạ và 4 tờ phiếu khổ to.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 A-Mở đầu:
Giáo viên nêu một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của giờ chính tả ở lớp 5, việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, nhằm củng cố nề nếp học tập của học sinh.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Việt Nam thân yêu” . Sau đó sẽ làm các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu c/k, g/gh, ng/ngh.
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt. Giáo viên đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh học sinh dễ viết sai.
Giáo viên nhắc học sinh quan sát cách thức trình bày, các từ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng dòng thơ cho hs viết, mỗi dòng thơ đọc 2 lượt. Lưu ý tư thế ngồi của hs.
Giáo viên đọc lại toàn bài chỉnh tả 1 lượt.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2: Điền vào chổ trống.
Dán phiếu to lên bảng.
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3: Điền vào chổ trống.
Dán tờ phiếu lên bảng.
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Học sinh theo dõi trong SGK
Học sinh đọc thầm lại bài chính tả.
Học sinh gấp SGK lại. Bắt đầu nghe-viết.
Học sinh soát lại toàn bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.
Học sinh đổi tập cho nhau để kiểm tra lỗi. 
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
 TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Lương Ngọc Quyến
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Lương Ngọc Quyến”.
2/Nắm được mô hình cấu tạo vần.Chép đúng tiếng, vần vào mô hình.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấo tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng trả bài.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Lương Ngọc Quyến”. Sau đó sẽ học về mô hình cấu tạo của vần.
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt. Giáo viên đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh học sinh dễ viết sai.
Giáo viên giới thiệu về Lương Ngọc Quyến.
Giáo viên nhắc học sinh quan sát cách thức trình bày, các từ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng câu cho hs viết, mỗi câu đọc 2 lượt. Lưu ý tư thế ngồi của hs.
Giáo viên đọc lại toàn bài chỉnh tả 1 lượt.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong câu a, b.(SGK)
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:Chép vần của từng tiếng vừa tìm :
Giới thiệu về mô hình trên bảng 
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Chuẩn bị bài lần sau “Thư gửi các học sinh”.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi trong SGK
Học sinh đọc thầm lại bài chính tả.
Học sinh gấp SGK lại. Bắt đầu nghe-viết.
Học sinh soát lại toàn bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.
Học sinh đổi tập cho nhau để kiểm tra lỗi. 
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Thư gửi các học sinh
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Thư gửi các học sinh”.
2/Luyện tập về cấu tạo của vần; bước đầu lám quen với vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Phấn màu để chữa lỗi bài viết của học sinh trên bảng.
-Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấo tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng ghép vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Thư gửi các học sinh”. Sau đó sẽ luyện tập về mô hình cấu tạo của vần.bước đầu lam quen với vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ”.
2/tiếp tục củng cố về mô hình cấu tạo của vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bút dạ, phiếu khổ to viết mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Anh bộ đội cụ Hồ Gốc Bỉ”. Sau đó sẽ tiếp tục củng cố về mô hình cấu tạo của vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giới thiệu về mô hình trên bảng.
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm toàn bài.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Một chuyên gia máy xúc
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Một chuyên gia máy xúc”.
2/Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Anh bộ đội cụ Hồ Gốc Bỉ”. Sau đó sẽ nắm quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giới thiệu về mô hình trên bảng.
Mời học sinh lên bảng trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm toàn bài.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Ê-mi-li, con
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nhớ-viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3, 4 của bài Ê-mi-li, con
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi ưa/ươ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Ê-mi-li, con”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi ưa/ươ
2/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết:
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Học sinh thi HTL thành ngữ, tục ngữ
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Dòng kinh quê hương
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Dòng kinh quê hương”.
2/Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi iê/ia.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học h ... h cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Luật bảo vệ môi trường(điều 3, khoảng 3)”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Mùa thảo quả
(Sự sốngdưới đáy rừng)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài Mùa thảo quả(Sự sốngdưới đáy rừng)
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Mùa thảo quả(Sự sốngdưới đáy rừng)”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Hành trình của bầy ong 
(2 khổ cuối)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nhớ-viết chính xác, trình bày đúng bài thơ Hành trình của bầy ong (2 khổ cuối)
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Hành trình của bầy ong (2 khổ cuối)”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c
2/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết:
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giải thích về yêu cầu đề bài
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
2 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh làm bài tập vào vở
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Chuỗi ngọc lam
(Pi-e ngạc nhiên..chạy vụt đi)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Chuỗi ngọc lam(Pi-e ngạc nhiên..chạy vụt đi)
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc vần dễ lẫn ao/au
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Chuỗi ngọc lam(Pi-e ngạc nhiên..chạy vụt đi”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc vần dễ lẫn ao/au
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai.
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Buôn chư lên đón cô giáo
 (đoạn cuối)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Buôn chư lên đón cô giáo (đoạn cuối)
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc có dấu thanh hỏi, thanh ngã.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Buôn chư lên đón cô giáo (đoạn cuối)”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc có dấu thanh hỏi, thanh ngã
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai.
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh Phát biểu ý kiến.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Về ngôi nhà đang xây 
(2 khổ thơ đầu)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Về ngôi nhà đang xây (2 khổ thơ đầu)
2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu r/d/gi; v/d hoặc các tiếng có vần iêm/im, iêp/ip.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Về ngôi nhà đang xây (2 khổ thơ đầu)”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có có âm đầu r/d/gi; v/d hoặc các tiếng có vần iêm/im, iêp/ip
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai.
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
Bài tập 3:
Giáo viên giải thích yêu cầu của đề
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh về quy tắc vừa học.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
Một học sinh đọc yêu cầu của đề.
Học sinh làm bài tập vào vở.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.
TUẦN 
TIẾT
CHÍNH TẢ
Người mẹ của 51 đứa con
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Người mẹ của 51 đứa con.
2/Làm đúng bài tập ôn mô hình cấu tạo vần.Hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.
-Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A-Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần.
B-Dạy bài mới:
1-Giới thiệu bài: 
Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Người mẹ của 51 đứa con”. Sau đó sẽ làm các bài tập ôn về mô hình cấu tạo vần.Hiểu được thế nào là những tiếng bắt vần với nhau 
2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết:
Giáo viên đọc toàn bài chính tả.
Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai.
Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần.
Giáo viên nêu nhận xét chung.
3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2:
Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng.
Mời học sinh trình bày.
Giáo viên nhận xét.
4/ Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
Dặn học sinh nhớ mô hình cấu tạo vần của tiếng.
3 học sinh lên bảng
Học sinh theo dõi SGK.
Học sinh đọc thầm một lần.
Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. 
Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi.
Một học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Học sinh thi trình bày đúng.
Bạn nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • docCHINH TA -L5.doc